Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Jiří Šimon Odbor práva veřejných zakázek a koncesí Praha, 27. 3. 2014 Nová směrnice EU pro zadávání veřejných zakázek v kontextu společensky odpovědného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Jiří Šimon Odbor práva veřejných zakázek a koncesí Praha, 27. 3. 2014 Nová směrnice EU pro zadávání veřejných zakázek v kontextu společensky odpovědného."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Jiří Šimon Odbor práva veřejných zakázek a koncesí Praha, 27. 3. 2014 Nová směrnice EU pro zadávání veřejných zakázek v kontextu společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek

2 Evropské směrnice 2004/18/ES „klasická“ (veřejní zadavatelé, koncese) 2004/17/ES „sektorová“ (sektoroví zadavatelé) 2009/81/ES „obranná“ (veřejný zadavatel v oblasti obrany nebo bezpečnosti) Národní úprava Zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (veřejný i sektorový zadavatel) Zák. č. 139/2006 Sb., koncesní zákon (koncese) Stávající právní úprava

3 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schválené Evropským parlamentem (únor 2014): Klasická (veřejní zadavatelé) Sektorová (sektoroví zadavatelé) Koncesní (koncese) Implementační lhůta – 2 roky, nová zákonná úprava – účinnost od 1. 1. 2016? Nová právní úprava

4 Čl. 26 klasické směrnice: Podmínky, kterými se řídí plnění zakázky, se mohou týkat zejména sociálních faktorů a životního prostředí. § 44 odst. 10 ZVZ: Zadavatel může v zadávacích podmínkách uvést též požadavky týkající se zvláštních podmínek na plnění veřejné zakázky, a to zejména v sociální oblasti, v oblasti zaměstnanosti nebo v oblasti životního prostředí. Čl. 70 nové klasické směrnice: Tyto podmínky mohou zahrnovat hospodářské, inovační, environmentální, sociální nebo se zaměstnáním související aspekty. Zvláštní podmínky pro plnění zakázky

5 Čl. 19 klasické směrnice: Členské státy mohou vyhradit účast na zadávacím řízení chráněným dílnám nebo jim vyhradit plnění zakázek v rámci programů chráněného zaměstnání, kdy většina dotčených zaměstnanců jsou zdravotně postižené osoby, které z důvodu povahy nebo vážnosti svého postižení nemohou vykonávat pracovní činnost v běžných podmínkách. § 101 ZVZ: Stanoví-li tak zadavatel v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, může se zadávacího řízení účastnit pouze dodavatel, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu 58) z celkového počtu zaměstnanců dodavatele. Čl. 20 nové klasické směrnice: Členské státy mohou vyhradit právo na účast v zadávacím řízení chráněným dílnám a hospodářským subjektům, jejichž hlavním cílem je sociální a profesní začlenění osob s postižením nebo osob znevýhodněných, nebo mohou vyhradit plnění veřejných zakázek v rámci programů chráněného zaměstnání, pokud alespoň 30 % zaměstnanců těchto dílen, hospodářských subjektů nebo programů jsou osoby s postižením nebo osoby znevýhodněné. Vyhrazené zakázky

6 Čl. 46 nové klasické směrnice Nucené rozdělení velkých zakázek na části, na které dosáhnou i malé nebo středně velké firmy. Pokud zadavatel velkou zakázku nerozdělí, musí uvést důvod. Podpora malého a středního podnikání

7 Čl. 67 nové klasické směrnice Priorita ekonomické výhodnosti nabídky Demonstrativní výčet hodnoticích kritérií: a) kvalita, včetně technické úrovně, estetických a funkčních vlastností, přístupnosti, konceptu pro všechny uživatele, sociálních, environmentálních a inovačních vlastností, obchodu a jeho podmínek, b) organizace, kvalifikace a zkušenosti pracovníků pověřených realizací dané veřejné zakázky v případě, že na úroveň plnění veřejné zakázky může mít významný dopad kvalita zapojených pracovníků, nebo c) poprodejní služby a technická pomoc, podmínky dodání, jako je datum dodání, postup dodání, doba dodání nebo dokončení. Hodnoticí kritéria

8 Limit pro postup - nad 750 000 EUR (ca. 20 mil. Kč) Čl. 76 odst. 2 nové klasické směrnice: Členské státy zajistí, aby veřejní zadavatelé mohli zohlednit potřebu zajištění kvality, návaznosti, přístupnosti, přijatelných cen, dostupnosti a komplexnosti služeb, zvláštní potřeby různých kategorií uživatelů, včetně znevýhodněných a zranitelných skupin, účast a posílení možností uživatelů a inovace. Členské státy mohou rovněž stanovit, že výběr poskytovatele služeb bude uskutečňován podle toho, která nabídka představuje nejlepší poměr mezi cenou a kvalitou, přičemž bude zohledněna kvalita a kritéria udržitelnosti sociálních služeb. Zvláštní režim pro sociální a jiné zvláštní služby

9 ? Otázky?

10 www.portal-vz.cz Děkuji za pozorné naslouchání! Jiri.simon@mmr.cz Zdroj informací


Stáhnout ppt "Mgr. Jiří Šimon Odbor práva veřejných zakázek a koncesí Praha, 27. 3. 2014 Nová směrnice EU pro zadávání veřejných zakázek v kontextu společensky odpovědného."

Podobné prezentace


Reklamy Google