Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotační fond LK Soutěže MŠMT 15.12.2014. Program a podprogramy - školství  Program č. 4 resortu školství, mládeže a zaměstnanosti  4.1 Podpora volnočasových.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotační fond LK Soutěže MŠMT 15.12.2014. Program a podprogramy - školství  Program č. 4 resortu školství, mládeže a zaměstnanosti  4.1 Podpora volnočasových."— Transkript prezentace:

1 Dotační fond LK Soutěže MŠMT 15.12.2014

2 Program a podprogramy - školství  Program č. 4 resortu školství, mládeže a zaměstnanosti  4.1 Podpora volnočasových aktivit  4.2 Komunitní funkce škol  4.3 Specifická primární prevence rizikového chování  4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže  4.5 Pedagogická asistence  4.6 Vzdělání pro vyšší zaměstnanost  2015 – 4,5 milionů Kč

3 Program resortu školství, mládeže a zaměstnanosti – připravované VÝZVY 2015  4.1 Podpora volnočasových aktivit – 2 miliony Kč  Celoroční činnosti sdružení pracujících s dětmi a mládeží v oblasti kulturní, přírodovědné, technické a sportovní na úrovni rekreačního sportu a podpora činností příspěvkových organizací v době mimo výkon jejich hlavní činnosti (nepravidelné, jednorázové akce)  Příjemci: právnické osoby (nestátní neziskové organizace, obce, příspěvkové organizace aj.) a podnikající fyzické osoby (osoby samostatně výdělečně činné) vyjma sportovních organizací  4.3 Specifická primární prevence rizikového chování – 250 tis. Kč  Aktivity zaměřené specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování  Příjemci: mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy se sídlem na území LK s výjimkou škol soukromých, zřizovaných MŠMT, registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi

4 Program resortu školství, mládeže a zaměstnanosti – VÝZVY 2015 předpoklad  4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže – 250 tis. Kč  Projekty zaměřené na vzdělávání v přírodních a technických vědách a na organizaci vědomostních soutěží pro žáky základních a středních škol Libereckého kraje  Příjemci: právnické osoby (nestátní neziskové organizace, obce, příspěvkové organizace aj.) a podnikající fyzické osoby (osoby samostatně výdělečně činné) vyjma sportovních organizací  4.5 Pedagogická asistence – 2 miliony Kč  Činnost asistentů pedagoga u žáků se zdravotním postižením  Příjemci: mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy se sídlem na území LK s výjimkou škol soukromých, zřizovaných MŠMT, registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi

5 Průběh řízení  Kdy žádat?  Po schválení výzvy RK a ZK a vyhlášení výzvy (zpravidla začátkem roku) => zveřejnění na webových stránkách Libereckého kraje  Žadatelé z předchozích let jsou o vyhlášení výzvy informování emailem  Kdo může žádat?  Okruh žadatelů obsahuje každá výzva zvlášť  OBCE 4.1 Podpora volnočasových aktivit 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí  Jak žádat?  Formulář žádosti – stránky LK/Krajský úřad/Formuláře  Povinné přílohy – individuálně dle podmínek konkrétní výzvy

6 Harmonogram dotačního řízení  Odevzdání žádosti  Kontrola administrativního souladu  Hodnocení a návrh na přidělení podpory – Výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport  Projednání návrhu v Radě kraje LK  Schválení návrhu v Zastupitelstvu LK => CCA 3 MĚSÍCE OD VYHLÁŠENÍ VÝZVY KE SCHVÁLENÍ DOTACE

7 Co následuje po schválení dotace  Úspěšní žadatelé obdrží emailem informaci o podpoře a instrukce  Neúspěšní žadatelé obdrží dopis  V případě přidělení nižší než požadované dotace je možné před podpisem smlouvy požádat o úpravu rozpočtu i závazných parametrů  Po obdržení podkladů pro uzavření smlouvy odesílá administrátor smlouvu emailem k vytištění a podpisu  Po podpisu smluv ze strany Libereckého kraje je příjemce vyzván k vyzvednutí smlouvy  Žádost o zálohu - do 30 dnů od uzavření smlouvy zaslána platba. V případě příspěvkových organizací je tato platba realizována prostřednictvím zřizovatele (OBCE)  Příjemce nepožádal písemně o zálohu, je mu přidělená dotace vyplacena po vyúčtování, resp. do 20 dní od písemného vyrozumění o správnosti předloženého úplného vyúčtování PO CELOU DOBU REALIZACE JE MOŽNÉ PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAT S ADMINISTRÁTORY PROGRAMŮ TELEFONICKY, E-MAILEM NEBO OSOBNĚ

8 Soutěže Pověření škol a školských zařízení, příspěvkových organizací obcí a měst, krajským úřadem realizací okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání, které vyhlašuje a financuje MŠMT a částečně dofinancovává kraj  Co obnáší pověření?  Souhlas zřizovatele s pověřením (žádost odesílá odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚLK)  V příslušném kalendářním roce poskytnutí dotace na realizaci postupových kol soutěží a vypořádání dotace Školský zákon 561/2004, § 111, odst. 2); § 161 odst. 6, písm. b); § 171 odst. 2 Vyhláška č. 55/2005 Sb. o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

9 D ě k u j i z a p o z o r n o s t PREZENTACE KE STAŽENÍ http://skolstvi.kraj-lbc.cz/dotace-skolstvi- mladez-a-zamestnanost


Stáhnout ppt "Dotační fond LK Soutěže MŠMT 15.12.2014. Program a podprogramy - školství  Program č. 4 resortu školství, mládeže a zaměstnanosti  4.1 Podpora volnočasových."

Podobné prezentace


Reklamy Google