Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soudy a soudní řízení VY_32_INOVACE_03-56 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Občanská výchova Tematický okruh: Stát a právo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soudy a soudní řízení VY_32_INOVACE_03-56 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Občanská výchova Tematický okruh: Stát a právo."— Transkript prezentace:

1 Soudy a soudní řízení VY_32_INOVACE_03-56 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Občanská výchova Tematický okruh: Stát a právo Téma: Soudní řízení Jméno autora: Libuše Gondkovská Vytvořeno dne: 28. 10. 2011 Metodický popis, (anotace): Seznámí žáky s hierarchií soudů, druhy soudního řízení a účastníky soudního řízení

2 Soudci Soudci jsou nezávislí, povinni řídit se pouze právním řádem. Soudce z povolání =  Občan ČR  Starší 30 let  Jmenován prezidentem Obr. Č.1

3 Systém soudů okresní soud – obvodní, městské krajské soudy Vrchní soud Praha, Olomouc Nejvyšší soud Brno okresní soud – obvodní, městské krajské soudy Vrchní soud Praha, Olomouc Nejvyšší soud Brno okresní státní zastupitelství krajská státní zastupitelství vrchní státní zastupitelství nejvyšší státní zastupitelství okresní státní zastupitelství krajská státní zastupitelství vrchní státní zastupitelství nejvyšší státní zastupitelství

4 Soudy rozhodují: – v občanskoprávních řízeních – v trestních řízeních – ve správních řízeních Obr.č.2

5 Rozhodni o jaký spor se jedná: občanskoprávní trestněprávní vydírání spor o nekvalitní práci loupežné přepadení spor o dědictví jízda pod vlivem alkoholu rozvod adopce dítěte ublížení na zdraví

6 Účastníci a průběh soudního řízení navrhovatel (žalobce) písemný návrh Soudní řízení hradí obvykle ten, kdo prohraje. navrhovatel (žalobce) písemný návrh Soudní řízení hradí obvykle ten, kdo prohraje. odpůrce (obžalovaný) samosoudce nebo senát soudu rozsudek odpůrce (obžalovaný) samosoudce nebo senát soudu rozsudek obr. č. 3

7 Trestné činy přestupky méně závažné – např. dopravní proti občanskému soužití proti veřejnému pořádku musí být opora v zákonu Za přestupek lze uložit tyto sankce:  napomenutí  pokuta  zákaz činnosti  propadnutí věci trestné činy a přečiny závažnější úmyslné nedbalostní Některé trestné činy  násilné  hospodářské  daňové  vojenské  obecné ohrožení

8 Druhy trestů - Odnětí svobody - Domácí vězení - Prospěšné práce - Propadnutí majetku - Peněžitý trest - Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty - Zákaz činnosti - Zákaz pobytu - Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce - Ztráta čestných titulů a vyznamenání - Ztráta vojenské hodnosti - Vyhoštění - Odnětí svobody - Domácí vězení - Prospěšné práce - Propadnutí majetku - Peněžitý trest - Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty - Zákaz činnosti - Zákaz pobytu - Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce - Ztráta čestných titulů a vyznamenání - Ztráta vojenské hodnosti - Vyhoštění obr. č. 4

9 Odnětí svobody podmíněné nepodmíněné nástup do vězení odklad na stanovenou dobu

10 Mladiství Přestupek - tresty  napomenutí  zákaz činnosti  pokuta  propadnutí věci  napomenutí  zákaz činnosti  pokuta  propadnutí věci Trestné činy  Odnětí svobody  horní hranice – 5 let  dolní hranice – 1 rok  obecně prospěšné práce propadnutí věci  peněžitý trest  zákaz činnosti  ochranná výchova  Odnětí svobody  horní hranice – 5 let  dolní hranice – 1 rok  obecně prospěšné práce propadnutí věci  peněžitý trest  zákaz činnosti  ochranná výchova

11 Obhájce Advokát – právník, člen České advokátní komory – poskytuje právní pomoc – většinou za úplatu Advokát zastupuje před soudy obhajuje v trestních věcech vypracovává smlouvy obr. č.5

12 Notář Je pověřený státem některým činnostem:  připravuje pro soudy řízení o dědictví  vypracovává smlouvy  ověřuje listiny  uchovává závěti a jiné smlouvy  Přijímá finanční obnosy do notářské úschovy Je pověřený státem některým činnostem:  připravuje pro soudy řízení o dědictví  vypracovává smlouvy  ověřuje listiny  uchovává závěti a jiné smlouvy  Přijímá finanční obnosy do notářské úschovy obr. č. 6

13 Použité zdroje: HRACHOVCOVÁ, Marie, et al. Občanská výchova. 2. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2005. 191 s. ISBN 80-7182-186-1. obrázky 1- 6[cit.2011-10-28] dostupné na: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/?CTT=6&ver=14&app=powerpnt.exe HRACHOVCOVÁ, Marie, et al. Občanská výchova. 2. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2005. 191 s. ISBN 80-7182-186-1. obrázky 1- 6[cit.2011-10-28] dostupné na: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/?CTT=6&ver=14&app=powerpnt.exe


Stáhnout ppt "Soudy a soudní řízení VY_32_INOVACE_03-56 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Občanská výchova Tematický okruh: Stát a právo."

Podobné prezentace


Reklamy Google