Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Petra Kábrtová Máchová Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Petra Kábrtová Máchová Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Petra Kábrtová Máchová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_DANE_A_FINANCE_03 Uzávěrka – účet 702 a 710 Téma sady:Daně a finance Obor, ročník:Ekonomické lyceum, 4. ročník, Obchodní akademie, 4. ročník Datum vytvoření:Červen 2013 Anotace:Obsah účetní uzávěrky, uzavírání účetních knih, příklady účtování Metodický obsah:Výklad nového učiva, vysvětlení předkontací při uzavírání účetních knih

2 Opakování pojmu – fáze účetní uzávěrky: Postup prací při uzavírání účetních knih – 2 etapy: 1.Přípravná fáze: a)Inventarizace b)Zaúčtování účetních operací na konci účetního období 2. Účetní uzávěrka a)Zjištění hospodářského výsledku před zdaněním b)Výpočet základu daně z příjmů účetní jednotky a zaúčtování daňové povinnosti c)Uzavření všech účtů, tzn. převody na účty 710 a 702 a zaúčtování disponibilního zisku

3 Zjištění hospodářského výsledku: Hospodářský výsledek: = důležitý ukazatel hospodaření účetní jednotky = rozdíl mezi VÝNOSY (účtová třída 6) a NÁKLADY (účtová třída 5) VÝNOSY minus NÁKLADY > 0 ZISK VÝNOSY minus NÁKLADY < 0 ZTRÁTA

4 Členění hospodářského výsledku: 1.Z hlediska daně z příjmu: 2. Z hlediska struktury: Hospodářský výsledek Provozní (50 až 55)Finanční (56,57)Mimořádný (58)

5 Struktura hospodářského výsledku: Provozní hospodářský výsledek + Finanční hospodářský výsledek _____________________________________________ = Hospodářský výsledek za běžnou činnosti + Mimořádný hospodářský výsledek ______________________________________________ Hospodářský výsledek účetní jednotky

6 Schéma zjištění hospodářského výsledku: 100 MD Nákladový účet D 150 MD Účet zisků a ztrát D 100 Převod nákladů 150 MD Výnosový účet D Převod výnosů 50 MD Konečný účet rozvažný D 50 Převod zisku

7 Postup při účetní uzávěrce – shrnutí: Po zaúčtování všech účetních operací do správného účetního období následuje:  Zjištění obratů stran MD a D jednotlivých syntetických účtů  Zjištění konečného stavu aktivních a pasivních účtů a převod jejich konečných stavů na účet 702 – konečný účet rozvažný  Zjištění konečných stavů nákladových a výnosových účtů a jejich převod na účet 710 – Účet zisků a ztrát – zde se zjistí účetní hospodářský výsledek členěný na provozní, finanční a mimořádný  Po transformaci HV na základ daně z příjmu a zaúčtování daňové povinnosti převod čistého HV (tzn. po zdanění) na účet 702 – konečný účet rozvažný

8 Zaúčtování daňové povinnosti v s.r.o. a a.s.:  Účetní (hrubý) hospodářský výsledek je transformován na základ daně z příjmů právnických osob a výsledná daňová povinnost je zaúčtována MD 591 – Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná (popř. MD 593 – Daň z příjmů z mimořádné činnosti – splatná) / D 341 Daň z příjmů  Disponibilní (čistý) hospodářský výsledek = hrubý – daň z příjmů PO  Poznámka: Je-li účetní jednotkou fyzická osoba, započítá se hospodářský výsledek zjištěný v účetnictví do příjmů dle §7 – Příjmy z podnikání a spolu s ostatními příjmy se transformuje na daň z příjmů fyzické osoby Obr. č. 1

9 Otevírání účetních knih na počátku dalšího účetního období:  Při účetní uzávěrce dojde k vyrovnání zůstatků všech účtů včetně účtu 710 a 702  Konečné stavy účtů aktivních a pasivních = počátečním stavům na počátku dalšího účetního období a otevírají se prostřednictvím účtu 701 – Počáteční účet rozvažný  Položka disponibilního zisku je uvedena k 31.12. zaúčtována 710/702  V počátečních stavech k 1.1. je disponibilní zisk z minulého roku zaúčtován 701/431 – hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (zdroj krytí podniku)  Na účtu 431 je HV až do rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení (příděly do fondů, výplata podílů společníkům či akcionářům, převod na účet 428 – Nerozdělený zisk z minulých let

10 Otázky a úkoly: 1.Zaúčtujte hospodářský výsledek v s.r.o. včetně jeho daňové povinnosti na konci účetního období i na počátku dalšího účetního období, pokud:  celkové náklady byly 180 mil. Kč  celkové výnosy byly 145 mil. Kč Řešení: Účtování 31.12.: hospodářský výsledek = ztráta 35 mil. Kč…………….702/710 daň z příjmů PO se neodvádí Účtování 1.1.: otevírání účetních knih (počáteční stavy) 35 mil. Kč…..431/701 (po rozhodnutí valné hromady o úhradě ztráty možnosti účtování 429 – neuhrazená ztráta minulých let/431, 428/431..)

11 Zdroje, autorská práva: Knihy: ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2.díl. Znojmo: Štohl, vzdělávací středisko Znojmo, 2012, ISBN 978-80-87237-24-3. ŠTOHL, Pavel. Sbírka řešených příkladů z účetnictví. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2010, ISBN 978-80-87314-09-8. Obrázky a online zdroje: Obr.č.1: program Microsoft PowerPoint – KLIPART: www.oficce.microsoft.com Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škola školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autorky. Všechny neocitované grafické objekty jsou součástí MS Office.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Petra Kábrtová Máchová Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google