Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S1_05.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S1_05."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S1_05 Popis výukového materiálu Název:Právní aspekty podnikání v hotelnictví a CR I. Autor:Bc. Pavel Lang Datum:23.12.2013 Obor:a) 65-41-L/01 Gastronomie (nástavbové studium) b) 65-41-L/01 Gastronomie Ročník:a) - 2. ročník a b) - 4. ročník Předmět:Hotelový provoz Anotace výukového materiálu 1. Materiál je určen pro výuku předmětu Hotelový provoz a Cestovní ruch a je v souladu s ŠVP 2. Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při současném použití učebnic Moderní řízení hotelového provozu (Ing. J. Beránek a kol., Magconsulting 2013) a Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost (D. Drobná a E. Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004) Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je test jako souhrn několika realizovaných materiálů. Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem - interaktivní tabule - interaktivní dataprojektor - učebnice

2 Právní aspekty podnikání v hotelnictví a CR I. Bc. Pavel Lang

3 Živnostenské úřady 1/2 Zákon č. 570/1991 Sb. (o živnostenských úřadech, v pl. znění), zákon č. 455/1991 Sb. (o živnostenském podnikání, v pl. znění) předmět kontroly: povinnosti stanovené živnostenským zákonem jako je rozsah a platnost živnostenského oprávnění, podmínky provozování živnosti uložené v koncesní listině, označení provozovny, atd.

4 Živnostenské úřady 2/2 prokazování: služební průkaz sankce: podnikání bez ž. oprávnění – dle charakteru činnosti, rozsahu majetkového prospěchu a v případě PO pokuta do výše 1 mil. Kč; jiná porušení pokuta do výše 100 tis. Kč, bloková pokuta do výše 5 tis. Kč (zaplacení na místě)

5 Státní požární dozor Zákon č. 133/1985 Sb. (o požární ochraně, v pl. znění) předmět kontroly: např. zabezpečení požární techniky v potřebném množství a druzích, označení provozovny bezpečnostními značkami a pokyny, zabezpečení pravidelného školení personálu, a další prokazování: služební průkaz sankce: pokuta do výše 250 tis. Kč, do výše 500 tis. Kč (vážnější porušení, provozovatel činnosti se zvýšeným pož. nebezpečím), až do výše dvojnásobku při opakovaném porušení během 3 let, pokuty za přestupky do výše 25 tis. Kč

6 Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce 1/2 Zákon č. 251/2005 Sb. (o inspekci práce, v pl. znění) předmět kontroly: dodržování povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy a výdajů, stanovení pracovní doby a doby odpočinku, zaměstnávání mladistvých zaměstnanců, zaměstnanců pečujících o děti a další

7 Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce 2/2 prokazování: průkaz inspektora sankce: pokuta do výše 200 tis. Kč (např. nedostatečná součinnost), do výše 400 tis. Kč (např. nerovné zacházení se zaměstnanci), do výše 2 mil. Kč (např. nedostatky při zajištění bezpečnosti práce)

8 Úřady práce Zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti, v pl. znění) předmět kontroly: dodržování právních předpisů o zaměstnanosti a o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele prokazování: služební průkaz sankce: pokuta do výše 1 mil. Kč (např. porušení zákazu diskriminace), do výše 2 mil. Kč (např. umožnění výkonu nelegální práce), pro zaměstnance pokuta do 10 tis. Kč (např. výkon nelegální práce)

9 Finanční orgány 1/2 Finanční úřady a finanční ředitelství – působnost dle zákona č. 531/1990 Sb. (v plném znění), odborné útvary obecních (místních) úřadů – působnost dle zákona č. 565/1990 Sb. (v plném znění) předmět kontroly: vedení účetnictví předepsaným způsobem, vykazování a odvody daní a poplatků

10 Finanční orgány 2/2 prokazování: služební průkaz sankce: blok. pokuty do výše 5 tis. Kč, pokuta do výše 2 mil. Kč (při daňovém řízení), pozastavení podnikatelské činnosti až na 30 dní, včas nezaplacené místní poplatky může obec zvýšit až na trojnásobek

11 Česká národní banka Zákon č. 6/1993 Sb. (o ČNB), zákon č. 219/1995 Sb. (devizový zákon, v plném znění) předmět kontroly: dodržování devizových předpisů, kontrola směnárenské činnosti prokazování: služební průkaz sankce: pokuta do výše 1 mil. Kč, zrušení devizového povolení, omezení, pozastavení nebo odejmutí devizové licence, návrh na pozastavení nebo odejmutí koncesní listiny k směnárenské činnosti

12 Výstupy - TEST 1. Jaká činnost je především předmětem kontroly živnostenských úřadů? 2. Jaká činnost je především předmětem kontroly státního požárního dozoru? 3. Jaká činnost je především předmětem kontroly státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce 4. Jaká činnost je především předmětem kontroly finančních orgánů? Děkuji za pozornost - Bc. Pavel Lang


Stáhnout ppt "Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S1_05."

Podobné prezentace


Reklamy Google