Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Legislativní proces.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Legislativní proces."— Transkript prezentace:

1 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Legislativní proces

2 Postup tvorby právního předpisu a proces jeho schvalování

3 Prověřování potřebnosti úpravy Tzv. RIA – metoda prověření, zda regulace, která má vzniknout, je vůbec potřebná, zda situaci, kterou chceme regulovat, nelze subsumovat pod již platné předpisy Součástí RIA je hodnocení dopadu na společnost jako takovou (na rozpočet, na práva a povinnosti občanů, na zaměstnanost, rovnost mužů a žen apod.

4 Formy znění Věcný záměr Paragrafované znění Obě formy prochází v první fázi stejným procesem

5 Fáze „odborná“ – samotná tvorba zákona, studium zahraničních úprav, psaní textu zákona, připomínková řízení, projednání LRV, schválení vládou Fáze schvalovací – legislativní proces moci zákonodárné (PS PČR, S PČR, prezident) Vyhlášení zákona – sbírka zákonů

6 Fáze odborná Vznik textu (po studiu zahraničních úprav, vznik zcela nové úpravy, novelizace stávající úpravy) Připomínkové řízení – »Vnitřní/vnitroresortní (v rámci úřadu, kde zákon vznikl) »vnější/meziresortní (napříč státní správou a dalšími připomínkovými místy, např. odbory, soudy apod.)

7 Fáze odborná Legislativní rada vlády (LRV) – vrcholné odborné těleso, právníci z praxe, advokáti, soudci, státní zástupci, zástupci akademické obce podrobují návrh kritice v komisích zaměřených na jednotlivá právní odvětví Jednání vlády – návrh zákona je usnesením přijat

8 Poslanecká sněmovna 1. čtení – sněmovna připustí, že se návrhem bude zabývat, návrh je přikázán určeným výborům PS 2. čtení – po projednání ve výborech jsou předneseny návrhy změn jak výbory (do určité míry odborné zásahy) tak jednotlivými poslanci (na základě partikulárních zájmů, aktivit lobbistů apod.) 3. čtení – hlasování o jednotlivých změnách a pak o návrhu jako celku Návrh je schválen, jestli pro hlasovala nadpoloviční většina přítomných poslanců

9 Senát Návrh je postoupen Senátu, který se o něm usnese do třiceti dnů. Senát může návrh zákona schválit nebo zamítnout nebo vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy (anebo vyjádří vůli nezabývat se jím, pak platí, že je návrh zákona přijat). vrátí-li Senát návrh, PS o něm hlasuje nejdřív v pozměněném znění, pokud ho nepřijme, pak v původním (kvalifikovaná většina - nadpoloviční většina všech poslanců Zamítne-li Senát návrh, PS ho může přehlasovat stejnou kvalifikovanou většinou

10 Prezident a vyhlášení Zákon jde k podpisu prezidenta republiky – právo VETA – vrací zákon sněmovně, lze přehlasovat kvalif. Většinou (nadpoloviční všech) Po schválení musí být zákon vyhlášen – Sbírka zákonů České republiky Legisvakance – doba mezi platností a účinností zákona

11 Použité zdroje a literatura Ústava České republiky

12 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu OBZORY Autor:JUDr. Eva Romancovová Předmět: Základy práva Datum:20.3.2011


Stáhnout ppt "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Legislativní proces."

Podobné prezentace


Reklamy Google