Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N AŘÍZENÍ O EVROPSKÉM PLATEBNÍM ROZKAZU (EPR) Prezentace 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N AŘÍZENÍ O EVROPSKÉM PLATEBNÍM ROZKAZU (EPR) Prezentace 2016."— Transkript prezentace:

1 N AŘÍZENÍ O EVROPSKÉM PLATEBNÍM ROZKAZU (EPR) Prezentace 2016

2 EPR – CO PŘEDCHÁZELO JEHO PŘIJETÍ nařízení Rady EU Brusel I (2000) - stanovení jednotných pravidel pro příslušnosti národních soudů v přeshraničních sporech Spory soukromoprávní Nevztahuje se zejména na věci daňové, celní a správní Počátek platnosti- od 12. 12. 2008 Nahrazeno nařízením EP a Rady (EU) č. 1215/2012 - Brusel I bis o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

3 EVROPSKÝ PLATEBNÍ ROZKAZ - NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1896/2006 Cíl nařízení zjednodušit a urychlit soudní řízení v přeshraničních sporech snížit náklady u nepopřených pohledávek umožnit volný pohyb evropských platebních rozkazů tím, že nebude nutné žádné mezitimní řízení ve státě výkonu nejvýraznější zásah směrem k procesním normám členských států i pro část řízení využití předepsaných (jednotných) tiskopisů

4 Z ÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO EPR Věc občanská a obchodní Přeshraniční spor – žalobce a žalovaný sídlí v různých členských státech Pohledávka je splatná v době podání návrhu Určitá částka Příslušný k projednání je soud

5 N ÁVRH NA VYDÁNÍ EPR Příslušný soud – určí se podle obecné příslušnosti dle práva státu, kde má sídlo (bydliště) žalovaný Důvod – další postup v případě nuceného výkonu Exekuce většinou na majetek ve státu žalovaného Tiskopis EPR - v příloze nařízení Identifikace stran Vyčíslení nároku Stručný popis skutkových okolností Podává se v jazyce příslušného soudu

6 O DMÍTNUTÍ NÁVRHU SOUDEM Nejsou splněny základní podmínky Věcná a místní příslušnost Nárok je zjevně neopodstatněný Např. adresa žalovaného je mimo EU Nárok Příslušný soud požaduje odstranění vad a žalobce nereaguje na výzvy soudu

7 V YDÁNÍ PLATEBNÍHO ROZKAZU Pokud není odmítnut soudem EPR vydán ve lhůtě 30 dnů Poučení žalovaného Zaplatit Podat odpor do 30 dnů Rozkaz doručen podle vnitrostátního práva státu, v němž byl EPR vydán Pozor na podmínky a účinky doručení

8 O DPOR Podává se na formuláři tiskopisu z přílohy nařízení (č. VI) do 30 dnů od doručení uvede jen, že popírá, bez uvedení důvodů forma: listinná nebo jiné komunikační prostředky akceptované státem původu Nepodán odpor rozkaz je vykonatelný Podán odpor Pokračuje se v řízení před národními soudy Pokud to žalobce nevyloučil

9 V YKONATELNOST Účinky doručení Nepodán odpor ve lhůtě Soud prohlásí vykonatelnost (tiskopis) Podle státu původu Vykonatelný rozkaz se zašle žalobci

10 V YKONATELNOST Význam vykonatelného EPR Uznán a vykonán v ostatních státech Bez doložky vykonatelnosti Bez možnosti napadnout uznání

11 VÝJIMKY Výjimečně přezkum Doručeno bez doručenky a nikoli dostatečně včas Vyšší moc Byl vydán zjevně chybný EPR (např. záměna v osobě povinného)

12 VÝKON Národní právo Předkládá se Vykonatelný EPR Pokud je to nutné, tak překlad Nesmí být požadována jistota z důvodu cizí státní příslušnosti

13 ZAMÍTNUTÍ VÝKONU Dřívější rozhodnutí se týkalo stejné věci a neslučitelnost nemohla být vznesena námitka ve státě původu Pokud žalovaný uhradil

14 ZASTAVENÍ A OMEZENÍ VÝKONU Žalovaný požádal o přezkum Omezit na ochranná opatření Jistota Zastavit vykonávací řízení za výjimečných okolností

15 EPR - VÝHODY Alternativní řízení k národním řízením vydání upraveno jednotně pro všechny země EU nařízením Rady EU- nařízení č. 44/2001 Zjednodušená forma vydání rozkazu bez ústního jednání

16 EPR - NEVÝHODY Možnost podat odpor – námitka povinného proti EPR (ve lhůtě) Řízení o EPR tímto končí Další postup - převedení do podoby národního řízení podle národní právní úpravy (většinou státu žalovaného)

17 S UMARIZACE Alternativa k národnímu řízení Formulářové řízení Možnost rychle dosáhnout platebního rozkazu Odpor – konec – národní řízení EPR jednoduše vykonatelný ve státech EU

18 K ONEC I. ČÁSTI … pokračování následuje


Stáhnout ppt "N AŘÍZENÍ O EVROPSKÉM PLATEBNÍM ROZKAZU (EPR) Prezentace 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google