Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Mgr. Jana Volková Název: VY_32_INOVACE_18_OV9 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2313 Téma:Pracovní právo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Mgr. Jana Volková Název: VY_32_INOVACE_18_OV9 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2313 Téma:Pracovní právo."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Mgr. Jana Volková Název: VY_32_INOVACE_18_OV9 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2313 Téma:Pracovní právo – vybrané kapitoly Anotace: Prezentace sloužící k seznámení se se základními pojmy a znalostmi pracovního práva.

2 Pracovní právo Právo

3 Základní údaje Zákoník práce, Zákon o kolektivním vyjednávání, Zákon o zaměstnanosti vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracovní podmínky bezpečnost práce ochrana zdraví

4 Dvě strany zaměstnanec – fyzická osoba (např. Josef Novák) zaměstnavatel – fyzická (např. Josef Novák) nebo – právnická osoba (např. SOHO s.r.o.)

5 Vznik a změny pracovního poměru vznik:  písemná pracovní smlouva  platnost - od data stanoveného nástupu změny:  možné jen písemnou dohodou

6 Pracovní poměr na dobu určitou stanoveno od kdy do kdy bude pracovní poměr probíhat pouze třikrát za sebou neurčitou stanovenou pouze od kdy bude pracovní poměr probíhat pro zaměstnance výhodnější stanoveno v pracovní smlouvě

7 Náležitosti pracovní smlouvy povinně: místo výkonu práce datum nástupu do zaměstnání obsah práce nepovinně: plat zkušební doba využívání služebního auta …

8 Zánik pracovního poměru výpověď písemná doručená druhé straně; nepřevzetí výpovědi – porušení pracovní kázně výpovědní doba – min. 2 měsíce zaměstnanec – z jakéhokoli důvodu, nemusí uvádět zaměstnavatel – pouze mimo ochrannou dobu (pracovní neschopnost, mateřská dovolená,…) a z důvodů jmenovaných zákonem (např. hrubé či opakované porušení pracovní kázně, zánik pracovního místa) – musí být ve výpovědi uvedeny výpovědní doba – minimálně 2 měsíce

9 Zánik pracovního poměru dohoda písemně vzájemná dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem ze strany zaměstnance či zaměstnavatele důvody – pokud si zaměstnanec přeje pracovní poměr končí datem sjednaným v dohodě

10 Zánik pracovního poměru okamžité zrušení ke dni zrušení písemně zaměstnavatel: » úmyslný trestný čin (1 rok odnětí svobody, půl roku v souvislosti s pracovním poměrem) » zvláště hrubé porušení pracovní kázně zaměstnanec: » nedostane mzdu / plat do 15 dnů od data splatnosti » lékařský posudek a není pro něj odpovídající práce

11 Zánik pracovního poměru zrušení ve zkušební době zkušební doba – ne delší než 3 měsíce zaměstnanec i zaměstnavatel – možno bez udání důvodu uplynutím doby (doba určitá)

12 Dovolená termín čerpání určuje zaměstnavatel!!! 4 týdny nevyčerpanou možno převést do dalšího roku placená průměrem

13 Mateřská dovolená pouze pro ženy nástup - 6 týdnů před porodem 28 týdnů nežádá se, poskytuje se automaticky, jen se hlásí nástup placená

14 Rodičovská dovolená otec či matka dítěte nutno žádat zaměstnavatele nejvýše do třech let věku dítěte (délku stanovuje rodič)

15 Pracovní doba určuje a rozvrhuje zaměstnavatel 40 hodin / týden rovnoměrné rozložení směn – 9 hodin / den nerovnoměrné rozložení – 12 hodin / den povinnost být na svém pracovišti, konat zadanou práci po 6 hodinách práce – přestávka min. 30 min.

16 Povinnosti zaměstnance dodržovat nařízení zaměstnavatele dodržovat bezpečnost práce osobně a řádně konat předepsanou práci na předepsaném místě chránit své zdraví i zdraví ostatních chránit majetek zaměstnavatele ….

17 Povinnosti zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci dle pracovní smlouvy proškolit zaměstnance o bezpečnosti práce vytvářet řádné podmínky pro práci platit zaměstnanci za odvedenou práci …

18 Bezpečnost práce Zaměstnanec - povinnosti: – účastnit se školení – dodržovat směrnice a nařízení – využívat ochranné pracovní pomůcky – zdržovat se jakéhokoli riskantního chování (např. požívání alkoholu, nedodržování pracovních postupů) – spolupracovat se zaměstnavatelem na vyhledávání možných rizik – udržovat hygienu pracovního prostředí –…–…

19 Pracovní úraz úraz, který se stal při výkonu práce či v přímé souvislosti s ní zaměstnanec nesměl porušit bezpečnost práce pracovním úrazem není úraz na cestě na pracoviště ani z něj!!! nutno nahlásit zaměstnavateli finanční náhrada

20

21 Otázky a úkoly Po kolika odpracovaných hodinách má zaměstnavatel nárok na přestávku? K čemu je tato určena? Kuchařka se v šatně převléká do pracovního oděvu. Přitom jí podklouzne noha a zlomí si ruku. Jedná se o pracovní úraz? Je zaměstnanec povinen uposlechnout příkaz zaměstnavatele vždy?

22 Otázky a úkoly Které tři základní údaje musí vždy obsahovat pracovní smlouva? Co znamená, že pracovní poměr je sjednán na dobu určitou? Musí zaměstnanec udat ve své výpovědi důvody, proč ji podává? Co je to výpovědní doba a k čemu slouží?

23 Odpovědi Po šesti hodinách. Slouží k odpočinku a k najedení se. Ano. Jen tehdy, pokud je příkaz v souladu s pracovní smlouvou a neporušuje např. bezpečnost práce.

24 Řešení Místo výkonu práce, druh práce, datum nástupu do pracovního poměru. Je sjednán od určité doby do určité doby, např. od 1.9. 2015 do 30.8. 2016 Ne, nemusí. Výpovědní doba je doba od podání výpovědi, kterou zaměstnanec ještě u zaměstnavatele musí odpracovat. Např. výpověď je platná od 1.1. a zaměstnancův pracovní poměr končí fakticky až 1.3. Tato doba slouží zaměstnanci k nalezení nové práce, zaměstnavateli k nalezení nového zaměstnance.

25 Zamyšlení Který nový poznatek se Ti zdá nejzajímavější či nejpodstatnější pro Tvůj budoucí pracovní život? Pokus se ve dvojici se spolužákem sestavit pracovní smlouvu. Představ si, že jsi majitel malé soukromé firmy. Pro inspiraci můžeš využít internet či požádat rodiče, aby Ti ukázali svoji pracovní smlouvu.

26 Použité kliparty Všechny použité kliparty jsou z volně dostupných sad programu PowerPoint společnosti Microsoft.

27 Zdroje použitých informací  Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce  pravidelná školení BOZP pořádaná ZŠ Městec Králové


Stáhnout ppt "Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Mgr. Jana Volková Název: VY_32_INOVACE_18_OV9 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2313 Téma:Pracovní právo."

Podobné prezentace


Reklamy Google