Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Publicita v projektech financovaných z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Seminář pro žadatele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Publicita v projektech financovaných z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Seminář pro žadatele."— Transkript prezentace:

1 Publicita v projektech financovaných z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Seminář pro žadatele

2 Pravidla pro provádění propagačních a informačních aktivit Nařízení Evropské komise č. 1828/2006 Manuál vizuální identity ESF v ČR 2007 – 2013 (určuje zásady správného používání loga ESF a vlajky EU) Manuál vizuální identity OP LZZ (určuje zásady správného používání loga OP LZZ) Manuál pro publicitu OP LZZ (stanovuje povinné minimum publicity a vizuální identity projektů podpořených z OP LZZ)

3 Žádost o finanční podporu z OP LZZ samostatná část věnovaná popisu aktivit zajišťujících publicitu projektu v aplikaci Benefit 7 –nabídka komunikačních nástrojů. Každý nástroj odpovídá určité cílové skupině, určitému cíli, velikosti projektu, finančním možnostem, míře efektivnosti atd. –rozhodnutí každého příjemce podpory –v žádosti - konkrétní informační a propagační aktivity –v rámci návrhu rozpočtu projektu - samostatné finanční prostředky na tyto aktivity - způsobilé výdaje projektu

4 Povinnosti vyplývající z Nařízení č.1828/2006 informovat příjemce podpory a širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z EU - dodržovat povinné minimum publicity poskytnout souhlas se začleněním na veřejně přístupný seznam příjemců

5 Povinné minimum publicity OP LZZ a) logo Evropského sociálního fondu b) text „Evropský sociální fond v ČR“ - text může být součástí loga Evropského sociálního fondu nebo může být umístěn samostatně c) logo Evropské unie s textem „Evropská unie“ d) logo Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost e) motto „Podporujeme vaši budoucnost“ f) odkaz na webové stránky ESF www.esfcr.cz Na drobné propagační předměty je nutné umístit minimálně body a), c) a d)

6 Dodržování povinného minima publicity OP LZZ Každá akce spolufinancovaná z prostředků OP LZZ musí být uvedena informací o tom, že je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Prvky povinného minima musí být umístěny na přední straně tištěných materiálů Školící místnosti – samolepky nebo cedulka v místnosti

7 Používání loga ESF, vlajky EU, loga OP LZZ Manuál vizuální identity ESF v ČR Manuál vizuální identity OP LZZ

8 Řazení log Logo ESF v ČR s vlajkou EU a nápisem „Evropská unie“, za ním (pod ním) logo OP LZZ, a nakonec lze použít logo realizátora projektu Loga dodavatelů se nesmí používat! Při používání log nezapomínejte na ostatní body povinného minima OP LZZ!

9 Barevnost loga ESF a vlajky EU Barevná varianta Použití barev: –modrá, hvězdičky – žlutá

10 Barevnost loga ESF a vlajky EU Černobílá varianta použití barev: –Logo ESF: text ESF – černá, hvězdičky – barva podkladu –Vlajka EU: text, hvězdičky a outline – černá, vnitřní prostor obdélníku – barva podkladu

11 Barevnost loga ESF a vlajky EU Černobílá vlajka EU může být používána pouze v níže uvedené podobě: Černobílé logo ESF se užívá jen s černobílou vlajkou EU!

12 Barevnost loga OP LZZ Barevná varianta použití barev: –červená, modrá Černobílá varianta použití barev: –černá

13 Závazný balíček provádění propagačních a informačních aktivit 1. dodržování „Povinné minimum publicity OP LZZ“; 2. označení školících místností projektu nebo označení všech věcí spolufinancovaných z OP LZZ prvky povinného minima publicity OP LZZ; 3. uvedení každé akce spolufinancované z prostředků OP LZZ informací o tom, že je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR; 4. vydání tiskové zprávy pro média při zahájení a ukončení projektu; 5. zveřejnění informací o realizaci projektu na webových stránkách příjemce; pokud příjemce nemá vlastní internetové stránky, bude svůj projekt prezentovat na www.esfcr.cz

14 Kontroly -zda příjemce dodržel veškeré podmínky informačních a publikačních opatření související s pomocí z ESF, které uvedl v projektové žádosti - zda příjemce dodržuje vše, co plyne z Nařízení Evropské komise, Právního aktu o poskytnutí podpory a také povinnosti plynoucí z manuálu pro publicitu OP LZZ – dodržování povinného minima publicity OP LZZ,,,závazného balíčku“ atd. Příjemce podpory je povinen uchovat veškeré doklady související s propagací projektu pro potřeby kontroly Všechny předměty a materiály související s projektem si proto archivujte !!

15 Zdroje informací o publicitě www.esfcr.cz, záložka „Publicita“ Nařízení ES č. 1828/2006 Manuál vizuální identity ESF v ČR 2007 – 2013 Manuál vizuální identity OP LZZ Manuál pro publicitu (Desatero OP LZZ)

16 Děkuji Vám za pozornost! Další informace: www.esfcr.cz esf@mpsv.cz Odbor řízení pomoci z ESF Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR


Stáhnout ppt "Publicita v projektech financovaných z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Seminář pro žadatele."

Podobné prezentace


Reklamy Google