Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střednědobé plány krajů, sítě sociálních služeb a přechod financování sociálních služeb na kraje Konference Financování sociálních služeb pro města a obce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střednědobé plány krajů, sítě sociálních služeb a přechod financování sociálních služeb na kraje Konference Financování sociálních služeb pro města a obce."— Transkript prezentace:

1 Střednědobé plány krajů, sítě sociálních služeb a přechod financování sociálních služeb na kraje Konference Financování sociálních služeb pro města a obce 17. 9. 2015

2 Zákon o sociálních službách Povinnosti kraje dle ustanovení § 95: Zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb – ve spolupráci s obcemi, se zástupci poskytovatelů a se zástupci uživatelů Sledovat a vyhodnocovat plnění plánů rozvoje sociálních služeb Informovat MPSV o plnění plánů rozvoje sociálních služeb Zajišťovat dostupnost poskytování sociálních služeb v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Určovat síť sociálních služeb, s přihlédnutím k informacím obcí o potřebné kapacitě sociálních služeb

3 Zákon o sociálních službách Povinnosti obce dle ustanovení § 94: Spolupracovat s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje Sdělovat kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám na území obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb a o dostupných zdrojích Spolupracovat s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje, sdělovat kraji informace o potřebných kapacitách sociálních služeb Obec může zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce

4 Zákon o sociálních službách Ustanovení § 101a: MPSV poskytuje kraji účelově určenou dotaci k plnění povinností dle § 95 písm. g) a h), tj. na zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb a na určování sítě sociálních služeb Kraj rozděluje finanční prostředky z dotace poskytovatelům sociálních služeb – podmínky schvaluje zastupitelstvo kraje

5 Zákon o sociálních službách Ustanovení § 105: Obec nebo kraj může poskytnout ze svého rozpočtu účelové dotace k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb

6 Karlovarský kraj Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 – 2017 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2015 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2016 Spolupráce s obcemi – Návrhová skupina, složena ze zástupců obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem a zástupců odboru sociálních věcí KÚKK

7 Karlovarský kraj Síť sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2016 Součást Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2016 Definována ve spolupráci s obcemi (Návrhová skupina), na základě údajů o sociálních službách poskytovaných na území kraje Kategorie A – základní síť, financována z dotace KK (§ 101a, § 105 ZSS), z projektu KK na podporu vybraných druhů sociálních služeb Kategorie B – rozvojová síť, financována z dalších nástrojů v rámci Operačního programu Zaměstnanost (Koordinovaný přístup, IPRÚ, MAS)

8 Karlovarský kraj Náklady sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2016 vyčísleny na 883.757.823,- Kč Požadavek Karlovarského kraje na dotaci MPSV na rok 2016: 401.178.327,- Kč

9 Karlovarský kraj Dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2015: Podané žádosti: 75 organizací, 152 sociálních služeb Celkový požadavek na dotaci dle § 101a ZSS: 326.988.671,70 Kč Celkový požadavek na dotaci dle § 105 ZSS: 21.515.022,30 Kč Schválené dotace dle § 101a ZSS: 257.715.000,- Kč Schválené dotace dle § 105 ZSS: 15.196.600,- Kč Dofinancování z MPSV ve výši 26.520.000,- Kč

10 Karlovarský kraj Fond na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji: Poskytování zápůjček poskytovatelům sociálních služeb, na zajištění sociálních služeb v období do výplaty první splátky dotace V roce 2015 poskytnuty zápůjčky v celkové výši 3.198.000,- Kč, podpořeno 6 organizací, 12 sociálních služeb

11 Děkuji za pozornost Bc. Miloslav Čermák náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro sociální věci a neziskové organizace 1. místopředseda Komise Rady Asociace krajů ČR pro sociální záležitosti


Stáhnout ppt "Střednědobé plány krajů, sítě sociálních služeb a přechod financování sociálních služeb na kraje Konference Financování sociálních služeb pro města a obce."

Podobné prezentace


Reklamy Google