Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rekvalifikace a veřejné zakázky v oblasti zaměstnanosti Mgr. Eva Friedrichová vedoucí oddělení poradenství Úřad práce v Liberci Projekt: Podpora dalšího.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rekvalifikace a veřejné zakázky v oblasti zaměstnanosti Mgr. Eva Friedrichová vedoucí oddělení poradenství Úřad práce v Liberci Projekt: Podpora dalšího."— Transkript prezentace:

1 Rekvalifikace a veřejné zakázky v oblasti zaměstnanosti Mgr. Eva Friedrichová vedoucí oddělení poradenství Úřad práce v Liberci Projekt: Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji

2 Rekvalifikace z pohledu úřadu práce Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala.

3 Výchozí právní normy  Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti  Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání  Vyhláška č. 176/2009 Sb.

4 Rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání Rekvalifikací uchazečů (zájemce) o zaměstnání se rozumí taková vzdělávací aktivita, která: zvýší šance na trhu práce a umožní uplatnění na trhu práce zahrnuje oblast teoretické i praktické přípravy kopíruje potřeby trhu práce.

5 Kdo může provádět rekvalifikaci a)zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem b)zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu, c)škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu d)zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu

6 Účastníci rekvalifikace Uchazeči o zaměstnání Zájemci o zaměstnání

7 Finanční prostředky ze státního rozpočtu České republiky Finanční prostředky z Evropského sociálního fondu Zdroje financí

8 Veřejné zakázky Úřad práce realizuje rekvalifikace prostřednictvím dodavatelů – vzdělávacích zařízení, škol Na všechny rekvalifikace jsou vyhlašována výběrová řízení Výběr způsobu zadávání veřejné zakázky závisí na velikosti zakázky

9 Druhy výběrových řízení Dle metodiky: Do 200 000 Kč – přímé oslovení dodavatele Do 800 000 Kč – zakázka malého rozsahu Do 2 000 000 Kč – zakázka malého rozsahu, podlimitní zjednodušené řízení Nad 3 236 000Kč – nadlimitní zakázka

10 Možnosti zapojení Dle zdrojů financování:  APZ  ESF (projekty RIP, NIP) Realizované činnosti:  Rekvalifikace  Poradenské činnosti Možnosti zapojení:  Dodavatel  Subdodavatel

11 Výzvy k předložení nabídek I. Zakázky malého rozsahu:  Dle rozsahu oslovení 3 – 5 uchazečů  Údaje o výzvě vyvěšeny na http://portal.mpsv.cz/sz/local/lb_info/verej ne_zakazky, www.esfcr.cz http://portal.mpsv.cz/sz/local/lb_info/verej ne_zakazkywww.esfcr.cz  Termín pro podání nabídek je min. 10 kalendářních dní  Nabídky musí být zpracovány dle požadavků výzvy

12 Zjednodušené podlimitní řízení:  Do 2 000 000 Kč  Řídí se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  Zadávací dokumentace  Oslovení 5 uchazečů  Údaje o výzvě vyvěšeny na http://portal.mpsv.cz/sz/local/lb_info/verejne_zakazk y, www.esfcr.cz, www.ISVZ.cz – centrální adresa http://portal.mpsv.cz/sz/local/lb_info/verejne_zakazk ywww.esfcr.czwww.ISVZ.cz  Termín pro podání nabídek je min. 15 kalendářních dní  Nabídky musí být zpracovány dle požadavků výzvy Výzvy k předložení nabídek II.

13 Výzvy k předložení nabídek III. Nadlimitní řízení:  Nad 3 236 000 Kč  Řídí se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  Zadávací dokumentace  Údaje o zadávacím řízení jsou vyvěšeny na http://portal.mpsv.cz/sz/local/lb_info/verejne_zakazk y, www.esfcr.cz, www.ISVZ.cz – centrální adresa http://portal.mpsv.cz/sz/local/lb_info/verejne_zakazk ywww.esfcr.czwww.ISVZ.cz  Termín pro podání nabídek je min. 52 kalendářních dní  Nabídky musí být zpracovány dle požadavků zadávací dokumentace

14 Obsah výzvy/zadávací dokumentace I. Základní údaje o zadavateli Předmět veřejné zakázky Předpokládaná hodnota zakázky Podmínky a požadavky pro předložení nabídky Požadavky na prokázání kvalifikace Způsob zpracování nabídkové ceny Lhůta a místo k podání nabídky Způsob hodnocení nabídek Smlouva o realizaci veřejné zakázky Místo plnění veřejné zakázky Termín realizace veřejné zakázky Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele

15 Přílohy Výzvy: Titulní list nabídky ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o splnění kvalifikačních předpokladů NABÍDKA ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKACE KALKULACE NÁKLADŮ REKVALIFIKACE NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI KALKULACE NÁKLADŮ PORADENSKÉ ČINNOSTI Formulář zpracování nabídkové ceny Smlouva o realizaci zakázky – závazný vzor Dohoda o provedení rekvalifikace Dohoda o provedení poradenské činnosti Obsah výzvy/zadávací dokumentace II.

16 Dotazy Jak jsou financovány případné náklady školy za rekvalifikační kurzy a mzdy učitelů, kteří se budou aktivně podílet na rekvalifikacích? Osvědčily se a dobře fungují tyto kurzy někde v ČR? Jak tyto kurzy správně životaschopně připravit?

17 KONTAKT: Mgr. Eva Friedrichová tel.: 950 132 440 Email: eva.friedrichova@lb.mpsv.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Rekvalifikace a veřejné zakázky v oblasti zaměstnanosti Mgr. Eva Friedrichová vedoucí oddělení poradenství Úřad práce v Liberci Projekt: Podpora dalšího."

Podobné prezentace


Reklamy Google