Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přechod na nový systém akreditací JIŘÍ SMRČKA TAJEMNÍK AKREDITAČNÍ KOMISE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přechod na nový systém akreditací JIŘÍ SMRČKA TAJEMNÍK AKREDITAČNÍ KOMISE."— Transkript prezentace:

1 Přechod na nový systém akreditací JIŘÍ SMRČKA TAJEMNÍK AKREDITAČNÍ KOMISE

2 Období „přechodu“ na nový systém NAÚ – jmenování předsedy, místopředsedů a členů Rady je možné už nyní – první jednání až po nabytí účinnosti zákona rozhodování NAÚ na úseku akreditací musí předcházet: Usnesení se na statutu a jeho schválení vládou (včetně náležitostí žádosti o akreditaci) Stanovení doporučených postupů a metod hodností Vytvoření seznamu hodnotitelů, ustanovení hodnotících komisí a jmenování jejích členů

3 Období „přechodu“ na nový systém Akreditační komise – poslední řádné zasedání červen 2016 (k projednání cca 1000 žádostí) předložené žádosti o akreditaci po 15. dubnu 2016 již nestihne Akreditační komise projednat → řízení musí být dokončeno podle nového zákona platnost akreditace se nezkracuje rozhodné datum pro automatické prodloužení akreditaci o tři roky je 31. 8. 2016 – nebude se vydávat správní rozhodnutí v platnosti zůstávají přijaté sankce (omezení akreditace)

4 Co s nedokončenými řízeními? zákon stanoví NAÚ lhůtu 120 dnů → při nabytí účinnosti zákona 1. září, NAÚ musí dokončit řízení do 31. prosince NAÚ nebude moci rozhodnout ve věci akreditace/ prodloužení / rozšíření / studijního programu o studijní obor (řízení budou muset být zastavena) NAÚ bude muset dokončit též řízení zahájená MŠMT z moci úřední (řízení k omezení, pozastavení nebo odnětí akreditace) MŠMT bude nadále rozhodovat pouze řízení ve věci státního souhlasu k oprávnění působit jako soukromá vysoká škola kontrolní zprávy: NAÚ si určí, zda převezme zavedenou praxi AK

5 Příprava na nový systém akreditací 1. Přiřazení programu (oboru) k oblasti vzdělávání - vodítko: základní tematické okruhy SZZk - kombinovaný program – přiřazení k více oblastem - komplikace: stále dvoustupňová struktura 2. Přiřazení profilu programu - profesně zaměřený x akademický - jen u bakalářských a magisterských programů

6 Příprava na nový systém akreditací 3. Analýza programů z hlediska regulovaných povolání - souhlasné stanovisko uznávacího orgánu je nezbytnou podmínkou pro akreditaci programu - seznam regulovaných povolání a uznávacích orgánů: http://uok.msmt.cz 4. Příprava na zrušení dvoustupňového systému - zrušení dosavadních studijních programů a oborů - komplikace: po určitou dobu budou koexistovat dva rozdílné systémy

7 Akreditace studijních programů postup obdobný jako v současnosti liší se: - programy na fakultách musí schvalovat VR fakulty a nově také VR VŠ (působnost lze delegovat statutem) - nelze akreditovat ani reakreditovat studijní obor - u studijních programů připravujících k výkonu regulovaného povolání musí být souhlas uznávacího orgánu - v případě neúspěšné žádosti nová žádost možná až po 2 letech

8 Institucionální akreditace lze požádat o akreditaci 1 a více oblastí v 1 či více typu programů po udělení akreditace lze akreditaci rozšířit o další oblast nebo o typ programů programy mimo oblasti a typy akreditované v rámci institucionální akreditace lze uskutečňovat na základě programové akreditace na „vnitřní akreditace“ vyplývající z institucionální akreditace by se měla vztahovat obdobná pravidla jako na akreditace studijních programů

9 Akreditace oborů habilitačního a profesorského řízení nepodléhá institucionální akreditaci lze požádat o akreditaci zároveň se žádostí o institucionální akreditaci nebo samostatně postup obdobný jako v současnosti

10 Společná akreditace programu s jinou právnickou osobou postup podle § 81 zůstává obdobný – jinou právnickou osobu je nutné samostatně akreditovat i v případě institucionální akreditace výjimkou je spolupráce s ústavy AVČR, která je na základě institucionální akreditace možná bez další akreditace (musí být součástí institucionální akreditace)

11 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Přechod na nový systém akreditací JIŘÍ SMRČKA TAJEMNÍK AKREDITAČNÍ KOMISE."

Podobné prezentace


Reklamy Google