Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště a Základní škola AUTOR: Bc. Lucie Chojnová NÁZEV: VY_32_INOVACE_13_Náhradní rodinná péče TÉMA SADY: Občanská výchova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště a Základní škola AUTOR: Bc. Lucie Chojnová NÁZEV: VY_32_INOVACE_13_Náhradní rodinná péče TÉMA SADY: Občanská výchova."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště a Základní škola AUTOR: Bc. Lucie Chojnová NÁZEV: VY_32_INOVACE_13_Náhradní rodinná péče TÉMA SADY: Občanská výchova DATUM: 12. leden 2012 ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.0477 ANOTACE: Materiál je určen pro žáky 8. ročníku praktické školy jako prezentace.

2 Náhradní rodinná pé č e

3 - D ů vody, pro č d ě tem jejich okolí neposkytuje pot ř ebnou pé č i: 1. Rodi č e se o n ě nestarají(nemají zájem) č i starají špatn ě (zanedbávají výchovu nebo uplat ň ují nep ř im ěř enou výchovu). 2. Nebo se rodi č e z r ů zných p ř í č in starat nemohou.

4 - Nejzávažn ě jší d ů vody, pro č se rodi č e o svoje d ě ti nestarají: 1. Smrt jednoho nebo obou rod i čů 2. Uv ě zn ě ní jednoho nebo obou rodi čů 3. Alkoholismus č i drogová závislost

5 - Jestliže se rodi č e o své d ě ti nestarají, starají špatn ě, nebo se starat nemohou, musí být vykonána ur č itá opat ř ení: - Od napomenutí až po odejmutí odpov ě dnosti za výchovu.

6 Pé č e o d ě ti bez rodiny v Č eské republice -Krom ě stíhání nezodpov ě dných rodi čů je také nutné zajistit pot ř ebnou pé č i. -O d ě ti, kterým rodina nefunguje m ů že být postaráno :

7 a) Náhradní rodinná pé č e (ta by m ě la mít p ř ednost) b) Ústavní výchova

8 - takže d ě ti bez rodi čů mohou žít: 1.v d ě tském domov ě ( jde o za ř ízení ústavní výchovy) 2.v Klokánku ( rodinná alternativa ústavní pé č e)

9 3. v náhradní rodin ě a tou m ů že být: a)rodina (manželé), která si dít ě osvojí b)rodina (manželé), která si vezme dít ě do p ě stounské pé č e c)SOS d ě tská vesni č ka (d ě ti žijí ve spole č ných domech, v každém je jedna matka – p ě stounka)

10 Otázky 1. Co je p ř í č inou toho, že n ě které d ě ti z ů stanou bez rodiny ? 2. Jak je možné pe č ovat o d ě ti bez rodiny ? 3. Kde mohou být vychovávány d ě ti bez rodiny ?

11 Použité zdroje: vlastní zdroje http://cs.wikipedia.cz - texthttp://cs.wikipedia.cz http://office.microsoft.com – kliparty http://office.microsoft.com vlastní zdroje Müller, O., OBČANSKÁ VÝCHOVA, 8. roč., 1. vyd. Praha: SEPTIMA, 1995. ISBN 80-85801-37-X Müller, O., VÝCHOVA K OBČANSTVÍ, pracovní sešit, 3. díl, 1. vyd. Praha: PARTA, 2009. ISBN 978-80-7320-121-0 Müller, O., VÝCHOVA K OBČANSTVÍ, 2. díl, 1. vyd. PRAHA: PARTA, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-7320-116-6


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště a Základní škola AUTOR: Bc. Lucie Chojnová NÁZEV: VY_32_INOVACE_13_Náhradní rodinná péče TÉMA SADY: Občanská výchova."

Podobné prezentace


Reklamy Google