Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy rodinného práva Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy rodinného práva Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024."— Transkript prezentace:

1 Základy rodinného práva Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024

2 Charakteristika Základní zásady rodinného práva Předmět rodinného práva Formy náhradní rodinné výchovy Vyživovací povinnost Registrované partnerství

3 Charakteristika souhrn právních norem, upravujících právní postavení člověka ve vztazích – rodina převaha norem práva soukromého princip „solidarity“ normy morální

4 Právní úprava – - občanský zákoník (Část druhá – rodinné právo § 655 - 975) - mezinárodní úmluva o právech dítěte (je součástí právního řádu ČR)

5 Základní zásady rodinného práva Dobrovolnost a svobodné rozhodování při vstupu do manželství Rovnoprávné postavení muže a ženy Vztahy v rodině chráněny právním řádem Rodina – péče o duševní, citový a tělesný rozvoj dětí Povinnost společnosti – péče o hmotné a kulturní potřeby dětí Princip solidarity

6 Předmět rodinného práva Tři druhy rodinně právních vztahů : - vztahy mezi manžely - vztahy mezi rodiči a dětmi - vztahy náhradní rodinné výchovy

7 Vznik manželství Zásady : - dobrovolnost - civilní a církevní forma sňatku - vždy se vyžaduje účast dvou svědků

8 Manželství : - jediný právem uznávaný právní vztah mezi mužem a ženou

9 Okolnosti vylučující uzavření manželství bigamie překážka příbuzenství překážka věku překážka duševní choroby Pozn.: Uzavření manželství brání registrované partnerství

10 Zánik manželství smrt prohlášení za mrtvého rozvod

11 Rozvod a výchova nezletilých dětí společná výchova střídavá výchova svěření do výchovy jednoho z rodičů

12 Určování rodičovství otcem dítěte je manžel matky souhlasné prohlášení rodičů soudním rozhodnutím

13 Formy náhradní rodinné výchovy Osvojení - osvojenec / osvojitel Osvojení : - zrušitelné - nezrušitelné Vždy rozhoduje věcně a místně příslušný soud !

14 Pěstounská péče realizuje se v situacích, kdy nelze osvojit např. ze zdravotních důvodů, vyššího věku, právních překážek – např. nesouhlas biologických rodičů individuální / kolektivní v plném rozsahu hrazena státem

15 Vyživovací povinnost Právní povinnost ( morální charakter ) Druhy vyživovacích povinností : - rodičů k dětem - dětí vůči rodičům - mezi příbuznými - mezi manžely - k rozvedenému manželovi / manželce - neprovdaná matka

16 Registrované partnerství Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným tímto zákonem ( dále jen „partnerství“ ) Zákon o rodině – neslučitelnost mezi manželstvím a partnerstvím

17 Instituty registrovaného partnerství Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného, svobodného a úplného prohlášení těchto osob, že vstupují do partnerství Prohlášení – matriční úřad Podmínka : jedna z osob občan ČR

18 Do partnerství nemohou vstoupit : - osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci - nedosáhly věku 18 let - nemá způsobilost k právním úkonům - již dříve uzavřely manželství nebo vstoupila do partnerství s osobou stejného pohlaví v zahraničí a jejich svazky trvají !!!

19 partneři mají vzájemnou vyživovací povinnost při neplnění jedním z partnerů určí soud právo na výživné se nepromlčuje Zánik partnerství : - smrtí jednoho z partnerů nebo prohlášením jednoho partnera za mrtvého - zrušením rozhodnutím soudu

20 Působnost při registraci partnerství vykonávají : - příslušné matriční úřady - krajské úřady - ministerstvo


Stáhnout ppt "Základy rodinného práva Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024."

Podobné prezentace


Reklamy Google