Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novelizace předpisu D7/2 k organizování výlukových činností k 15.12.2013 Lenka Komínová GŘ SŽDC Odbor plánování a koordinace výluk Setkání s dopravci,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novelizace předpisu D7/2 k organizování výlukových činností k 15.12.2013 Lenka Komínová GŘ SŽDC Odbor plánování a koordinace výluk Setkání s dopravci,"— Transkript prezentace:

1 Novelizace předpisu D7/2 k organizování výlukových činností k 15.12.2013 Lenka Komínová GŘ SŽDC Odbor plánování a koordinace výluk Setkání s dopravci, Praha 2013

2 Novelizace předpisu SŽDC D7/2 byla vyvolaná potřebou uvést předpis do souladu s již vydanou novelou předpisů SŽDC D1 a SŽDC D3, které mají vzájemnou provázanost s tímto předpisem. Změnou byly upraveny:  kompetence a odpovědnosti zaměstnanců provozovatele dráhy při plánování a realizaci výluk na základě organizačních změn provedených v roce 2012 a 2013;  způsoby komunikace a vzájemné spolupráce mezi provozovatelem dráhy a dopravcem v souladu s platnou legislativou. Novelizace předpisu SŽDC D7/2 2

3 SŽDC se při plánování výluk přednostně soustředí na: zajištění odklonových tras při výlukách se zastaveným či výrazně omezeným provozem; omezení konání souběžných výluk se značným narušením jízdního řádu; přesun výluk do nočních hodin a víkendů (u prací které takto lze vykonávat); omezit počet výluk v době zvýšených přeprav, pokud jsou známy či je dopravce oznámí. Novelizace předpisu SŽDC D7/2 Koordinace výluk 3

4 SŽDC projednává výluky s dopravci ve formě pravidelných porad s dopravci (nově popsány předpisem). Projednává zvlášť roční plán výluk a střednědobé plány výluk na následující 3 měsíce. Dopravci na těchto poradách mohou uplatnit připomínky k plánovaným výlukám. Novelizace předpisu SŽDC D7/2 Projednání výluk 4

5 V plánech výluk budou nově uváděny následující zkratky: ND – uvádí se u výluk, kdy je alespoň jeden vlak z důvodu dané výlukynahrazen náhradní dopravou;ND – uvádí se u výluk, kdy je alespoň jeden vlak z důvodu dané výluky nahrazen náhradní dopravou; LNT – uvádí se u výluk, kdy je pro jízdu vlaků závislé trakce z důvodu danévýluky omezena jízda těchto vlaků beznapěťovým úsekem se staženýmisběrači;LNT – uvádí se u výluk, kdy je pro jízdu vlaků závislé trakce z důvodu dané výluky omezena jízda těchto vlaků beznapěťovým úsekem se staženými sběrači; VNJŘ – uvádí se u výluk, kde se zpracovává výlukový nákresný jízdní řád;VNJŘ – uvádí se u výluk, kde se zpracovává výlukový nákresný jízdní řád; VK – uvádí se u vyčerpání kapacity dráhy na základě zpracovaného VNJŘ;VK – uvádí se u vyčerpání kapacity dráhy na základě zpracovaného VNJŘ; ZP – uvádí se u výluk (včetně souběhů výluk), kde je zastaven provoz anení-li již uvedena zkratka ND.ZP – uvádí se u výluk (včetně souběhů výluk), kde je zastaven provoz a není-li již uvedena zkratka ND. Seznam všech zkratek používaných v plánech výluk včetně vysvětlení jeuložen na Portále provozování dráhy. Seznam všech zkratek používaných v plánech výluk včetně vysvětlení je uložen na Portále provozování dráhy. Novelizace předpisu SŽDC D7/2 Zkratky v plánech výluk 5

6 U každé výluky, kde je předpoklad vyššího narušení jízdy vlaku, bude dotčený dopravce osloven k přípravě dopravního opatření. Dopravní opatření mohou být součástí ROV. Případně je možné vydat je jako samostatné (vlastní) opatření dopravce, které musí dopravce projednat se SŽDC a vydat dle podmínek uvedených v předpisu SŽDC D7/2. Podrobné informace k vlastnímu opatření podá příslušný hlavní zpracovatel VR. Opatření v ROV či vlastním opatření dopravce musí pro přehlednost dodržovat strukturu uvedou v předpisu SŽDC D7/2. Novelizace předpisu SŽDC D7/2 Výlukové rozkazy 6

7 Součástí oslovení dopravce pro tvorbu dopravních opatření budou následující podklady: přesný popis omezení výluky v bodě 6a ROV; výlukový nákresný jízdní řád při výlukách na vícekolejných tratích s výrazným dopadem na kapacitu trati a plnění JŘ; informace o projíždění beznapěťových úseků se staženým sběračem vlaků závislé trakce; informace pro výluky s náhradní dopravou o uzavírkách silničních komunikací vyvolaných výlukou; informace o změně technologie u výluk ve stanicích; další dostupné informace poskytne na vyžádání hlavní zpracovatel VR. Novelizace předpisu SŽDC D7/2 Výlukové rozkazy 7

8 SŽDC bude na všechny výluky mezi pohraniční stanicemi (resp. stanicemi styku) vydávat ROV. Pokud se výluka koná jen u zahraničního provozovatele dráhy, iniciuje potřebu dopravních opatření tento provozovatel. SŽDC umožní dopravcům v případě, že je zpracováván ROV pro zaměstnance SŽDC, vložit do ROV jejich dopravní opatření s pokyny pro zaměstnance SŽDC. Novelizace předpisu SŽDC D7/2 Výluky na přechodech do zahraničí 8

9 www.szdc.cz © Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Změny v předpise D7/2 k organizování výlukové činnosti k 15.12.2013


Stáhnout ppt "Novelizace předpisu D7/2 k organizování výlukových činností k 15.12.2013 Lenka Komínová GŘ SŽDC Odbor plánování a koordinace výluk Setkání s dopravci,"

Podobné prezentace


Reklamy Google