Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N á zev S Š : SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Věra Dudová N á zev prezentace (DUMu): Pracovní právo 1 N á zev sady: Výuka občanské nauky v 2. ročníku odborného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N á zev S Š : SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Věra Dudová N á zev prezentace (DUMu): Pracovní právo 1 N á zev sady: Výuka občanské nauky v 2. ročníku odborného."— Transkript prezentace:

1 N á zev S Š : SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Věra Dudová N á zev prezentace (DUMu): Pracovní právo 1 N á zev sady: Výuka občanské nauky v 2. ročníku odborného učiliště Č í slo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0369 Datum vzniku: 1.5.2012 – 30.03.2014 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 ANOTACE Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Výuka občanské nauky v 2. ročníku odborného učiliště je aktivizace žáků v hodinách občanské nauky a jejich orientace v základních odvětvích práva, se kterými se mohou setkat ve svém životě. Rovněž další témata jsou vyučována s důrazem na praktický život. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě se zabývají především oblastmi práva a postavením člověka ve společnosti. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na základní znalosti z oblasti pracovního práva.

3 P RACOVNÍ PRÁVO 1

4 P RACOVNÍ PRÁVO – ÚVOD Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a vztazích, které s výkonem práce souvisejí. Základním pramenem pracovního práva je zákoník práce, který upravuje především vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Každý občan se může svobodně rozhodnout buď pro samostatné podnikání, nebo pro vstup do pracovního, popř. služebního poměru. Kdo si neobstará práci sám, může se o ni ucházet za pomoci úřadu práce.

5 P RACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr je nejvýznamnější pracovněprávní vztah, je to vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ve kterém mají obě strany své povinnosti a svá práva. Pracovní poměr vzniká nejčastěji uzavřením pracovní smlouvy. (méně často může vzniknout také jmenováním vedoucího zaměstnance např. ředitele.) Při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

6 D RUHY PRACOVNÍHO POMĚRU 1. Podle délky pracovní doby: a) na plnou pracovní dobu (40 hodin týdně) b) na zkrácenou pracovní dobu (méně než 40 hod.) 2. Podle doby ukončení: a) na dobu určitou (je určeno dokdy bude poměr trvat) b) na dobu neurčitou (ukončení není ujednáno) Další dělení: - hlavní pracovní poměr (na plnou pracovní dobu) - vedlejší pracovní poměr (na kratší pracovní dobu)

7 P RACOVNÍ SMLOUVA Před nástupem do zaměstnání musí zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít pracovní smlouvu. Tím vzniká pracovní poměr. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat tyto náležitosti : - druh práce, pro který je zaměstnanec přijímán (např. zedník), - místo výkonu práce (sídlo provozovny, ale i např. celá ČR), - den nástupu do práce. Vedle těchto povinných údajů může smlouva obsahovat i jiné náležitosti např. zkušební dobu, mzdu, rozvržení pracovní doby atd. Zkušební doba může být dohodnuta maximálně na 3 měsíce, u vedoucího zaměstnance na 6 měsíců.

8 D OKLADY POTŘEBNÉ K UZAVŘENÍ PRACOVNÍ SMLOUVY : občanský průkaz, doklady o dosaženém vzdělání ( výuční list, maturitní vysvědčení, řidičský průkaz), zápočtový list, kde jsou uvedena minulá zaměstnání a počet odpracovaných let, pro některá povolání také výpis z trestního rejstříku. Před podepsáním pracovní smlouvy je důležité si ji pečlivě pročíst, v případě nejasností se poradit i s právníkem.

9 U KONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Ukončit pracovní poměr lze několika způsoby: 1. dohodou o rozvázání pracovního poměru 2. výpovědí a) ze strany zaměstnavatele b) ze strany zaměstnance 3.okamžitým zrušením pracovního poměru 4. zrušením ve zkušební době 5. uplynutím dohodnuté doby 6. skončením dohodnutých prací 7. úmrtím zaměstnance

10 P OZNÁMKY K UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohoda o rozvázání pracovního poměru se uzavírá písemně. Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníkovi, pracovní poměr končí uplynutím výpovědní doby, která trvá nejméně dva měsíce a začíná prvním dnem kalendářního měsíce po doručení výpovědi. Zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoli důvodu, nebo i bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel musí výpověď vždy odůvodnit podle zákoníku práce.

11 O KAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1) Důvody ze strany zaměstnavatele : a) zaměstnanec byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu b) zaměstnanec porušil zvlášť hrubým způsobem své pracovní povinnosti 2) Důvody ze strany zaměstnance: a) zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu do 15 dnů po uplynutí splatnosti b) zaměstnanec podle lékařského posudku nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel ho v době do 15 dnů od předložení posudku nepřevedl na jinou, vhodnou práci

12 K ONTROLNÍ OTÁZKY 1. Kde bychom našli poučení o právních normách, které se týkají pracovních vztahů ? 2. Jakým způsobem vzniká pracovní poměr ? 3. Které povinné údaje musí obsahovat pracovní smlouva ? 4. Jaké doklady potřebuješ při uzavírání pracovní smlouvy ? 5. Jakými způsoby lze pracovní poměr ukončit ? 6. Za jakých podmínek může dojít k okamžitému zrušení pracovního poměru ?

13 Z DROJE [1] KOVAŘÍKOVÁ, Hana. Občanská výchova pro odborná učiliště III. Nakladatelství Septima, Praha 2006, ISBN 80-7216-234-9 [2] DUDÁK, Vladislav. Občanská nauka pro střední odborná učiliště: Vladislav Dudák... [et al.]. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2003, 279 s. ISBN 80-723-5237-7. RYSKA, Radovan a Monika PUŠKINOVÁ. Právo pro střední školy: podle nového občanského zákoníku. Vyd. 7., V nakl. Eduko 1., přeprac. Praha: Eduko, 2012, 86 s. ISBN 978-80-87204-57-3.


Stáhnout ppt "N á zev S Š : SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Věra Dudová N á zev prezentace (DUMu): Pracovní právo 1 N á zev sady: Výuka občanské nauky v 2. ročníku odborného."

Podobné prezentace


Reklamy Google