Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení kvality vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků Liberec 20. srpna 2012 Hodnocení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení kvality vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků Liberec 20. srpna 2012 Hodnocení."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení kvality vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků Liberec 20. srpna 2012 Hodnocení kvality vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků Liberec 20. srpna 2012

2 Hodnocení kvality vzdělávání  § 12 odst. 5 školského zákona  „Hodnocení školy a školského zařízení může provádět také jejich zřizovatel podle kritérií, která předem zveřejní.“  § 59 odst. 1, písm. i) zákona o krajích  „ radě je vyhrazeno vykonávat zakladatelské a zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám“  Přijímat opatření k nápravě

3 Doporučení pro zřizovatele k hodnocení škol NÚOV – Doporučení pro zřizovatele k hodnocení škol, projekt Cesta ke kvalitě, Praha 2011  Podmínky ke vzdělávání  Průběh a výsledky vzdělávání  Klima ve škole, spolupráce s rodiči a dalšímu subjekty  Vedení a řízení školy  Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

4 Zásady Hodnocení kvality vzdělávání Liberecký kraj  rovnosti – všechny školy podle stejných pravidel; (upravené pro speciální školy a školská zařízení)  transparentnosti – oblasti, způsob, pravidla předem zveřejněna a vysvětlena  hospodárnosti – nezatěžovat školy dalšími požadavky na výstupy  otevřenosti – vývoj a inovace systému hodnocení

5 Charakteristika systému hodnocení  8 kritérií - 30 hodnocených subkritérií  U subkritérií stanoveny indikátory jejich naplňování  B odová škála je trojstupňová – 4 2 0 / 2 1 0  Šestileté a jednoleté hodnotící období  Zdrojem informací – v 95 % výstupy, které škola již dnes běžně zpracovává, statistické výkazy, výroční zpráva, vnitřní dokumenty školy  Další zdroje: Inspekční zprávy, Strategický plán rozvoje školy, Dotazníkové šetření zaměřené na klima školy  Hodnotitelé : vedoucí oddělení + pracovníci oddělení, vedoucí odboru, náměstek pro resort školství.

6 Oblasti hodnocení  Strategie, vedení a řízení školy  Podmínky vzdělávání  Průběh a výsledky vzdělávání  Ekonomické ukazatele  Řízení informací  Klima, otevřenost školy  Procesy  Prezentace školy

7 1. Strategie, vedení a řízení školy Subkritéria:  Dlouhodobé koncepční materiály (vize, koncepce rozvoje školy, dlouhodobý plán rozvoje školy, rozvaha udržitelnosti školy)  Provázanost koncepčních materiálů školy se závaznými dokumenty na úrovni ČR a kraje  Systém managementu kvality (ISO, EFQM, CAF,….)  Sebehodnocení školy  Zapojení školy do projektů (národních, krajských, lokálních..)  Vývoj naplněnosti kapacity školy v denní formě studia

8 2. Podmínky vzdělávání Subkritéria: ▪ Materiální podmínky ▪ Personální podmínky ▪ Školní (vnitřní) řád ▪ Vzdělávací programy školy

9 3. Průběh a výsledky vzdělávání Subkritéria:  Plnění cílů vzdělávacích programů  Aktivity podporující kvalitu vzdělávacího procesu

10 4. Ekonomické ukazatele Subkritéria:  Hospodaření s přímými výdaji  Hospodaření s nepřímými výdaji  Doplňková činnost  Jiné zdroje – projekty, fundraising

11 5. Řízení informací Subkritéria:  Vnitřní informační systém  Vnější informační systém  Spolupráce a komunikace se zřizovatelem

12 6. Klima školy, otevřenost školy Subkritéria:  Klima školy  Spolupráce se školskou radou  Prevence sociálně patologických jevů  Spolupráce s dalšími subjekty  Zapojení školy do dalšího vzdělávání

13 7. Procesy Subkritéria:  Rozhodnutí ředitele dle správního řádu  Hodnocení a protokoly správních orgánů  Důvodné stížnosti

14 8. Prezentace školy Subkritéria:  Zapojení do prezentace vzdělávání a aktivit kraje  Mimořádné akce a aktivity pořádané školou

15 Zdroje informací  statistické výkazy,  výroční zprávy školy a výroční zprávy o hospodaření školy  vlastní hodnocení školy  finanční vypořádání  vnitřní dokumenty školy  výstupy ČŠI  školská rada  dlouhodobý plán rozvoje školy  dotazníková šetření

16 Termíny hodnocení Jednoleté hodnotící období  každoročně 11 subkritérií z 30  zapojení do projektů  naplňování kapacit škol  všechny ekonomické ukazatele  spolupráce se zřizovatelem  zapojení do prezentace vzdělávání a aktivit kraje  mimořádné akce  „Škola roku“ Šestileté hodnotící období  všech 30 subkritérií  šestileté funkční období ředitele školy  hodnocení zřizovatele  projednání výsledků  prezentace ředitele  koncepce rozvoje školy  rozhodnutí zřizovatele k dalšímu funkčnímu období  doporučení

17 Chceme zvyšovat kvalitu vzdělávání? Mgr. Karel Bárta odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje


Stáhnout ppt "Hodnocení kvality vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků Liberec 20. srpna 2012 Hodnocení."

Podobné prezentace


Reklamy Google