Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Radoslava Benová Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Radoslava Benová Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Radoslava Benová Název materiálu: VY_32_INOVACE_8_VEŘEJNÁ_SPRÁVA_18 Orgány správy školství – státní správa Téma sady:Veřejná správa Obor, ročník:Veřejnosprávní činnost, 3. ročník Datum vytvoření:květen 2013 Anotace: MŠMT, Česká školní inspekce, ředitel školy, Kraj v přenesené působnosti, obec s rozšířenou působností Metodický obsah:Výklad nového učiva

2 Orgány správy školství 1) Státní správa: A) MPSV. B) Česká školní inspekce. C) Ředitel školy. D) Kraj v přenesené působnosti. E) Obec s rozšířenou působností. 2) Samospráva: A) Obec v samostatné působnosti. B) Školská rada. C) Kraj v samostatné působnosti. logo MŠMT

3 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Ústřední orgán SS v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy. Řídí SS ve školství. Zřizuje/ruší: školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, školy s jiným vyučovacím jazykem než českým, aj. Jmenuje/odvolává: ředitele škol, které zřizuje, ústředního školního inspektora, na jeho návrh jednotlivé školní inspektory. Rozhoduje o rozdělení finančních prostředků ze SR na činnost škol + kontroluje jejich využití. Atd.

4 Česká školní inspekce (ČŠI) Speciální orgán, který zřizuje MŠMT pro kontrolu ve školství. V čele ústřední školní inspektor. Zjišťuje a hodnotí (ve výročních zprávách): -Výsledky kontrol. -Celkovou strukturu učiva. -Úroveň personálního a materiálně-technického vybavení školy. -Efektivnost využívání finančních prostředků.

5 Česká školní inspekce (ČŠI) Inspekci vykonávají školní inspektoři (mají právo na vstup do všech objektů, v nichž probíhá výchova a vzdělávání). Výsledky a hodnocení inspekce jsou zaznamenávány do inspekční zprávy, která je veřejně přístupná u školy a ČŠI po dobu 10 let.

6 Ředitel školy Řídí školu. Odpovídá za: plnění učebních plánů, odbornou pedagogickou úroveň práce školy, hospodaření s finančními prostředky. Kontroluje: práci pedagogických pracovníků, studijní výsledky žáků. Rozhoduje o odkladu povinné školní docházky, zařazení dítěte do speciální MŠ, ZŠ, běžné ZŠ, o přijetí ke studiu, přerušení studia, podmínečném vyloučení ze studia a vyloučení ze studia, opakování ročníku, aj.

7 Kraj v přenesené působnosti Odbor krajského úřadu (odbor školství), v čele vedoucí, kterého jmenuje/odvolává Rada kraje se souhlasem MŠMT. Zpracovává dlouhodobý záměr vzdělávání ve svém územním obvodu. Rozhoduje o osvobození žáků od povinné školní docházky. Dává souhlas ke slučování škol. Jmenuje zkušební komise pro vykonání absolutoria a předsedy maturitních komisí.

8 Obce s rozšířenou působností Zajišťuje ve svém územním obvodu pro kraj tyto činnosti: -návrh rozpisu rozpočtu, -rozbor hospodaření, -podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu.

9 Autorská práva a citace Zákon číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zákon číslo 181/2003 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství. Logo MŠMT z www.msmt.cz [online]. [cit. 2013-05-17]. Dostupné z: data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBw8PEhUODxQPDw4PDxYVDQ8U DxAQEA8QFREXGBQVFBUZHCkhGBonGxgWIjEhMSksOjAuGR8zODMtNyguLisBCgoKDg0OGhAQFiwkHB8sLC wsLDQsLCwsLSwsLCwsLC8sLSwsLCwsNCwsLCwrLC0sLCssLCssLCwsLCwsLCwsLP Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Radoslava Benová Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google