Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravomoci orgánů obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravomoci orgánů obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů."— Transkript prezentace:

1 Pravomoci orgánů obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2 Orgány obce § 5 zastupitelstvo obce rada obce starosta obce obecní úřad zvláštní orgány obce komise (jestliže ji byl svěřen výkon přenesené působnosti)

3 Zastupitelstvo obce § 84 odst. 1 – rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce odst. 2 – ZO je vyhrazeno rozhodovat o „zásadních záležitostech obce“ odst. 3 – možnost vyhradit si další pravomoci v samostatné působnosti obce mimo pravomoci vyhrazené RO dle § 102 odst. 2

4 Zastupitelstvo obce § 85 ZO je vyhrazeno rozhodovat o uvedených majetkoprávních úkonech

5 Zastupitelstvo obce § 102 odst. 4 – v obcích, kde není zřízena RO a její pravomoc vykonává starosta obce, je ZO vyhrazeno rozhodovat též ve věcech uvedených v § 102 odst. 2 písm. c), d), f), j) a l)

6 Rada obce § 99 odst. 1 – výkonný orgán obce v samostatné působnosti odpovědný ZO, v přenesené působnosti RO rozhoduje, jen stanoví-li tak zákon odst. 2 – v obci, kde se RO nevolí, vykonává její pravomoc starosta obce, není-li stanoveno jinak

7 Rada obce § 102 odst. 1 – připravuje návrhy pro jednání ZO, zabezpečuje plnění usnesení přijatých ZO odst. 2 – vyhrazené pravomoci RO odst. 3 – zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí ze samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny ZO nebo pokud si je ZO nevyhradilo

8 Starosta obce § 103 odst. 1 – zastupuje obec navenek odst. 3 – jmenuje a odvolává tajemníka OÚ a stanoví jeho plat odst. 4 – vyhrazené pravomoci odst. 5 – svolává a zpravidla řídí zasedání ZO a RO, podepisuje zápisy z jednání ZO a RO

9 Starosta obce § 104 odst. 2 - podepisuje právní předpisy obce

10 Obecní úřad § 109 odst. 3 a)v oblasti samostatné působnosti 1.plní úkoly, které mu uložilo ZO nebo RO, 2.pomáhá výborům nebo komisím v jejich činnosti, 3.rozhoduje v případech stanovených zákonem o obcích nebo zvláštním zákonem b) vykonává přenesenou působnost podle § 61 odst. 1 písm. a) vyjma věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce

11 Metodická pomoc obcím samostatná působnost Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Oddělení dozoru Brno Anenská 10 602 00 Brno 2 Tel: 543 213 089 nebo 974 620 720 (i fax) E-mail: dozorbm@mvcr.czdozorbm@mvcr.cz

12 Metodická pomoc obcím přenesená působnost § 61 odst. 3 [+ § 67 odst. 1 písm. c) zákona o krajích] – Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní (Oddělení legislativní a právní) KrÚ poskytuje metodickou pomoc při vydávání nařízení obce

13 Děkuji za pozornost. Mgr. Hana Doleželová Odbor kontrolní a právní Oddělení legislativní a právní Krajského úřadu Jihomoravského kraje 2. 6. 2009


Stáhnout ppt "Pravomoci orgánů obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů."

Podobné prezentace


Reklamy Google