Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rejstřík škol a školských zařízení Seminář pro ředitele škol zřizovaných LK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rejstřík škol a školských zařízení Seminář pro ředitele škol zřizovaných LK."— Transkript prezentace:

1 Rejstřík škol a školských zařízení Seminář pro ředitele škol zřizovaných LK

2 Co je rejstřík škol a školských zařízení? zákon č. 561/2004 Sb. (§141 – 151) zákon č. 561/2004 Sb. (§141 – 151) veřejný seznam škol a školských zařízení vedený MŠMT a KÚ veřejný seznam škol a školských zařízení vedený MŠMT a KÚ

3 Co rejstřík obsahuje? (§144) druh a typ školy druh a typ školy název, sídlo, IČ název, sídlo, IČ údaje o zřizovateli údaje o zřizovateli seznam oborů vzdělávání včetně forem seznam oborů vzdělávání včetně forem údaje o kapacitě údaje o kapacitě seznam míst, kde se poskytuje vzdělávání nebo školské služby seznam míst, kde se poskytuje vzdělávání nebo školské služby údaje o řediteli (jméno, datum nar., bydliště) údaje o řediteli (jméno, datum nar., bydliště)

4 Všechny údaje musí být aktuální

5 Právnická osoba vykonávající činnost školy může mít v rejstříku zapsáno několik škol a školských zařízení může mít v rejstříku zapsáno několik škol a školských zařízení např.: MŠ MŠ ZŠ ZŠ ŠJ ŠJ ŠD ŠD SŠ SŠ Šj Šj DM DM školní statek školní statek

6 Kdo vede rejstřík? ministerstvo ministerstvo krajský úřad krajský úřad

7 MŠMT škol škol DVPP DVPP školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy školských účelových zařízení školských účelových zařízeníKÚ mateřských škol mateřských škol školských zařízení (ŠJ, DM,....) školských zařízení (ŠJ, DM,....)

8 MŠMT vede rejstřík: (zjednodušeno) škol škol DVPP DVPP školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy školských účelových zařízení školských účelových zařízení + MŠ a školských zařízení zřizovaných církvemi + MŠ a školských zařízení zřizovaných církvemi

9 KÚ vede rejstřík (zjednodušeno) mateřských škol mateřských škol školských zařízení (ŠJ, DM,....) školských zařízení (ŠJ, DM,....)

10 Zápis do rejstříku – PROČ? právo poskytovat vzdělání a školské služby právo poskytovat vzdělání a školské služby právo vydávat doklady o vzdělání právo vydávat doklady o vzdělání nárok na přidělování prostředků ze státního rozpočtu nárok na přidělování prostředků ze státního rozpočtu

11 Změny v rejstříku ve správním řízení ve správním řízení

12 Účastníci řízení škola škola zřizovatel zřizovatel

13 Termíny do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo do 30. září (s účinností od následujícího šk. roku) do 30. září (s účinností od následujícího šk. roku)

14 Postup požadavek ředitele školy požadavek ředitele školy OŠMTS – projednání, posouzení (soulad s DZ), zpracování OŠMTS – projednání, posouzení (soulad s DZ), zpracování zřizovatel RK (ZK) zřizovatel RK (ZK) správní orgán (MŠMT nebo KÚ) správní orgán (MŠMT nebo KÚ)

15 Pokud zřizovatel s navrhovanou změnou v rejstříku nesouhlasí, nevznikne žádost pro správní orgán!

16 Žádost obsahuje: Formulář Formulář Průvodní dopis Průvodní dopis Doklady podle povahy požadované změny (§ 147) Doklady podle povahy požadované změny (§ 147)

17 Doklady k zápisu oboru vzdělání požadavek a jeho zdůvodnění požadavek a jeho zdůvodnění soulad s DZ soulad s DZ personální zajištění personální zajištění majetkové zajištění majetkové zajištění finanční zajištění finanční zajištění

18 Zápis nového oboru vzdělání ředitel požádá + odůvodní ředitel požádá + odůvodní KÚ posoudí soulad s DZ + zpracuje KÚ posoudí soulad s DZ + zpracuje RK schválí (nebo neschválí) RK schválí (nebo neschválí) KÚ předá kompletní žádost ministerstvu do 30. 11. KÚ předá kompletní žádost ministerstvu do 30. 11. MŠMT posoudí + rozhodne o zápisu oboru (nebo o zamítnutí žádosti) MŠMT posoudí + rozhodne o zápisu oboru (nebo o zamítnutí žádosti) KÚ rozhodnutím zapíše kapacitu oboru KÚ rozhodnutím zapíše kapacitu oboru

19 Jednotlivé formy studia se zapisují zvlášť

20 Posouzení žádosti krajský úřad posoudí soulad s DZ krajský úřad posoudí soulad s DZ poté předá správnímu orgánu poté předá správnímu orgánu správní orgán (KÚ nebo MŠMT) rozhodne ve správním řízení správní orgán (KÚ nebo MŠMT) rozhodne ve správním řízení lhůta 90 dnů lhůta 90 dnů

21 Zamítnutí žádosti žádost není v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR nebo příslušného kraje žádost není v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR nebo příslušného kraje chybí některá z povinných náležitostí stanovených zákonem a nebyla účastníkem řízení na výzvu doplněna chybí některá z povinných náležitostí stanovených zákonem a nebyla účastníkem řízení na výzvu doplněna

22 Kdy je zápis hotov? rozhodnutí MŠMT, KÚ rozhodnutí MŠMT, KÚ

23 Rozhodnutí obdrží účastníci řízení obdrží účastníci řízení obsahuje pouze údaje, u kterých došlo ke změně obsahuje pouze údaje, u kterých došlo ke změně

24 Změny v rejstříku bez vydání rozhodnutí (od 1. 1. 2012) např.: změna ředitele změna ředitele změna názvu či sídla školy změna názvu či sídla školy označení místa označení místa Změna se objeví pouze ve výpisu

25 Výpis z rejstříku obsahuje všechny údaje o škole, školském zařízení podle § 144 obsahuje všechny údaje o škole, školském zařízení podle § 144 vydává ho KÚ nebo MŠMT vydává ho KÚ nebo MŠMT není povinnou dokumentací školy není povinnou dokumentací školy

26 Kapacita = nejvyšší povolený počet žáků, je vždy závazná: kapacita školy kapacita školy kapacita oboru vzdělání kapacita oboru vzdělání Kapacita školy není součtem kapacit zapsaných oborů vzdělání!

27 Zřizovací listina ! nesouvisí s rejstříkem!!!  zákon č. 250/2000 Sb.  doklad o zřízení  údaje o příspěvkové organizaci a jejím zřizovateli  vymezení účelu a předmětu činnosti  vymezení majetkových práv a povinností  doplňková činnost  v příloze – majetek předaný k hospodaření

28 Děkuji za pozornost a přeji hodně úspěchů Děkuji za pozornost a přeji hodně úspěchů Mgr. Renata Rychetská vedení rejstříku škol renata.rychetska@kraj-lbc.cz tel. 485226239


Stáhnout ppt "Rejstřík škol a školských zařízení Seminář pro ředitele škol zřizovaných LK."

Podobné prezentace


Reklamy Google