Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N á zev S Š : SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Věra Dudová N á zev prezentace (DUMu): Právní řád ČR a právní ochrana občanů N á zev sady: Výuka občanské nauky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N á zev S Š : SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Věra Dudová N á zev prezentace (DUMu): Právní řád ČR a právní ochrana občanů N á zev sady: Výuka občanské nauky."— Transkript prezentace:

1 N á zev S Š : SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Věra Dudová N á zev prezentace (DUMu): Právní řád ČR a právní ochrana občanů N á zev sady: Výuka občanské nauky v 2. ročníku odborného učiliště Č í slo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0369 Datum vzniku: 1.5.2012 – 30.03.2014 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 ANOTACE Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Výuka občanské nauky v 2. ročníku odborného učiliště je aktivizace žáků v hodinách občanské nauky a jejich orientace v základních odvětvích práva, se kterými se mohou setkat ve svém životě. Rovněž další témata jsou vyučována s důrazem na praktický život. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě se zabývají především oblastmi práva a postavením člověka ve společnosti. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na právní řád ČR a právní ochranu občanů.

3 P RÁVNÍ ŘÁD ČR A PRÁVNÍ OCHRANA OBČANŮ

4 P RÁVNÍ ŘÁD Tvoří jej všechny právní předpisy vydané státem. Občané jsou povinni se jimi řídit, jinak jim hrozí postih. Neznalost zákona neomlouvá. Všechny právní předpisy jsou vydávány ve Sbírce zákonů. Právní řád tvoří ústava, ústavní zákony, zákony, nařízení a vyhlášky vydané státem.

5 R OZDĚLENÍ ZÁKONŮ Soustavu zákonů dělíme na právo soukromé a právo veřejné. Veřejné právo se zaměřuje na ochranu veřejných věcí (veřejného pořádku, veřejných institucí). Patří sem právo ústavní, trestní, správní a finanční. Zájem veřejný je nadřazen nad zájmy jednotlivce

6 Soukromé právo zahrnuje právo občanské, rodinné, obchodní a pracovní. Soukromé právo respektuje osobní svobodu jednotlivce. V oblasti soukromého práva má občan stejné postavení jako instituce.

7 O BSAH ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH OBORŮ Ústavní právo – upravuje nejdůležitější právní vztahy ve státě (rozdělení moci, základní práva a povinnosti občanů). Trestní právo – vymezuje trestné činy a tresty za ně. Finanční právo – upravuje peněžní záležitosti, např. daně. Správní právo – upravuje práva a povinnosti účastníků správního řízení (úředníků a občanů)

8 Občanské právo – upravuje hlavně majetkoprávní vztahy osob. Rodinné právo – upravuje vztahy mezi manžely, rodiči a dětmi, náhradní péči o děti. Obchodní právo – upravuje vztahy při podnikání. Pracovní právo – upravuje pracovně – právní vztahy, tj. vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

9 V ÝZNAM PRÁVNÍHO ŘÁDU Pokud by stát neměl dobré zákony a státní orgány nevynucovaly jejich plnění, byli by občané v nebezpečí, chyběla by pravidla pro fungování vztahů mezi lidmi. Vyspělý stát usiluje o zákonnost (dodržování právních předpisů) na svém území. Takový stát se nazývá právní stát.

10 P RÁVNÍ OCHRANA OBČANŮ Každý občan by měl znát a dodržovat základní právní předpisy. Všichni občané jsou si před zákonem rovni. tj. každý člověk je zodpovědný za své chování a při porušení zákona jsou všichni trestáni podle stejných zákonů. Všichni občané se mohou domáhat svých práv u soudů.

11 Z PŮSOBILOST K PRÁVNÍM ÚKONŮM Způsobilost k právním úkonům vzniká až zletilostí, tj. od 18 let. Nezletilí mají omezenou způsobilost k právním úkonům, většinou je zastupují jejich zákonní zástupci. Někdy může být i zletilý člověk zbaven způsobilosti k právním úkonům, např. z důvodu duševní nemoci. Soud pak stanoví zákonného zástupce.

12 K ONTROLNÍ OTÁZKY 1. Co tvoří právní řád? 2. Jak rozdělujeme právní řád? 3. V kolika letech vzniká způsobilost k právním úkonům? 4. Co znamená rovnost občanů před zákonem? 5. Proč je důležité mít dobrý právní řád?

13 O DPOVĚDI 1. Právní řád tvoří souhrn všech předpisů, které vydává stát ve Sbírce zákonů. Tvoří jej ústava, ústavní zákony, zákony, nařízení a vyhlášky. 2. Právní řád rozdělujeme na právo soukromé a veřejné. Do veřejného práva patří ústavní právo, trestní právo, správní právo a finanční právo. Do práva soukromého zařazujeme občanské právo, rodinné právo, obchodní právo a pracovní právo.

14 3. Způsobilost k právním úkonům vzniká zletilostí, u nás od 18 let. Do té doby zastupují děti jejich zákonní zástupci. 4. Rovnost před zákonem znamená, že pro všechny občany platí stejné zákony a jejich porušení znamená pro všechny stejný trest. 5. Dobrý právní řád chrání občany před kriminalitou, zajišťuje pořádek.

15 P OUŽITÉ ZDROJE ilustrace: www.office.microsoft.comwww.office.microsoft.com [1] KOVAŘÍKOVÁ, Hana. Občanská výchova pro odborná učiliště III. Nakladatelství Septima, Praha 2006, ISBN 80-7216-234-9 [2] DUDÁK, Vladislav. Občanská nauka pro střední odborná učiliště : Vladislav Dudák... [et al.]. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2003, 279 s. ISBN 80-723-5237-7.


Stáhnout ppt "N á zev S Š : SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Věra Dudová N á zev prezentace (DUMu): Právní řád ČR a právní ochrana občanů N á zev sady: Výuka občanské nauky."

Podobné prezentace


Reklamy Google