Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce organizace posudkové služby JUDr. Jiří Veselý, Ph.D. ředitel odboru výkonu posudkové služby MPSV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce organizace posudkové služby JUDr. Jiří Veselý, Ph.D. ředitel odboru výkonu posudkové služby MPSV."— Transkript prezentace:

1 Koncepce organizace posudkové služby JUDr. Jiří Veselý, Ph.D. ředitel odboru výkonu posudkové služby MPSV

2 Zaslouží si lékařská posudková služba koncepční změnu? Konference PS PČR 18.11. 2015 Koncepce organizace posudkové služby

3 Co zahrnuje organizace: kdo posuzuje jakým způsobem je mu to svěřeno podle jakých procesních předpisů posuzuje jaká jsou práva a povinnosti na obou stranách jakou právní sílu má výsledek posouzení lze se proti výsledku posouzení bránit

4 Stávající stav: posuzují státní orgány – ČSSZ a MPSV kompetence je jim svěřena zákonem na posuzování dopadá správní řád práva a povinnosti vedle správního řádu definuje zákon č. 582/1991 Sb. posudek je důkaz lze se bránit proti rozhodnutí

5 Alternativy: kdo posuzuje státní orgán – posudkový úřad povinnost zákonem přenesená na určité subjekty (např. ošetřující lékaře) smluvně zajištění dodavatelé (např. vybraní ošetřující lékaři) smluvně zajištěný dodavatel

6 Alternativy: způsob svěření jedná se o sociální práva upravená v Listině jen zákon může vymezit (změnit) působnost jednotlivých úřadů či je zřídit státní moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon  působnost v oblasti LPS lze stanovit či změnit pouze zákonem

7 Alternativy: podle jakých procesních předpisů ve státní správě – správní řád s odpovídajícími úpravami ev. samostatný procesní předpis (ve variantě posudkového úřadu) mimo státní správu – přesné zákonné vymezení podmínek pro zpracování posudků + smluvní ujednání

8 Alternativy: práva a povinnosti základní povinnost posuzovaného: podrobit se posouzení základní práva posuzovaného: být informován, mít možnost se vyjádřit a navrhovat důkazy základní povinnost posuzujícího: zpracovat posudek v souladu s právními předpisy základní práva posuzujícího: mít možnost objektivizovat skutkový stav

9 Alternativy: výsledek posouzení: důkaz – stávající stav; jen tato možnost připadá v úvahu v případě externích dodavatelů posudků závazné stanovisko – připadá v úvahu jen v rámci státní správy, podstatně procesně náročnější forma pro posudkové orgány

10 Alternativy: opravné prostředky posudek jako důkaz: povinnost správního orgánu rozhodujícího o dávce odůvodnit své rozhodnutí, proti rozhodnutí možné opravné prostředky ve správním řízení i žaloba ve správním soudnictvím – plná jurisdikce posudek jako závazné stanovisko: speciální úprava v § 149 správního řádu

11 Co je tedy reálné měnit a proč? V současné době je LPS integrována do státní správy a dopadá na ni služební zákon. Samostatný obor státní služby: lékařská posudková služba. Pro lékaře: započitatelnost atestace z posudkového lékařství za zvláštní část úřednické zkoušky.

12 Problémy stávajícího stavu: Hrozící akutní nedostatek lékařů v důsledku věkového omezení podle služebního zákona (70 let) a zpřísněných podmínek pro vstup do státní služby (úřednická zkouška a podmínky do jejího složení). Zahlcenost LPS opakujícími se posudky pro různé sociální systémy.

13 Možná řešení: Krátkodobá: k překlenutí hrozícího akutního nedostatku posudkových lékařů. Střednědobá: změna nositele posuzování u vybraných agend a/nebo zefektivnění práce stávajících nositelů posuzování. Dlouhodobá: snaha zatraktivnit obor LPS a získat nové perspektivní lékaře.

14 Aktivity MPSV – koncepce: VÚPSV: Organizace posuzování zdravotního stavu ve vztahu k rozhodovacím procesům v sociálním zabezpečení ve vybraných zemích EU Technologická agentura ČR: projekt Prezentace posudkového lékařství odborné i laické veřejnosti

15 Aktivity MPSV – zefektivnění: projekt Efektivní řízení úřadu MPSV Aktivita 1: Analýza možností zapojení osob se zdravotním postižením do činnosti posudkových komisí MPSV Aktivita 2: Stanovení minimálních standardů pro pracoviště posudkových komisí MPSV FDV: Koncepce celoživotního vzdělávání předsedů posudkových komisí MPSV

16 Děkuji za pozornost. jiri.vesely@mpsv.cz Tel: +420 221 922 690, e-mail: jiri.vesely@mpsv.cz, www.mpsv.czwww.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor výkonu posudkové služby, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2


Stáhnout ppt "Koncepce organizace posudkové služby JUDr. Jiří Veselý, Ph.D. ředitel odboru výkonu posudkové služby MPSV."

Podobné prezentace


Reklamy Google