Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jana Kadlecová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_CLOVEK_A_PRAVO_08.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jana Kadlecová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_CLOVEK_A_PRAVO_08."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jana Kadlecová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_CLOVEK_A_PRAVO_08 Bytové spoluvlastnictví Téma sady:Člověk a právo Obor, ročník:Obchodní akademie, 2. ročník, Ekonomické lyceum, 3. ročník Datum vytvoření:březen 2013 Anotace: Obecná ustanovení bytového spoluvlastnictví, vznik jednotky, práva a povinnosti vlastníka jednotky, společenství vlastníků, zrušení bytového spoluvlastnictví Metodický obsah:Výklad nového učiva

2 Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek, vzniká v domě s alespoň dvěma byty. Jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu, podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné, je věc nemovitá.

3 Společné části jsou ty části nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně, vždy pozemek, na němž byl dům zřízen, stavební části podstatné pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí, zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu. Neurčí-li se podíly na společných částech jako stejné, platí, že jsou stanoveny poměrem velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v domě.

4 Vznik jednotky výstavbou, zápisem do veřejného seznamu (rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám), rozhodnutím soudu (oddělením, zrušením, vypořádáním spoluvlastnictví). Prohlášení: údaj o pozemku, domu, obci, katastrálním území, údaj o jednotce (číslo, umístění, účel užívání, plocha), určení a popis společných částí (velikost podílů).

5 Práva a povinnosti vlastníka jednotky má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části, udržuje svůj byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu, povinnost řídit se pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí, oznámí změny v počtu osob, přenechání bytu k užívání jiné osobě.

6 Práva a povinnosti vlastníka jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří, přispívá na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech, platí zálohy na služby bytu, zdrží se všeho, co brání údržbě, opravě domu. Soud může nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který porušuje povinnost uloženou soudem způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím práva ostatních vlastníků jednotek.

7 Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku, nesmí podnikat (ani být společníkem, členem podnikatelů), může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku, založí je vlastníci jednotek, kde je alespoň pět jednotek, schválením stanov, vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

8 Orgány společenství vlastníků Shromáždění nejvyšší orgán, tvořen všemi vlastníky jednotek, každý z nich má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech, je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. Statutární orgán výbor, nebo předseda.

9 Zrušení bytového spoluvlastnictví Dohodou vlastníků jednotek o přeměně bytového vlastnictví v podílové spoluvlastnictví nemovité věci. Prohlášením jediného vlastníka o změně k jednotkám na vlastnické právo k nemovité věci. Náležitosti: písemná forma, zápis ve veřejném seznamu.

10 Otázky, úkoly Víte, jak bydlíte (v nájemním bydlení, v osobním vlastnictví)? Pokuste se vyhledat, rozdíly (výhody či nevýhody) v družstevním bydlení a bydlení ve společenství vlastníků? V občanském zákoníku vyhledejte: údaje o tom, co patří do působnosti shromáždění společenství vlastníků; zda se přehlasovaný vlastník jednotky může ještě bránit proti rozhodnutí společenství vlastníků. Co znamená rozhodnutí mimo zasedání?

11 Prameny a literatura Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jana Kadlecová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_CLOVEK_A_PRAVO_08."

Podobné prezentace


Reklamy Google