Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová aktivita III/2) TémaRodinné právo Ročník3. Jméno autoraBc. Lenka Přichystalová Anotace Prezentace má za úkol přiblížit úvod do rodinného práva a podat základní informace o něm. Datum tvorby20. 11. 2013

2 Rodinné právo Upravuje osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny Slouží k ochraně manželství, rodiny a dětí Prameny: Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Nový občanský zákoník, Zákon o registrovaném partnerství atd.

3 Rodinné právo Souhrn právních norem Reguluje manželské a rodinné vztahy Součást soukromého práva (společně s právem občanským, pracovním, obchodním a mezinárodním právem soukromým) Promítá se zde ale i mocenské vystupování státu a to v oblasti péče o dítě

4 Předmět rodinného práva Svatba, rozvod Společné jmění manželů, výživné Vztahy mezi manžely Mateřství, otcovství Práva a povinnosti mezi rodiči a dětmi Vztahy mezi rodiči a dětmi Podmínky, kdy dítě může být svěřeno do péče cizího člověka Typy náhradní rodinné výchovy Vztahy náhradní rodinné výchovy

5 Vztahy mezi manžely Vznikají na základě svobodného a dobrovolného prohlášení muže a ženy, že spolu vstupují do manželství Upraveny podmínky a předpoklady vzniku a zániku manželství Práva a povinnosti mezi manžely osobního rázu- upraveno zákonem jen velice obecně Majetkové vztahy jsou naproti tomu upraveny velice podrobně

6 Vztahy mezi rodiči a dětmi „těžiště“ právní úpravy rodinného práva Patří sem i problematika určování otcovství Rodiče jsou za výchovu dětí odpovědní společnosti- zde veřejnoprávní úprava ochrany dětí PRINCIP: Nikdo nesmí zasahovat do chodu rodiny, pokud ta řádně plní své povinnosti vůči nezletilým dětem

7 Poměry náhradní rodinné výchovy Zde upraveny podmínky, za kterých může být dítě svěřeno do výchovy jiných fyzických osob než rodičů Práva a povinnosti mezi dětmi a náhradními „vychovateli“ Např. osvojení, poručenství, pěstounská péče..

8 Základní zásady rodinného práva Princip blaha dítěte Rovnost subjektů rodinného práva Princip vzájemné pomoci: manželé si pomáhají v rámci svých schopností a možností Princip ochrany manželství Zásada rozlučitelnosti manželství

9 Princip blaha dítěte Promítá se zde snaha, aby dítě žilo v úplné a funkční rodině Snaží se o vytvoření prostředí přátelského dětem Pokud je nějaké soudní řízení v oblasti rodinného práva- soud má především povinnost přihlédnout k zájmu dítěte Dítěti může být ustanoven opatrovník, aby chránil jeho zájmy je-li to nutné

10 Princip rovnosti subjektů Mezi manžely funguje bez problémů (z pohledu práva- manželé mají stejná práva a povinnosti) Vztah mezi rodiči a dětmi- zde nelze zaručit plnou rovnost a proto soud chrání slabší stranu- dítě (aby byla rovnost nastolena) Zároveň na výchovu dítěte může dohlížet stát, i zasahovat, je-li to nezbytně nutné (opět jako ochrana slabší strany)

11 Princip vzájemné pomoci Subjekty rodinného práva plní své povinnosti v rámci svých schopností a možností Např. oba manželé by se měli podílet na chodu rodiny a výchově dětí Upravena i povinnost dětí pomáhat Je jedno, kdo kolik vydělává- životní úroveň členů rodiny by měla být vyrovnaná

12 Oblasti v rodinném právu Manželství a registrované partnerství Manželské majetkové právo Příbuzenství a švagrovství Jiné formy péče o děti (osvojení, pěstounství, poručenství..) Výživné

13 Rodina Osoby žijící ve společné domácnosti a zároveň jsou osoby blízké Osoba blízká: příbuzní v řadě přímé, sourozenec, manžel nebo partner. Nadále ti, co by újmu, kterou utrpěl jeden, považovali za sobě vlastní a potom osoby sešvagřené nebo osoby, co spolu trvale žijí

14 Místo v systému práva Vydělilo se z práva občanského (i když v současné době upraveno v Novém občanském zákoníku) Patří do systému práva soukromého, ale někdy se objevují i prvky práva veřejného Upraveno v Novém občanském zákoníku, zákon o sociálně-právní ochraně dětí, některé mezinárodní úmluvy

15 Otázky Rodinné právo je právem soukromým nebo veřejným? Jaké vztahy rodinné právo upravuje? Co to je rodina? Napiš tři základní principy rodinného práva. Co je těžištěm úpravy rodinného práva? Vysvětli princip rovnosti subjektů.

16 Zdroje HRUŠÁKOVÁ, Milana a KR8LIČKOVÁ, Zdeňka. České rodinné právo. 3. přepr. a doplněné. vyd.: Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 1998, 398 s. ISBN 8021039744 (Masarykova univerzita) a ISBN 8072391925 (Nakladatelství Doplněk). DVOŘÁK, Jan, a kol. Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2008, 256 s. ISBN 978-80-7358-122-0 AUTOR NEUVEDEN. http://office.microsoft.com/ [online]. [cit. 20.11.2013]. Dostupný na WWW. http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=rodina&ex=1#ai:MP900407015|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=rodina&ex=1#ai:MP900407015| AUTOR NEUVEDEN. http://office.microsoft.com/ [online]. [cit. 20.11.2013]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=děti&ex=1#ai:MP900431788|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=děti&ex=1#ai:MP900431788| AUTOR NEUVEDEN. http://office.microsoft.com/ [online]. [cit. 20.11.2013]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=zákon&ex=1#ai:MC900339254|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=zákon&ex=1#ai:MC900339254| AUTOR NEUVEDEN. http://office.microsoft.com/ [online]. [cit. 20.11.2013]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=otazník&ex=1#ai:MC900298283|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=otazník&ex=1#ai:MC900298283|


Stáhnout ppt "Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová."

Podobné prezentace


Reklamy Google