Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N á zev S Š : SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Věra Dudová N á zev prezentace (DUMu): Rodinné právo 1 N á zev sady: Výuka občanské nauky v 2. ročníku odborného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N á zev S Š : SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Věra Dudová N á zev prezentace (DUMu): Rodinné právo 1 N á zev sady: Výuka občanské nauky v 2. ročníku odborného."— Transkript prezentace:

1 N á zev S Š : SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Věra Dudová N á zev prezentace (DUMu): Rodinné právo 1 N á zev sady: Výuka občanské nauky v 2. ročníku odborného učiliště Č í slo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0369 Datum vzniku: 1.5.2012 – 30.03.2014 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 ANOTACE Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Výuka občanské nauky v 2. ročníku odborného učiliště je aktivizace žáků v hodinách občanské nauky a jejich orientace v základních odvětvích práva, se kterými se mohou setkat ve svém životě. Rovněž další témata jsou vyučována s důrazem na praktický život. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě se zabývají především oblastmi práva a postavením člověka ve společnosti. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na oblast rodinného práva.

3 R ODINNÉ PRÁVO 1

4 M ANŽELSTVÍ Je trvalé společenství muže a ženy, které vzniklo zákonem stanoveným způsobem. Jeho hlavním účelem je založení rodiny a řádná výchova dětí. Vzniká prohlášením muže a ženy, že spolu dobrovolně vstupují do manželství a to v přítomnosti oddávajícího a dvou svědků. Obřad se koná buď před zástupcem státu (civilní sňatek), nebo před představitelem státem zaregistrované církve (církevní sňatek).

5 Pro uzavření manželství je třeba předložit žádost o uzavření manželství, občanské průkazy a rodné nebo křestní listy snoubenců. Manželství je zapsáno v matriční knize a manželé obdrží oddací list. Manželé se před vstupem do manželství musí dohodnout, které příjmení budou společně používat a jaké příjmení budou používat jejich budoucí děti. Při obřadu snoubenci prohlašují, že znají navzájem svůj zdravotní stav a do manželství vstupují dobrovolně.

6 P ŘEKÁŽKY VZNIKU MANŽELSTVÍ Manželství nelze uzavřít: 1. s ženatým mužem nebo vdanou ženou (bigamie), 2. s blízkým příbuzným (rodiče a děti, sourozenci), 3. s neplnoletým (výjimečně na základě rozhodnutí soudu v 16. letech), 4. s nesvéprávným člověkem (člověk, který byl soudem zbaven způsobilosti k právním úkonům, např. kvůli duševní nemoci).

7 P RÁVA A POVINNOSTI MANŽELŮ Oba manželé jsou zcela rovnoprávní. Uzavřením manželství se zavazují žít spolu, vzájemně si pomáhat a vychovávat své budoucí děti. O podstatných věcech rozhodují manželé společně. Vznikem manželství vzniká společné jmění manželů – majetek získaný za dobu trvání manželství je společný. V případě rozvodu se dělí rovným dílem. Někdy řeší majetkové záležitosti odlišně tzv. předmanželská smlouva.

8 Z ÁNIK MANŽELSTVÍ Manželství zaniká: smrtí jednoho z manželů, jeho prohlášením za mrtvého, rozvodem. Rozvod řeší soud na základě žádosti jednoho z manželů. Před rozvodem musí být rozhodnuto o dětech (komu bude dítě svěřeno do výchovy, vyživovací povinnost). Rozvodem končí také společné jmění a je nutno vypořádat majetkové záležitosti.

9 K ONTROLNÍ OTÁZKY 1. Jakým způsobem je možno v ČR uzavřít manželství ? 2. Jaké znáte překážky vzniku manželství ? 3. Jaké jsou práva a povinnosti manželů ? 4. Co víte o majetku v manželství, musí vždy vzniknout společné jmění manželů ? 5. Jaké jsou způsoby zániku manželství ?

10 ZDROJE [1] KOVAŘÍKOVÁ, Hana. Občanská výchova pro odborná učiliště III. Nakladatelství Septima, Praha 2006, ISBN 80-7216-234-9 [2] DUDÁK, Vladislav. Občanská nauka pro střední odborná učiliště : Vladislav Dudák... [et al.]. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2003, 279 s. ISBN 80-723-5237-7. ilustrace: www.office.microsoft.comwww.office.microsoft.com


Stáhnout ppt "N á zev S Š : SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Věra Dudová N á zev prezentace (DUMu): Rodinné právo 1 N á zev sady: Výuka občanské nauky v 2. ročníku odborného."

Podobné prezentace


Reklamy Google