Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zadávání veřejných zakázek. Osnova 1. Zadávání veřejných zakázek 2. Příprava výběrového řízení 3. Dotazy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zadávání veřejných zakázek. Osnova 1. Zadávání veřejných zakázek 2. Příprava výběrového řízení 3. Dotazy."— Transkript prezentace:

1 Zadávání veřejných zakázek

2 Osnova 1. Zadávání veřejných zakázek 2. Příprava výběrového řízení 3. Dotazy

3 Povinnost i pro podnikatele  V případě obdržení dotace nad 50 % - dotovaný zadavatel  § 2 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

4 Zadávaní veřejných zakázek  Základní předpisy: o Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách o Nařízení vlády č. 77/2008 Sb. o Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova o Nařízení Rady (ES) 1290/2005 o financování Společné zemědělské politiky

5 Zadávaní veřejných zakázek  Základní předpisy: o Nařízení Rady č. 1605/2002 o souhrnném rozpočtu ES o Metodika k dotačnímu titulu (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013)

6 Zadávaní veřejných zakázek  Základní zásady: o Transparentnost o Rovné zacházení o Nediskriminace o Hospodárnost o Účelovost o Efektivita

7 Zadávaní veřejných zakázek  Před začátkem zadávacího řízení (příprava zadávací dokumentace): o Vymezení předmětu veřejné zakázky o Stanovení druhu VŘ a předpokládané hodnoty VŘ o Dělení zakázky o Stanovení kvalifikačních kritérií o Stanovení hodnotících kritérií

8 Limity veřejných zakázek  Nadlimitní – podlimitní: o Dodávky a služby  3 395 292,- Kč - § 2 odst. 2 písm. a) a b)  5 244 996,- Kč - § 2 odst. 2 písm. c) a d)  10 489 932,- Kč (sektorové zadavatele) o Stavební práce  131 402 868,- Kč  Podlimitní – zakázky malého rozsahu: o Dodávky a služby  2 000 000,- Kč o Stavební práce  6 000 000,- Kč

9 Zadávaní veřejných zakázek  V průběhu zadávacího řízení – proces hodnocení: o Otevírání obálek – vyřazování nabídek pro nesplnění formálních náležitostí o Hodnocení nabídek o Zásada rovného zacházení

10 Zadávaní veřejných zakázek  V průběhu zadávacího řízení – průběh lhůty pro podání námitek: o Dodržování zákonných lhůt o Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům + profil zadavatele o Zaslání rozhodnutí o vyloučení uchazečům, profil o Dodržování zásad o Oznámení o uzavření smlouvy uchazečům

11 Zadávaní veřejných zakázek  Podpis smlouvy s vítězným uchazečem: o Dodržet zákonní lhůtu o Neměnit podstatní okolnosti plnění zakázky o Uveřejnit smlouvu na profilu zadavatele  Archivace dokumentace

12 Postup zadávacího řízení  Výběr druhu zadávacího řízení  Příprava zadávací dokumentace o Kvalifikační předpoklady, přesná charakteristika zakázky, kritériá hodnocení – jejich váha a způsob hodnocení nabídek, obsah a způsob hodnocení nabídek, obchodní podmínky, případně jiné… o Důraz na přípravu

13 Postup zadávacího řízení  Vyhlášení zakázky o Dostatečná doba na předkládaní nabídek o Zveřejnění zakázky (internetová stránka, Obchodní věstník, Věstník VZ, Úřední věstník EU) o Přímá výzva dodavatele o Spoločné hodnocení nabídek, o Rovný přístup

14 Postup zadávacího řízení  Hodnocení nabídek o Nabídky v souladu s zadávací dokumentací o Zákon stanovuje další podmínky pro přípustnost nabídky o Výber nejvhodnější nabídky – podle předem stanovených kritérií o Hodnotící komise

15 Postup zadávacího řízení  Zpráva z výběrového řízení o Náležitosti zprávy upravuje metodika o Uveřejnění  Smlouva s vybraným uchazečem o Písemná forma, předepsané náležitosti  Poskytování informací o Všem uchazečům, poskytovateli dotace

16 Další podmínky  Výběr dodavatele transparentně, princip rovného přístupu a nediskriminace  Výšší cena jako vysoutěžena – neoprávněný výdaj  Zákaz dělení předmětu zakázky  Právo zrušit soutěž podle zákona  Archivace dokumentace

17 Děkuji za pozornost reasonsoflife.files.wordpress.com


Stáhnout ppt "Zadávání veřejných zakázek. Osnova 1. Zadávání veřejných zakázek 2. Příprava výběrového řízení 3. Dotazy."

Podobné prezentace


Reklamy Google