Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6 - 9. ročník III2-12-10.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6 - 9. ročník III2-12-10."— Transkript prezentace:

1 ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6 - 9. ročník III2-12-10

2 Výchova k občanství Dělba moci Mgr. Vilém Nejezchleb

3 ÚSTAVA Ústava České republiky obsahuje preambuli a 113 článků rozdělených do osmi částí. Jednotlivé části (hlavy) jsou nadepsány: I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. MOC ZÁKONODÁRNÁ

4 ÚSTAVA III. MOC VÝKONNÁ IV. MOC SOUDNÍ V. NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD VI. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA VII. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA VIII. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5 MOC ZÁKONODÁRNNÁ - HLAVA II PARLAMENT JE SLOŽEN ZE DVOU KOMOR: Poslanecké sněmovny – má 200 poslanců, volených na dobu čtyř let Senát – má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se volí třetina senátorů.

6 MOC ZÁKONODÁRNNÁ - HLAVA II Poslanci do Poslanecké sněmovny jsou voleni podle zásad poměrného zastoupení Senátoři jsou voleni podle zásad většinového volebního systému Poslancům a senátorům ústava zaručuje imunitu, ze které mimo jiné vyplývá, že je nelze trestně stíhat bez souhlasu příslušné komory Parlamentu.

7 MOC ZÁKONODÁRNNÁ - HLAVA II Posláním Parlamentu je především legislativní činnost Schůze komor Parlamentu jsou veřejné Komory Parlamentu jsou způsobilé usnášet se, pokud je přítomna aspoň jedna třetina jejich členů

8 MOC VÝKONNÁ - HLAVA III Nejvyššími orgány výkonné moci jsou: Prezident republiky Vláda

9 Prezident republiky Hlava státu, volen Paramentem na společné schůzi obou komor Není z výkonu své funkce odpovědný Ujímá se úřadu složením slibu; na 5 let; max. 2x za sebou Občan volitelný do senátu Nelze ho zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt Může být stíhán pro velezradu, a to před Ústavním soudem na základě žaloby Senátu. Trestem může být ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt Trestní stíhání pro trestné činy spáchané po dobu výkonu funkce prezidenta republiky je navždy vyloučeno

10 Prezident republiky Prezident republiky zejména: jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi svolává zasedání Poslanecké sněmovny a rozpouští Poslaneckou sněmovnu jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudU odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem, nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, a zahlazuje odsouzení má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního Podepisuje zákony

11 Prezident republiky Prezident republiky dále: zastupuje stát navenek sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy je vrchním velitelem ozbrojených sil přijímá vedoucí zastupitelských misí a pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu jmenuje a povyšuje generály, jmenuje soudce propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán má právo udělovat amnestii

12 VLÁDA Vrcholný kolektivní orgán státní moci a správy. Skládá se z předsedy, místopředsedů vlády a ministrů Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně a žádá ji o vyslovení důvěry Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů Vláda může předložit Poslanecké sněmovně žádost o vyslovení důvěry Poslanecká sněmovna může vyslovit vládě nedůvěru Předseda vlády podává demisi do rukou prezidenta republiky. Ostatní členové vlády podávají demisi do rukou prezidenta republiky prostřednictvím předsedy vlády. Vláda podá demisi, jestliže Poslanecká sněmovna zamítla její žádost o vyslovení důvěry nebo jestliže jí vyslovila nedůvěru

13 ČINNOSTI VLÁDY Řídící Organizátorská Kontrolní Normotvorná

14 MOC SOUDNÍ HLAVA IV 1.Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy 2. Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat 3. Funkce soudce není slučitelná s funkcí prezidenta republiky, člena parlamentu ani s jakoukoli funkcí ve veřejné správě

15 ÚSTAVNÍ SOUD 1. Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti 2. Ústavní soud se skládá z 15 soudců, kteří jsou jmenováni na dobu deseti let 3. Soudce Ústavního soudu jmenuje prezident republiky se souhlasem Senátu. Soudce skládá slib do rukou prezidenta 4. Soudcem Ústavního soudu může být jmenován bezúhonný občan, který je volitelný do Senátu, má vysokoškolské právnické vzdělání a byl nejméně deset let činný v právnickém povolání 5. Soudce Ústavního soudu nelze trestně stíhat bez souhlasu Senátu. Odepře-li Senát souhlas, je trestní stíhání navždy vyloučeno.

16 ÚSTAVNÍ SOUD Ústavní soud rozhoduje zejména: 1. o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem 2. o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem 3. o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu 4. o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod 5. o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky 6. o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu, které je pro Českou republiku závazné, pokud je nelze provést jinak 7. spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy

17 SOUDY 1. Soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům. Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy. 2. Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní soudy, krajské a okresní soudy. 3. Soudce je jmenován do funkce prezidentem republiky bez časového omezení. Své funkce se ujímá složením slibu. 4. Soudcem může být jmenován bezúhonný občan, který má vysokoškolské právnické vzdělání. 5. Zákon může stanovit, ve kterých věcech a jakým způsobem se na rozhodování soudů podílejí vedle soudců i další občané. – přísedící.


Stáhnout ppt "ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6 - 9. ročník III2-12-10."

Podobné prezentace


Reklamy Google