Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ Pardubice - Spořilov AUTOR: Hana Navrátilová NÁZEV: VY_32_INOVACE_VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6.- 9._18.MOC SOUDNÍ TEMA: MOC SOUDNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: ZŠ Pardubice - Spořilov AUTOR: Hana Navrátilová NÁZEV: VY_32_INOVACE_VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6.- 9._18.MOC SOUDNÍ TEMA: MOC SOUDNÍ ČÍSLO PROJEKTU:"— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: ZŠ Pardubice - Spořilov AUTOR: Hana Navrátilová NÁZEV: VY_32_INOVACE_VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6.- 9._18.MOC SOUDNÍ TEMA: MOC SOUDNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2349

2 ANOTACE

3 ORGÁNY PRÁVNÍ OCHRANY OBYVATEL SOUDY A O ČEM ROZHODUJÍ SOUSTAVA SOUDŮ OSOBY ČINNÉ V SOUDNÍM ŘÍZENÍ ORGÁNY PRÁVNÍ OCHRANY OBYVATEL SOUDY A O ČEM ROZHODUJÍ SOUSTAVA SOUDŮ OSOBY ČINNÉ V SOUDNÍM ŘÍZENÍ

4  Společnost si za účelem obrany proti porušování právních norem vytváří orgány právní ochrany.  Je tvořena orgány, které stojí na pomezí dvou prvků systému státní moci, moci výkonné a soudní.  Ty proti narušitelům pořádku zakročují, provinilce postihují a zjednávají spravedlnost.

5  státní zastupitelství – soustava úřadů, které zastupují stát v daných případech, u soudu jménem státu podávají žaloby (okresní, krajská, vrchní a nejvyšší státní zastupitelství)  policie – ozbrojený sbor, který má na starosti pořádek a bezpečnost na území celého státu  soudy – soudci jsou nezávislí, povinni se řídit pouze právním řádem, soustava soudů – okresní soudy, krajské soudy, vrchní soudy (Praha, Olomouc), nejvyšší soud (Brno )

6  Soudy jsou nezávislé státní orgány, které zajišťují ochranu práv a rozhodují o vinně a trestu za trestné činy nezávislé platnými zákony  Soudy by měly být nezávislé a řídit se pouze platnými zákony  Soudci nesmí mít žádné vztahy k účastníkům, věcem v soudním řízení – nezávislost  Na soudy by neměl být vytvářen nátlak jinou mocí

7 v občanskoprávním řízení:  o osobním stavu (osvojení, rozvod…)  o určení jestli právní vztah je nebo není (vlastnictví věci)  o splnění povinnosti ze zákona v trestním řízení:  zda byl spáchán trestný čin  o vině nebo nevině obžalovaného  o trestu za spáchaný trestný čin

8  ÚSTAVNÍ SOUD  - není součástí systému obecných soudů  - úkolem Ústavního soudu České republiky je dbát na ochranu ústavnosti.  - sídlem Ústavního soudu je Brno.  - 15 soudců (občan ČR, starší 40 let, právnické VŠ vzdělání, 10 let praxe)  – jmenuje je prezident republiky se souhlasem senátu  - funkční období je 10 let

9  Nejvyšší soud (1) - který rozhoduje v poslední instanci, není již odvolání. Sídlo v Brně, předseda JUDr. Otakar Motejl  Nejvyšší správní soud (1) - zabývá se agendou správního soudnictví, napadení voleb, rozpuštění politických subjektů. Sídlo v Brně  Vrchní soud (2) v Praze – působnost pro českou část ČR v Olomouci – působnost pro moravskou a slezskou část ČR  Krajský soud – celkem 7, pro Pardubice krajský soud v Hradci Králové  Okresní soud (85) – v okresních městech (např. Liberec) okresní soud v Pardubicích se nachází v budově v ulici Na Třísle. Předsedkyní soudu je Mgr. Jaroslava Sádovská,

10  Soudce - osoba pověřená rozhodovat ve sporných záležitostech - vstupuje do sporu dvou stran jako třetí a nezúčastněný, aby rozhodoval nestranně a spravedlivě - musí být nezávislý a nemůže rozhodovat o záležitostech, v nichž může mít nějaký osobní zájem - PODMÍNKY JMENOVÁNÍ: - občan ČR - věk nejméně 30 let - VŠ vzdělání v oblasti práva - složení justiční zkoušky - způsobilost, bezúhonnost a zkušenosti - tříletá právní praxe u soudu

11  Obhájce - je právní zástupce osoby, proti které se vede trestní stíhání - jeho úkolem je poskytnout obviněnému kvalifikovanou právní pomoc v jeho prospěch  Státní zástupce - podává u soudu žalobu na obviněného, proto je někdy nazýván jako žalobce - zastupuje stát

12 1. Doplň chybějící pojem: ozbrojený sbor, který má na starosti pořádek a bezpečnost na území celého státu…………….. není součástí systému obecných soudů…………. soudy rozhodují zda byl spáchán trestný čin v ……………řízení 2. Správně spoj: soudce je právní zástupce obžalované osoby obhájce podává u soudu žalobu na obviněného Žalobce osoba pověřená rozhodovat ve sporných záležitostech 3. ÚSTAVNÍ SOUD, je pravda či ne ? úkolem Ústavního soudu je dbát na ochranu ústavnosti sídlem Ústavního soudu je Praha funkční období soudce je 15 let soudce jmenuje prezident republiky

13 CITACE


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: ZŠ Pardubice - Spořilov AUTOR: Hana Navrátilová NÁZEV: VY_32_INOVACE_VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6.- 9._18.MOC SOUDNÍ TEMA: MOC SOUDNÍ ČÍSLO PROJEKTU:"

Podobné prezentace


Reklamy Google