Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Ing. Hana Ježková Název prezentace (DUMu): 7. Odpadní vody a čistírny odpadních vod Název sady: Základy ekologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Ing. Hana Ježková Název prezentace (DUMu): 7. Odpadní vody a čistírny odpadních vod Název sady: Základy ekologie."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Ing. Hana Ježková Název prezentace (DUMu): 7. Odpadní vody a čistírny odpadních vod Název sady: Základy ekologie pro střední školy Ročník: 1. Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 5.11.2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2  Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Základy ekologie pro střední školy je ukázat žákům SŠ, kteří se v této oblasti vzdělávají, jak vznikne živý organismus, popisuje vztah člověka k přírodě a vliv prostředí na živý a neživý organismus.  Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Základy ekologie.  Konkrétně tato prezentace je zaměřena na odpadní vody a čistírny odpadních vod. 2

3  Voda pro zavlažování nemusí mít stejné vlastnosti jako pitná voda.  Kritéria pro posouzení kvality vody jsou velmi přísná.  Pitná voda – nejpřísnější kritéria.  Voda v průmyslu – méně přísná kritéria. 3

4  Každý stát má pro posouzení kvality vody celou řadu norem. 4

5  Voda – tvoří hydrosféru (vodní obal Země). 5

6  Součásti hydrosféry: oceány moře povrchová voda (tekoucí i stojatá) podzemní voda 6

7  Čistírna odpadních vod („čovka“, ze zkratky ČOV; často nesprávně označováno jako "čistička") je zařízení, ve kterém dochází k čištění odpadních vod. 7

8  Čištění odpadních vod  Čištění průmyslových vod  Čištění komunální a smíšené (komunální s průmyslovými) 8

9  Čistírna radioaktivního odpadu  Vypouštění odpadních vod do recipientů  Recipient - nádrž nebo vodní tok, který odvádí v povodí povrchovou vodu, vodu z přítoků a odpadní vody  Povolení k vypouštění – Vodoprávní úřad 9

10  Vypouštění odpadních vod do recipientů se řídí zákony České republiky, a to konkrétně Zákonem O vodách a Zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 10

11  Odpadní voda je na ČOV přiváděna hlavní stokou ze stokové sítě.  Na jejím konci je umístěn lapák štěrku. 11

12  Lapák štěrku zachycuje nejhrubší nerozpuštěné látky (štěrk, dlažební kostky, kusy cihel, …), uplatňuje se především při zvýšeném průtoku odpadních vod. 12

13 Česle odstraňují hrubé plovoucí nečistoty. 13

14  Česle bývají s ručním nebo strojovým shrabováním naplavenin tzv. shrabky, alternativou česlí jsou buď síta a nebo mělnící česle a dezintegrátory, které se občas používají na malých ČOV. 14

15  Dezintegrátor -rozmělňovadlo, nárazový mlýn, který mělní hrudkovitý, ale i vláknitý materiál za pomoci dvou otáčejících se svislých kotoučů, které jsou opatřeny kolíky nebo břity v soustředných kružnicích. 15

16  Lapák písku - v kombinaci s lapákem tuků.  Cílem je oddělit minerální suspenzi (písek) od organických nerozpuštěných látek, organické je výhodné v odpadní vodě nechat 16

17  Biologické čištění probíhá v biologickém reaktoru.  Tady se znečištění z odpadní vody odstraňuje pomocí mikroorganismů nazývaných aktivovaný kal. 17

18  Aktivovaný kal dokáže z odpadní vody odstranit velké množství organického znečištění i sloučenin dusíku a fosforu. 18

19  BRANIŠ, M. Základy ekologie a ochrany životního prostředí, Informatorium, Praha: 2004 ISBN: 80-7333-024-5.  KVASNIČKOVÁ, D., Základy ekologie pro základní a střední školy, nakladatelství FORTUNA, Praha 1. 19

20  Snímek 5 - [cit. 2012-16-10]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:.  Snímek 6 - [cit. 2012-16-10]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:.  Snímek 7 - [cit. 2012-16-10]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:.  Snímek 8 - [cit. 2012-16-10]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:.  Snímek 9- [cit. 2012-16-10]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:.  Snímek 13 - [cit. 2012-16-10]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:. 20


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Ing. Hana Ježková Název prezentace (DUMu): 7. Odpadní vody a čistírny odpadních vod Název sady: Základy ekologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google