Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMIKA Tematický celek: Podnik a podnikání Téma: Komanditní společnost - osobní obchodní společnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMIKA Tematický celek: Podnik a podnikání Téma: Komanditní společnost - osobní obchodní společnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno."— Transkript prezentace:

1 EKONOMIKA Tematický celek: Podnik a podnikání Téma: Komanditní společnost - osobní obchodní společnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Alena Hůrková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 STRUKTURA VYUČOVACÍ HODINY  I. OTÁZKY PRO OPAKOVÁNÍ  II. VÝKLAD  III. SHRNUTÍ – UPEVŇOVÁNÍ PROBRANÉHO UČIVA  IV. ZÁVĚR – ULOŽENÍ DOMÁCÍHO ÚKOLU

3 I.OTÁZKY PRO OPAKOVÁNÍ číslo 1  Co znamená obchodní společnost?  Obchodní společnost je právnická osoba založená za účelem podnikání. Zakládají ji jak fyzické, tak právnické osoby společenskou (případně zakladatelskou) smlouvou tzv. společníci. Výjimečně může obchodní společnost založit i jedna osoba zakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu.  Společnost je založena uzavřením společenské (zakladatelské) smlouvy – její obsah udává obchodní zákoník. Společnost vzniká dnem, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku, stává se právním subjektem.

4 číslo 2  Vyjmenujte charakteristické znaky obchodních společností. o Ručení – pokud by společnost nebyla schopna platit svým dodavatelům nebo platit jiné dluhy, hradí tyto závazky společníci. Ručení znamená do jaké výše musí společníci tyto závazky hradit. Podle druhu společnosti ručí: o - vkladem = na úhradu závazků se použije celý majetek společnosti včetně vkladů společníků. o - osobním majetkem = na úhradu závazků se použije nejen celý majetek společnosti, vklady společníků, ale i osobní majetek společníků. o Vklad – většina společností má povinnost vytvořit při svém založení majetek, který je tvořen vklady jednotlivých společníků a tvoří základní kapitál společnosti. o Řízení – každá společnost si stanovuje, kdo ji bude řídit /všichni společníci nebo volí orgány společnosti/, v některých případech je způsob řízení stanoven obchodním zákoníkem. o Rozdělování zisku – způsob rozdělení zisku je dán obchodním zákoníkem a společenskou smlouvou.

5 číslo 3 oJoJaké existují druhy obchodních společností? oOoObchodní společnosti: oOoOSOBNÍ - veřejná obchodní společnost /zkratka v.o.s./ o-o- komanditní společnost /zkratka k.s./ oKoK APITÁLOVÉ - společnost s ručením omezeným /zkratka s.r.o./ o-o- akciová společnost /zkratka a.s./

6 číslo 4 o Vyjmenujte charakteristické znaky – veřejné obchodní společnosti a společnosti s ručením omezeným. v.o.s. s.r.o. Počet zakládajících členůminimálně 2minimálně 1, maximálně 50 Výše základního kapitálunení povinnáminimálně Kč 200.000,– vklad společníka minimálně Kč 20.000,– Ručeníosobním majetkemdo výše vkladu Řízenívšichni společníciorgány-jednatelé, valná hromada Rozdělování zisku rovným dílem podle výše vkladů

7 II.VÝKLAD Komanditní společnost – osobní obchodní společnost.  1/ založení, vznik komanditní společnosti  2/ charakteristické znaky komanditní společnosti:  počet zakládajících členů  výše základního kapitálu  výše vkladů společníků  ručení společníků  řízení společnosti  rozdělování zisku, úhrada ztráty  3/ zrušení, zánik komanditní společnosti

8 Rozpracování výkladové části Otázka č. 1 Jak se vytváří komanditní společnost? oKomanditní společnost je založena uzavřením společenské smlouvy, její obsah udává obchodní zákoník. oZápisem do obchodního rejstříku vznikne komanditní společnost.

