Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ, T. G. MASARYKA 4 Pracovní právo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ, T. G. MASARYKA 4 Pracovní právo."— Transkript prezentace:

1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ, T. G. MASARYKA 4 Pracovní právo

2 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Č.projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0921 Škola: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Městec Králové, T.G. Masaryka 4 Kód DUMu: VY_32_INOVACE_ PR_ 91 Název DUMu: BOZP Autor: Bc. Kubálková Ludmila Tematický okruh: Ekonomika a právo Ročník: 2. obor Podnikání Datum tvorby: srpen-říjen 2013 Anotace: Materiál slouží k výkladu jmenované látky Metodický pokyn: Prezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál k samostudiu s možností využití počítačové techniky

3 BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci (§101-§108) Klíčová slova: bezpečné prostředí, ochranné pomůcky, inspektoráty bezpečnosti práce

4 Ustanovení k této oblasti nalezneme nejen v zákoníku práce, ale i v obrovském množství předpisů povahy technické, vytvářených spec. pro jednotlivé obory. Jedná se např. o technologické postupy, předpisy, jak obsluhovat stroje a zařízení apod. Povinnosti v této oblasti se týkají jak zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů.

5 Zaměstnavatel je povinen např.: - zřizovat, zlepšovat a udržovat ochranná zařízení dle nejnovějších poznatků vědy a techniky - bezúplatně poskytovat zaměstnancům ochranné pracovní prostředky /např. montérky, rukavice, brýle,/, ale i mycí, čisticí a dezinfekční prostředky - zajistit poskytnutí první pomoci Tedy zajistit bezpečné prostředí.

6 Příklad: ochranné a dezinfekční prostředky - jejich užívání na pracovištích (názory studentů z praxe)

7 Dále: - seznamovat zaměstnance s předpisy BOZP – proškolovat, prověřovat znalosti, kontrolovat dodržování - dojde-li k pracovnímu úrazu či k nemoci z povolání – zjistí a odstraní příčinu - zařazuje zaměstnance dle jejich zdravot. stavu a schopností

8 Pozor! - je povinen stanovit zákaz kouření na pracovišti – i když to vyžaduje jediný zaměstnanec http://zakony. centrum.cz/zakonik -prace/cast-5- hlava-2

9 Zaměstnavatel: - odpovídá za BOZP jak u svých zaměstnanců, tak i u osob, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích, úřad bezpečnosti práce

10 Zaměstnanec je povinen: - dodržovat veškeré předpisy BOZP a stanovené technologické postupy a předpisy - účastní se školení a výcviků v této oblasti, absolvuje povinné lékařské prohlídky - používá předepsané ochranné prostředky a zařízení - dodržuje zákazy a příkazy na pracovišti - zjistí-li závadu na pracovišti, je povinen ji oznámit nadřízenému

11

12 Kontrola stavu BOZP Vykonávají jí především odborové orgány – náklady s touto kontrolou spojené hradí stát. Státní odborný dozor vykonávají inspektoráty bezpečnosti práce místně příslušné – mají právo pokutovat obě strany Nadřízený orgán je Český úřad bezpečnosti práce

13 Zdroje JAROSLAVA, Tomancová a kol. Základy práva. Boskovice: ALBERT, 2007, ISBN 80-7326-110-3. RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. Praha: EDUKO, 2012, ISBN 978-80-8720-457-3. ZLÁMAL, Jaroslav; BELLOVÁ, Jana; HALUZA, Jakub. Občanský a společenskovědní základ PRÁVO. Kralice na Hané: Computer Media s.r.o., 2011, ISBN 978-80-7402-090-2. Microsoft Word – klipart - www.office.microsoft.com Čerpáno 20. 9. 2013 http://zakony.centrum.cz/zakonik-prace http://zakony.centrum.cz/zakonik-prace/cast-5-hlava-2


Stáhnout ppt "STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ, T. G. MASARYKA 4 Pracovní právo."

Podobné prezentace


Reklamy Google