Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krizové štáby. Zákon č. 240/2000 Sb., § 14 (1) Hejtman zajišťuje připravenost kraje na řešení krizových situací; ostatní orgány kraje se na této připravenosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krizové štáby. Zákon č. 240/2000 Sb., § 14 (1) Hejtman zajišťuje připravenost kraje na řešení krizových situací; ostatní orgány kraje se na této připravenosti."— Transkript prezentace:

1 Krizové štáby

2 Zákon č. 240/2000 Sb., § 14 (1) Hejtman zajišťuje připravenost kraje na řešení krizových situací; ostatní orgány kraje se na této připravenosti podílejí. (2) Hejtman řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděná územními správními úřady s působností na území kraje, orgány obcí s rozšířenou působností, orgány obcí nebo právnickými osobami a fyzickými osobami. Za tímto účelem a) zřizuje a řídí bezpečnostní radu kraje, b) zřizuje a řídí krizový štáb kraje, c) schvaluje po projednání v bezpečnostní radě kraje krizový plán kraje, d) vyžaduje od hasičského záchranného sboru kraje údaje podle § 15 odst. 3.

3 Zákon č. 240/2000 Sb., § 18 Starosta obce s rozšířenou působností (3) Starosta obce s rozšířenou působností dále a) zřizuje a řídí krizový štáb obce s rozšířenou působností pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností, který je současně krizovým štábem pro území správního obvodu obce, b) zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v podmínkách správního obvodu obce s rozšířenou působností; správní úřady se sídlem na území správního obvodu obce s rozšířenou působností a právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit, c) plní úkoly stanovené hejtmanem a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení, d) odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra.

4 Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., § 12 Obsah činnosti krizového štábu kraje a obce s rozšířenou působností (1) Krizový štáb kraje svolává hejtman a krizový štáb obce s rozšířenou působností svolává starosta obce s rozšířenou působností v případě, že a) je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti orgánu krizového řízení, b) je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení nebo pro jeho část, c) jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací, d) je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací, e) jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek integrovaného záchranného systému, nebo f) je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá z podmínek uvedených v písmenech a) až e).

5 (2) Krizový štáb kraje nebo obce s rozšířenou působností projednává možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření hejtmanovi nebo starostovi obce s rozšířenou působností, a to zejména na základě podkladů členů bezpečnostní rady kraje nebo obce s rozšířenou působností a stálé pracovní skupiny krizového štábu kraje nebo obce s rozšířenou působností (dále jen "stálá pracovní skupina"). (3) Stálá pracovní skupina při řešení krizové situace nebo při koordinaci záchranných a likvidačních prací jedná nepřetržitě a připravuje podklady pro jednání krizového štábu, jehož je součástí.

6 Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., § 13 Složení krizového štábu kraje a obce s rozšířenou působností (1) Členy krizového štábu kraje nebo obce s rozšířenou působností jsou a) členové příslušné bezpečnostní rady, b) členové příslušné stálé pracovní skupiny. (2) Členy stálé pracovní skupiny jsou a) tajemník krizového štábu, b) pracovníci krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností, c) zástupci základních složek integrovaného záchranného systému a odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.

7 Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., § 14 Společné ustanovení (1) Tajemníkem krizového štábu je tajemník příslušné bezpečnostní rady. (2) Pokud starosta obce zřídí k přípravě na krizové situace a jejich řešení krizový štáb obce, platí přiměřeně § 12 a 13. (3) Jednání bezpečnostní rady kraje a obce s rozšířenou působností se uskutečňuje nejméně dvakrát ročně. (4) Organizační a administrativní podmínky pro činnost bezpečnostní rady a krizového štábu zajišťuje příslušné pracoviště krizového řízení.

8 SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 ze dne 24. listopadu 2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Částka 6, vydána dne 30. listopadu 2011


Stáhnout ppt "Krizové štáby. Zákon č. 240/2000 Sb., § 14 (1) Hejtman zajišťuje připravenost kraje na řešení krizových situací; ostatní orgány kraje se na této připravenosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google