9 Otázka č. 2 Kolik členů zakládá komanditní společnost?  Komanditní společnost zakládají minimálně 2 společníci,  z nichž jeden je komplementář a jeden je komanditista

10 Otázka č. 3 Jaká je výše základního kapitálu a vkladů společníků komanditní společnosti? o Základní kapitál k.s. není povinný, o pouze je povinný vklad pro komanditistu minimálně ve výši Kč 5.000,–.

11 Otázka č. 4 Jak ručí za závazky společnosti společníci komanditní společnosti? oRoRučení: okokomplementáři – osobním majetkem okokomanditisté – do výše vkladu

12 Otázka č. 5 Kdo se podílí na vedení a řízení k.s.? Otázka č. 6 Jaký je způsob rozdělení zisku v k.s.? oKoKomanditní společnost řídí komplementáři. oRoRozdělování zisku: oKoKomplementáři – rovným dílem oKoKomanditisté – podle výše vkladů

13 Otázka č. 7 Kdo uhradí v k.s. případnou ztrátu? Otázka č. 8 Jak zanikne komanditní společnost? oZoZtrátu k.s. hradí komplementáři rovným dílem. oZoZánik společnosti probíhá ve dvou krocích: o1o1/ zrušení - vypořádání závazků společnosti (s likvidací, bez likvidace, prohlášením konkurzu, smrtí komplementáře) o2o2/ zánik - výmaz z obchodního rejstříku /zánik právní subjektivity/.

14 III.SHRNUTÍ – upevňování probraného učiva. o Kontrolní otázky: o 1/ Popište zahájení podnikání komanditní společnosti. o 2/ Kolik společníků musí minimálně založit komanditní společnost? o 3/ Je povinností komanditní společnosti vytvářet základní kapitál? o 4/ Který ze společníků komanditní společnosti má předepsán minimální vklad? o 5/ Jak ručí za závazky společnosti společníci komanditní společnosti? o 6/ Kdo řídí komanditní společnost? o 7/ Jak si dělí zisk mezi sebou společníci komanditní společnosti? o 8/ Kdo uhradí ztrátu komanditní společnosti? o 9/ Jak provedete ukončení podnikání komanditní společnosti?

15 IV. ZÁVĚR – uložení domácího úkolu. o Vypracovat písemně příklad podle zadané předlohy. Domácí úkol odevzdat příští vyučovací hodinu. o Příklad pro domácí úkol o Komanditní společnost dosáhla zisku Kč 3.000.000,–. Bylo rozhodnuto, že 20 % zisku bude rozděleno mezi všechny společníky. Členy společnosti jsou 2 komplementáři a 3 komanditisté. Zisk v souladu se společenskou smlouvou se dělí rovným dílem mezi komplementáře a komanditisty. Komplementáři si dělí zisk rovným dílem, komanditisté podle výše vkladů. o Vklady komanditistů: p. Černý Kč 50.000,–, p. Tenký Kč 60.000,–, p. Tlustý Kč 40.000,–. o Vypočítejte skutečně rozdělený zisk na každého člena společnosti.

16 Řešení domácího úkolu. Komanditní společnost pro všechny členy rozdělí zisk Kč 600.000,– (tj. 20 % z Kč 3.000.000,–), společníci se dělí rovným dílem: Kč 300.000,– zisku pro komplementáře: dělí se rovným dílem, tj. každý komplementář Kč 150.000,– Kč 300.000,– zisku pro komanditisty: dělí se podle výše vkladu (tj. 300 000 : 150 000 = 2) Kč 2,– zisku na Kč 1,– vkladu Rozdělený zisk k.s.:1. komplementářKč 150.000,– 2. komplementářKč 150.000,– Komanditisté: p. Černý Kč 100.000,– p. Tenký Kč 120.000,– p. Tlustý Kč 80.000,–

17 Zdroj: Česká republika. Obchodní zákoník: a další zákony, prováděcí předpisy. In: zákon č. 513/1991 Sb. Ostrava: Sagit, 2010, roč. 2010, č. 799, ISBN 978-80-7208-816-4.


Stáhnout ppt "EKONOMIKA Tematický celek: Podnik a podnikání Téma: Komanditní společnost - osobní obchodní společnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno."

Podobné prezentace


Reklamy Google