Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PARLAMENT ČR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Charvátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN 1802-4785.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PARLAMENT ČR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Charvátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN 1802-4785."— Transkript prezentace:

1 PARLAMENT ČR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Charvátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Politický systém ČR ČR je svrchovaný (nezávislý na moci jiného státu), jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Nejvyšší zákon státu je Ústava ČR. Podrobný výčet práv a svobod – ústavní zákon Listina základních práv a svobod. Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran. Politické strany musí respektovat základní demokratické principy a vzdát se násilí jako prostředku k prosazování svých zájmů. Zdroj veškeré moci ve státě jsou občané – nevykonávají tuto moc přímo, ale prostřednictvím orgánů moci zákonodárné (parlament), výkonné (prezident a vláda) a soudní. Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny.

3 Parlament = orgán moci zákonodárné. Parlament je rozdělen na 2 komory: Poslaneckou sněmovnu (dolní) a Senát (horní). Hlavním úkolem Parlamentu ČR je tvorba zákonů (vytvářet a přijímat je). V parlamentních volbách se rozhoduje o obsazení komor. Volby se konají na základě volebního práva všeobecného (volit mohou všichni), rovného (hlasy voličů mají stejnou váhu), přímého (nevolí se další volitelé, volí se přímo poslanci a senátoři). Hlasování je tajné (nikdo by neměl vědět, kdo koho volil). Občan může volit do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR po dosažení 18 let.

4 Poslanecká sněmovna = dolní komora. Do Poslanecké sněmovny může být člověk zvolen po dosažení 21 let. Má 200 křesel a funkční období poslanců je 4 roky. V čele stojí předseda Poslanecké sněmovny (svolává, zahajuje, řídí, ukončuje schůze, navrhuje pořadí a způsob projednávání jednotlivých bodů). Poslanecká sněmovna na základě návrhů (obdržených od vlády, poslance, skupiny poslanců, Senátu nebo krajských zastupitelstev) vypracovává nové zákony. Když Sněmovna zpracuje a odsouhlasí návrhy zákonů, postoupí je Senátu ke schválení. Sněmovna se také podílí na ustavování nové vlády a následné kontrole její činnosti. Hlasuje také o návrhu státního rozpočtu.

5 Senát = horní komora. Do Senátu může být člověk volen po dosažení 40 let. Má 81 křesel a funkční období senátorů je 6 let (volby se konají každé 2 roky, kdy se vždy 1/3 senátorů obmění). Funguje jako,,pojistka“ kvality zákonů přicházejících z Poslanecké sněmovny. V případě rozpuštění Poslanecké sněmovny prezidentem republiky přijímá dočasně zákonná opatření. V případě důvodného podezření hlavy státu z velezrady podává Senát na prezidenta republiky žalobu k Ústavnímu soudu. Souhlas Senátu je třeba i ke jmenování soudců Ústavního soudu, které provádí prezident republiky.

6 Poslanecká sněmovna + Senát Obě komory mají své orgány: předseda, místopředsedové, výbory (pracovní orgány komise), komise. Poslanci a senátoři mohou na půdě parlamentu založit svůj poslanecký nebo senátorský klub – v něm se projednávají důležité otázky z hlediska politických programů, zájmů a cílů té strany. Poslanci a senátoři jsou zástupci všeho lidu, měli by se řídit zájmem lidu (tj. nejen voličů samotných). Zákonodárce a jejich činnost pozorujeme nejčastěji při jejich účasti na schůzích své komory. Poslanci a senátoři ale dělají i práci mimo Parlament (setkávají se s občany, diskutují s nimi, studují odbornou literatura a podklady pro vytváření platných zákonů, pracují ve vlastních klubech, orgánech parlamentu – výbory, komise).

7 Otázky 1)Jaké znáte aktuální politické strany? Jaká strana vyhrála poslední volby do Poslanecké sněmovny? 2)Znáte nějaké aktuální poslance a senátory? 3)Díky čemu se Vám zaryli do paměti? Myslíte si, že plní svou roli zodpovědně a se ctí? 4)Diskuse: Myslíte si, že v dnešní době berou zákonodárci v potaz zájem všeho lidu? Co Vás k Vašemu rozhodnutí vede?

8 Použité zdroje DUDÁK, Vladislav. Občanská nauka pro střední odborná učiliště: Vladislav Dudák... [et al.]. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2003, 279 s. ISBN 80-7235-237-7. EMMERT, František. Odmaturuj! ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. Odmaturuj!. ISBN 80-86285-68-5.


Stáhnout ppt "PARLAMENT ČR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Charvátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN 1802-4785."

Podobné prezentace


Reklamy Google