Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozhodčí řízení Přednáška 5-6 VŠFS Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozhodčí řízení Přednáška 5-6 VŠFS Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde."— Transkript prezentace:

1 Rozhodčí řízení Přednáška 5-6 VŠFS 2015

2 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla - řády (včetně úpravy nákladů řízení) Součástí RS je administrativní aparát RS vede seznamy rozhodců, z nichž strany musí vybrat (všechny rozhodce nebo jen předsedajícího rozhodce)

3 RS při HK ČR a AK ČR Vznik 1949 Přidružen k Čs. obchodní komoře Po roce 1990 změny v postavení ČOK i RS 1995 nový Statut a Řád RS 1998 samostatný řád pro vnitrostátní spory 2007 – spojeny řády pro mezinárodní a vnitrostátní spory Novelizace 2012 v části týkající se postupu řízení v tzv spotřebitelských sporech

4 Rozhodčí řízení - průběh Řízení před rozhodčím soudem Odkaz na konkrétní soud musí vyplývat z rozhodčí doložky Úprava řízení dána řádem soudu – obsahuje procesní pravidla a pravidla organizace řízení Spory vnitrostátní a spory mezinárodní Samostatné nebo společné procesní předpisy

5 Zahájení řízení Žaloba Náležitosti Jazyk řízení Rozhodčí poplatek Vady podání a jejich odstranění Žalobní odpověď Doručování Osoba pověřená Stanovisko žalovaného protižaloba

6 Průběh řízení Jmenování rozhodce (rozhodců) Odmítnutí jmenování Důvody Rozhodování o pravomoci RS Vznesení námitky nedostatku příslušnosti Účinky prohlášení nepříslušnosti Existence podmínek řízení Dispoziční oprávnění žalobce v průběhu řízení Nezahrnuje právo změnit rozhodce Nezahrnuje právo podat žalobu k soudu

7 Zjednodušené a urychlené řízení Zjednodušené řízení pouze na základě písemných podkladů Bez odůvodnění Urychlené řízení Rozhodnutí musí být vydáno do určité pevně stanovené doby

8 Průběh řízení Vedlejší účastníci Zastupování stran Přerušení řízení Na žádost stran Prohlášení insolvence Podáním žaloby na neplatnost Ústní jednání Místo jednání Jazyk jednání

9 Průběh řízení Uzavření smíru Dokazování Důkazní prostředky Rozhodování a rozhodné právo Vnitrostátní spory Mezinárodní spory

10 Zakončení řízení Vydání rozhodnutí - písemná forma Usnesením – zastavení řízení žaloba byla vzata zpět žalobcem, rozhodování o pravomoci (příslušnosti) rozhodčího soudu, není-li pravomoc RS dána, v případě nezaplacení poplatku za rozhodčí řízení Nekončí platnost rozhodčí smlouvy

11 Rozhodčí nález Konečné rozhodnutí stejné právní účinky jako pravomocné soudní rozhodnutí Zvláštní formy mezitimní nález částečný nález Doplňující nález

12 Obsah rozhodčího nálezu název rozhodčího soudu, místo a datum vydání nálezu, jména rozhodců (jediného rozhodce), označení stran a dalších účastníků sporu, předmět sporu vylíčení okolností sporu, rozhodnutí o žalobních nárocích, o poplatcích a o nákladech sporu, odůvodnění rozhodnutí poučení o možnosti zrušení nálezu podpisy většiny rozhodců nebo jediného rozhodce.

13 Vydání nálezu Bez ústního vyhlášení doručení Oprava a doplnění nálezu usnesením Právní účinky rozhodčího nálezu Formální účinky Materiální účinky


Stáhnout ppt "Rozhodčí řízení Přednáška 5-6 VŠFS Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde."

Podobné prezentace


Reklamy Google