Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vztah předpisů na ochranu osobních údajů a předpisů k právu na informace Odborný seminář STMOÚ 23. – 25. říjen 2011 Špindlerův mlýn.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vztah předpisů na ochranu osobních údajů a předpisů k právu na informace Odborný seminář STMOÚ 23. – 25. říjen 2011 Špindlerův mlýn."— Transkript prezentace:

1 Vztah předpisů na ochranu osobních údajů a předpisů k právu na informace Odborný seminář STMOÚ 23. – 25. říjen 2011 Špindlerův mlýn

2 Zákon o ochraně osobních údajů komplexní úprava ochrany osobních údajů platí pro podnikání, služby i státní organizace plně slučitelný s právem EU a dalšími mezinárodními dokumenty hard law – zásady, povinnosti, odpovědnostní vztahy, dozor, represe soft law – stanoviska ÚOOÚ, orgánů EU a další

3 Struktura zákona o ochraně OÚ široká působnost věcná i osobní specifické pojmosloví zvláštnosti citlivých údajů povinnosti správců a zpracovatelů OÚ povinnosti vůči subjektům údajů registrace zpracování OÚ kontrolní a další kompetence ÚOOÚ, sankce

4 Předpoklady ochrany OÚ stanovení účelu zpracování stanovení způsobu (prostředků) zpracování stanovení doby zpracování rizika zejm. při předávání a zpřístupňování údajů

5 Zabezpečení osobních údajů komplexně upraveno v § 13 zákona o ochraně osobních údajů uplatní se v manuálních i automatizovaných zpracováních osobních údajů společná a nerozdílná odpovědnost správců i zpracovatelů OÚ řeší otázky přístupů k údajům a jejich předávání

6 Správní agendy a osobní údaje? Každý postup, tedy i zpracování osobních údajů, musí být veřejným úřadům stanoven zákonem. Zpracování osobních údajů je obvykle zahrnuto v konkrétních činnostech a jednotlivých úkonech úředních orgánů. Zásady dobré správy také zahrnují principy ochrany soukromí občanů. Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.

7 Příklady zpřístupňování nahlížení do spisu - na aktuální téma č. 4/2001 úřední deska materiály rady a zastupitelstva - stanovisko ÚOOÚ č. 2/2004 + na aktuální téma č. 1/2010 nahrávky jednání poskytování údajů podle 106 - stanovisko ÚOOÚ č. 1/2007

8 Svobodný přístup k informacím … neznamená volný přístup k os. údajům! Zákon 106 nemá přesná pravidla pro ochranu soukromí, odkazuje na zvláštní předpisy. § 8a zákona č. 106/1999 Sb. Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.

9 Svobodný přístup k informacím § 8b zákona č. 106/1999 Sb. Přístup k informacím o čerpání veřejných prostředků. Zveřejnění informací o úřednících § 5/2/f) zák. 101 Bez souhlasu subjektu údajů může správce osobní údaje zpracovávat, pokud poskytuje osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení. Zveřejnění informací o jiných osobách jen s jejich souhlasem, nenařizuje-li zveřejnění zvláštní právní předpis.

10 Zastupitelstvo a rada obce Principy dle předpisů o obecním zřízení Jednání zastupitelstva jsou veřejná. Zasedání rady jsou neveřejná. Zastupitelstvo – zápis z jednání k nahlédnutí na obecním úřadě občanům obce a vlastníkům nemovitostí (fyz. osobám) Rada – zápis ze zasedání uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva Dokumenty určené k nahlížení oprávněným osobám by měly obsahovat veškeré osobní údaje.

11 Zastupitelstvo a rada obce Další osoby mohou nahlédnout podle z. č. 106/1999 Sb. Je však nutno provést selekci požadovaných informací. Zveřejňování Anonymizace stanovisko ÚOOÚ č. 2/2004 o zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů z jednání zastupitelstev a rad obcí a krajů

12 Děkuji Vám za pozornost. Josef.Prokes@centrum.cz Josef.Prokes@uoou.cz www.uoou.cz


Stáhnout ppt "Vztah předpisů na ochranu osobních údajů a předpisů k právu na informace Odborný seminář STMOÚ 23. – 25. říjen 2011 Špindlerův mlýn."

Podobné prezentace


Reklamy Google