Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zadávání veřejných služeb v přepravě cestujících Ondřej Michalčík, František Vichta Ministerstvo dopravy Kroměříž, 29. září 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zadávání veřejných služeb v přepravě cestujících Ondřej Michalčík, František Vichta Ministerstvo dopravy Kroměříž, 29. září 2015."— Transkript prezentace:

1 Zadávání veřejných služeb v přepravě cestujících Ondřej Michalčík, František Vichta Ministerstvo dopravy Kroměříž, 29. září 2015

2 Přechodné období dle nařízení (ES) č. 1370/2007 Stanoveno na dobu 10 let - uzavírání smluv o veřejných službách musí uvedeno do souladu s článkem 5 nařízení do 3. prosince 2019. Smlouvy uzavřené v období od 26.7.2000 do 3.12.2009 a)na základě spravedlivého nabídkového řízení - jsou platné do uplynutí doby jejich platnosti, ale ne déle než po dobu 30 let b)jiným způsobem – jsou platné do uplynutí doby jejich platnosti, pokud mají omezenou dobu trvání, srovnatelnou s trváním smluv dle nařízení (10 až 15 let u autobusů, 15 až 22,5 let u vlaků)

3 Přechodné období dle nařízení (ES) č. 1370/2007 Příklady u smluv uzavřených přímým zadáním: Smlouva v autobusové dopravě ze dne 1.1.2007, platnost do 31.12.2014 – lze prodloužit do 31.12.2016, v případě obnovy vozového parku až do 31.12.2021 Smlouva v autobusové dopravě ze dne 2.12.2009, platnost do 2.12.2019 – v případě obnovy vozového parku lze prodloužit až do 2.12.2024.

4 Doba trvání smluv o veřejných službách Obecně:  autobusová doprava – nesmí překročit 10 let  drážní doprava - nesmí překročit 15 let V případě významných investic do majetku nebo zvláštních nákladů u nejvzdálenějších regionů: doba trvání může být prodloužena až o polovinu →  autobusová doprava – nesmí překročit 15 let  drážní doprava - nesmí překročit 22,5 let Další navýšení: výjimečné investice, nabídkové řízení, oznámení Komisi (včetně odůvodnění)

5 Nastavení způsobu výběru v nabídkovém řízení Problém – odlišení veřejných zakázek a koncesí na služby Článek 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1370/2007 – veřejné zakázky se zadávají v souladu s postupy dle směrnic 2004/17/ES nebo 2004/18/ES a nepoužijí se možnosti přímého zadání dle nařízení, pokud tyto smlouvy nemají podobu koncesí na služby. snaha jednoznačně odlišit zakázky od koncesí (§ 21) – poskytnutá kompenzace nesmí vyloučit obchodní riziko dopravce spojené s výši tržeb z jízdného. Pokud není uvedená podmínka splněna, jedná se o veřejnou zakázku a při výběru dopravce se nepostupuje podle zákona o veřejných službách, ale podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (nelze uplatnit možnosti přímého zadání dle nařízení (ES) č. 1370/2007).

6 Transparentnost procesu uzavření smlouvy Oznamovací povinnost v Úředním věstníku EU: Článek 7 odst. 2 nejpozději jeden rok před zahájením nabídkového řízení nebo jeden rok před přímým uzavřením smlouvy: a) název a adresa příslušného orgánu; b) typ plánovaných smluv; c) služby a oblasti, na něž se možné smlouvy vztahují Výjimky: - poskytování méně než 50 000 kilometrů ročně - vznik mimořádné situace dle čl. 5 odst. 5

7 Transparentnost procesu uzavření smlouvy Je možno využít a) formulář na adrese: http://simap.europa.eu/buyer/forms-standard/pdf-forms/t01_cs.pdf Řada informací (značná část formuláře) je zveřejňována dobrovolně a zveřejnění uvedených informací je na uvážení oznamovatele. b) e-mailový kontakt: ojs@publications.europa.eu Informace o možných způsobech odeslání: http://simap.europa.eu/ojs_esenders/sending_xml_notices/index_cs.htm Pro elektronické odeslání formuláře jedna z variant: http://simap.europa.eu/enotices/changeLanguage.do?language=cs

8 Transparentnost procesu uzavření smlouvy Oznamovací povinnosti na internetu: Článek 7 odst. 1 Jednou za rok souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby, dopravcích a platbách kompenzací – ve členění na autobusovou a drážní dopravu. Článek 7 odst. 3 Do 1 roku od uzavření smlouvy na železnici podle čl. 5 odst. 6: a) označení smluvní strany, b) doba trvání smlouvy, c) popis služeb, d) popis parametrů kompenzace, e) podmínky související se základním majetkem.

9 Transparentnost procesu uzavření smlouvy Oznamovací povinnosti na internetu a na úřední desce: § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb. Nejpozději 2 měsíce před uzavřením smlouvy přímým zadáním podle § 18 písm. a), c) a d): a) identifikační údaje dopravce; b) předpokládaná průměrná roční hodnota veřejných služeb (počet kilometrů za rok u zadání podle § 18 písm. c)); c) předpokládaný rozsah veřejných služeb. § 19 odst. 4 zákona č. 194/2010 Sb. do 1 měsíce od uzavření smlouvy přímým zadáním údaje o uzavřené smlouvě v rozsahu podle odstavce 2.

10 Obsah smluv o veřejných službách a)jasné vymezení závazků veřejné služby a určení dotčených územních oblastí b)objektivní a transparentní stanovení –ukazatelů, na základě kterých se vypočítá platba kompenzace –povahy a rozsahu případných výlučných práv c)vymezení způsobu rozdělování nákladů spojených s poskytováním služeb d)vymezení způsobu rozdělování příjmů z prodeje jízdenek

11 Metodická pomoc Metodická pomůcka Ministerstva dopravy k aplikaci zákona č. 194/2010 Sb. – „Uplatňování legislativních norem v oblasti výběru dopravce pro zabezpečení dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících“: http://www.mdcr.cz/cs/verejna-doprava/Legislativa/ Kapitoly: Vymezení veřejných služeb v přepravě cestujících; Pravidla pro uplatnění jednotlivých právních norem; Způsoby zadávání veřejných služeb; Postup objednatele v případě nabídkového řízení; Postup objednatele v případě přímého zadán; Kompenzace; Změna smlouvy; Mimořádné situace; Uzavření smlouvy na veřejné služby zasahující na území více krajů; Kontrola uzavírání a plnění smlouvy.

12 Děkujeme za pozornost Ondřej Michalčík František Vichta Odbor veřejné dopravy Ministerstvo dopravy


Stáhnout ppt "Zadávání veřejných služeb v přepravě cestujících Ondřej Michalčík, František Vichta Ministerstvo dopravy Kroměříž, 29. září 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google