Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace: Materiál je určen pro 1. ročník učebního oboru zedník – vyučovací předmět “technologie“. Je použitelný i pro výuku dané problematiky u jiných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace: Materiál je určen pro 1. ročník učebního oboru zedník – vyučovací předmět “technologie“. Je použitelný i pro výuku dané problematiky u jiných."— Transkript prezentace:

1

2 Anotace: Materiál je určen pro 1. ročník učebního oboru zedník – vyučovací předmět “technologie“. Je použitelný i pro výuku dané problematiky u jiných stavebně zaměřených učebních a studijních oborů. Metodický pokyn: Materiál je určen k použití učitelem při výuce – pro větší názornost a atraktivnost výkladu. Materiál si klade za cíl názorně zdůraznit základní fakta k probíranému tématu.

3 Bezpečnostní rizika a prevence úrazů:  Organizace (stavební firmy) povinny vytvářet podmínky pro bezpečnou a zdravotně nezávadnou práci.  Pracovníci povinni dodržovat zásady bezpečného chování a stanovené pracovní postupy

4 Pracovníci: o Používají ochranná zařízení a osobní ochranné pracovní pomůcky o Absolvují povinná školení a výcviky o Nedostatky oznamují IHNED svému nadřízenému o Nepožívají ALKOHOL ani omamné prostředky o Dodržují stanovený zákaz KOUŘENÍ

5

6 Pomůcky: Drahé ale luxusní, například: o Helmy na sváření – ztmavnou při začátku práce o Oblek pro práci s motorovou pilou – z takových vláken, která se namotají a zastaví řetěz, speciální obuv Povinné přestávky v práci: o Jsou přesně stanoveny pro konkrétní profese (po jaké době, jaká délka přestávky – např. pro pracovníky s motorovou pilou, řidiče,……..)

7 Každý, kdo na stavbě pracuje, je povinen zachovat bdělost a opatrnost při zacházení s ohněm, s požárně nebezpečnými látkami a chovat se tak, aby nevznikl požár Zejména je povinen: o Dodržovat zákaz kouření a manipulace s ohněm tam, kde je nebezpečí požáru o Udržovat v řádném stavu topeniště a neponechávat jej v činnosti bez dozoru o Vařiče a jiné tepelné zdroje podložit nehořlavou podložkou a bezpečně vzdálit od hořlavých stěn a předmětů o Popel sypat jen do nehořlavých nádob o Na stavbách dodržovat všechny projekty, předpisy, normy

8 Stavbyvedoucí vypracuje a zveřejní poplachové směrnice (rychlý, organizovaný poplach, vymezení úkolů jednotlivých pracovníků na stavbě Poplachové směrnice obsahují: o Jakým způsobem vyvolá poplach osoba, která zpozoruje požár o Jak se chovají pracovníci stavby při požáru o Místo, kde je vždy k dispozici telefonní přístroj o Telefonní čísla Důležitá telefonní čísla: o HASIČI 150 o ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 o POLICIE 158 o MĚSTSKÁ POLICIE 156 o TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112

9 K likvidaci nebezpečí vzniku požáru v samém počátku určeny RUČNÍ HASICÍ PŘÍSTROJE Každý pracovník musí: o Ovládat zacházení s ručními hasicími přístroji o Umět zvolit vhodný přístroj dle druhu přítomných hořlavých látek

10

11 o Vysvětlete, co znamená požární prevence. o Jaké jsou konkrétní povinnosti každého pracovníka na stavbě, aby nevznikl požár? o Co rozumíme pojmem „poplachové směrnice“, kdo je na stavbě vypracuje a zveřejňuje? o K čemu slouží ruční hasicí přístroje? Vyjmenujte jejich druhy a uveďte, k hašení čeho se používají.

12  O. Tibitanzl - Stavební technologie I pro 1. ročník SOU učebního oboru zedník Praha, SOBOTÁLES,2005,ISBN 80-86817-09-1  K. Pendl, J. Štrop, O. Tibitanzl - Příručka pro zedníka Praha, SOBOTÁLES,1999,ISBN 80-85920-54-9 Není-li uvedeno jinak, je použitý materiál ze zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Anotace: Materiál je určen pro 1. ročník učebního oboru zedník – vyučovací předmět “technologie“. Je použitelný i pro výuku dané problematiky u jiných."

Podobné prezentace


Reklamy Google