Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N á zev S Š : SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Věra Dudová N á zev prezentace (DUMu): Občanské právo 2 N á zev sady: Výuka občanské nauky v 2. ročníku odborného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N á zev S Š : SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Věra Dudová N á zev prezentace (DUMu): Občanské právo 2 N á zev sady: Výuka občanské nauky v 2. ročníku odborného."— Transkript prezentace:

1 N á zev S Š : SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Věra Dudová N á zev prezentace (DUMu): Občanské právo 2 N á zev sady: Výuka občanské nauky v 2. ročníku odborného učiliště Č í slo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0369 Datum vzniku: 1.5.2012 – 30.03.2014 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 ANOTACE Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Výuka občanské nauky v 2. ročníku odborného učiliště je aktivizace žáků v hodinách občanské nauky a jejich orientace v základních odvětvích práva, se kterými se mohou setkat ve svém životě. Rovněž další témata jsou vyučována s důrazem na praktický život. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě se zabývají především oblastmi práva a postavením člověka ve společnosti. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na občanské právo.

3 O BČANSKÉ PRÁVO 2

4 O DPOVĚDNOST ZA ŠKODU Dle občanského zákoníku platí zásada, že každý, kdo způsobí škodu, je povinen ji nahradit (většinou penězi). Existují výjimky, které se vztahují např. na nezletilé a na osoby stižené duševní poruchou. V praxi je vhodné myslet na možnost pojištění, které může některé způsobené škody uhradit (např. povinné pojištění motorových vozidel v případě nehody hradí škodu pojišťovna).

5 U ZAVÍRANÍ SMLUV Do oblasti občanského práva patří i uzavírání smluv. Může se jednat např. smlouvu kupní, darovací, smlouvu o dílo, nájemní smlouvu, smlouvu o půjčce atd. Některé ze smluv musí být uzavírány písemně, u jiných stačí ústní sjednání. Vždy je lepší uzavírat smlouvy písemně, neboť v případě sporu je písemná smlouva důkazem.

6 N ÁLEŽITOSTI SMLOUVY Každá písemná smlouva by měla obsahovat následující údaje:  jméno, příjmení, bydliště, datum narození apod. obou smluvních stran,  předmět smlouvy např. prodej určité věci, pronájem bytu,  přesný popis předmětu smlouvy např. adresa, velikost a vybavení pronajímaného bytu,  dohodnutou cenu a způsob jejího placení,  podpisy smluvních stran, datum a místo. U důležitých smluv je lépe požádat o sepsání notáře či advokáta.

7 D ĚDICTVÍ Majetek se dědí buď ze závěti, nebo ze zákona, nebo z obou těchto důvodů. Dědit mohou osoby fyzické i právnické. Dědictví ze závěti má přednost před dědictvím ze zákona. Zákon stanovuje pořadí dědiců ve 4 skupinách: 1. Děti a manžel(ka) rovným dílem 2. Manžel(ka), rodiče a blízké osoby (tj. ty, které žily nejméně rok se zůstavitelem ve společné domácnosti 3. Sourozenci a osoby spolužijící se zůstavitelem 4. Prarodiče zůstavitele či jejich děti

8 Pokud nejsou žádní příbuzní a neexistuje závěť, připadá majetek státu. Potomci jsou neopomenutelní dědicové. Zůstavitel může své potomky vydědit jen ze závažných důvodů (např. pokud se o zůstavitele nezajímali). Vydědění musí být písemně. S majetkem se dědí i dluhy. Dědictví lze odmítnout. Rozhodnutí však nelze měnit.

9 P RÁVA SPOTŘEBITELE Každé zboží musí být označeno cenou. Spotřebitel nesmí být klamán nepravdivou reklamou. Prodávající musí vždy na své zboží poskytnout záruku, která činí u běžného zboží 24 měsíců, u potravin, pokud není uvedeno jinak 8 dnů. V záruční době je prodávající povinen bezplatně opravit všechny vady, není – li to možné kupujícímu zboží buď vymění, nebo mu vrátí kupní cenu. Byla- li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo obvyklou provozovnu např. v bytě zákazníka, předváděcí akci, může spotřebitel od smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu. Faktická ochrana spotřebitele je v ČR zatím neuspokojivá.

10 K ONTROLNÍ OTÁZKY : 1. Kdo má odpovědnost za škodu, lze se odpovědnosti vyhnout ? 2. Jaké znáte druhy smluv, proč je lépe uzavírat smlouvy písemně ? 3. Jaké údaje by měla smlouva obsahovat ? 4. Co víte o způsobech dědění. 5. Kdo je neopomenutelným dědicem a co to znamená ? 6. Co víte o právech spotřebitele.

11 Z DROJE [1] KOVAŘÍKOVÁ, Hana. Občanská výchova pro odborná učiliště III. Nakladatelství Septima, Praha 2006, ISBN 80-7216-234-9 [2] DUDÁK, Vladislav. Občanská nauka pro střední odborná učiliště : Vladislav Dudák... [et al.]. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2003, 279 s. ISBN 80-723-5237-7. NEZNÁMÝ. Spotřebitelské právo [online]. [cit. 26.8.2012]. Dostupný na WWW: http://iuridictum.pecina.cz/index.php?title=Spot%C5% 99ebitelsk%C3%A9_pr%C3%A1vo&printable=yes http://iuridictum.pecina.cz/index.php?title=Spot%C5% 99ebitelsk%C3%A9_pr%C3%A1vo&printable=yes ilustrace: www.office.microsoft.comwww.office.microsoft.com


Stáhnout ppt "N á zev S Š : SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Věra Dudová N á zev prezentace (DUMu): Občanské právo 2 N á zev sady: Výuka občanské nauky v 2. ročníku odborného."

Podobné prezentace


Reklamy Google