Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co je právní řád a jeho historie Kdo může v ČR vydávat právní akty Právní odvětví ČR Soudy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co je právní řád a jeho historie Kdo může v ČR vydávat právní akty Právní odvětví ČR Soudy."— Transkript prezentace:

1 Co je právní řád a jeho historie Kdo může v ČR vydávat právní akty Právní odvětví ČR Soudy

2  Právní řád = soubor právních norem v určité době a na určitém území  Je spojen se státem – stát právní normy vydává a vymáhá  Historie: zvykové právo (právní obyčeje) kodifikace (kodex = zákoník)v č. zemích 14.-16. stol. upevnění panovnické moci v pobělohorském období Nejradikálnější změna po 2. světové válce

3  PARLAMENT – ústavní a běžné zákony  VÝKONNÉ STÁTNÍ ORGÁNY – nařízení vlády, vyhlášky ministerstev  OGÁNY ÚZEMNÍ SPRÁVY – vyhlášky a nařízení obcí  SYSTÉM PRÁVA = obsahové uspořádání právních předpisů, podle toho o čem jedná se zařezuje do příslušného právního odvětví

4  Ústavní právo (Ústava ) – normy o uspořádání a řízení státu, o nejvyšších orgánech státní moci  Soudní právo (občanské, trestní, ústavní, správní a procesní) – upravuje postup při soudních jednáních  Správní právo (Správní zákoník) – upravuje organizaci a činnost státního administrativního aparátu  Rodinné právo – (Zákon o rodině) upravuje vztahy mezi manžely a mezi rodiči a dětmi

5  Občanské právo (Občanský zákoník) – právní normy o majetkových záležitostech fyzických i právnických osob  Trestní právo (Trestní zákoník) – vymezuje, která jednání jsou trestnými činy a jaké tresty se za ně ukládají  Finanční právo (daňové zákony a finanční vyhlášky) – upravuje peněžní záležitosti  Pracovní právo (Zákoník práce) – upravuje vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem  Obchodní právo (Obchodní zákoník) – normy o podnikatelských majetkových vztazích

6  Soudy jsou nezávislé státní orgány, které zajišťují ochranu práv a rozhodují o vinně a trestu za trestné činy  ÚSTAVNÍ SOUD - není součástí systému obecných soudů Úkolem Ústavního soudu České republiky je dbát na ochranu ústavnosti. Sídlem Ústavního soudu je Brno. 15 soudců – jmenuje prezident, funkční období je 10 let

7  Nejvyšší soud - který rozhoduje v poslední instanci, není již odvolání. Sídlo v Brně, JUDr. Iva Brožová předsedkyně  Nejvyšší správní soud - zabývá se agendou správního soudnictví, napadení voleb, rozpuštění politických subjektů. Sídlo v Brně  Vrchní soud v Praze – působnost pro českou část ČR v Olomouci – působnost pro moravskou a slezskou část ČR  Krajský soud – celkem 7, pro Pardubice krajský soud v Hradci Králové  Okresní soud - soud se nachází v budově v ulici Na Třísle. Předsedkyní soudu je Mgr. Jaroslava Sádovská,

8  Správní soud v Brně  Krajský soud v Liberci

9 citace o Právní řád. In: Wikipedia: the free encyclopedia [http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_%C5%99%C3 %A]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012- 01-14]. o Právní odvětví. In: Wikipedia: the free encyclopedia [http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_odv%]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-01-14]. o Správní soud v Brně. In: Wikipedia: the free encyclopedia [/cs.wikipedia.org/wiki/Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_spr]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-01-13]. o Krajský soud v Hradci Králové. In: Wikipedia: the free encyclopedia [cs.wikipedia.org/wiki/Krajsk%C3%BD_soud_v_Hradci_K]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-01-13]. o VALENTA, Milan. Občanská výchova. Praha : Práce, 1999. 120 s.


Stáhnout ppt "Co je právní řád a jeho historie Kdo může v ČR vydávat právní akty Právní odvětví ČR Soudy."

Podobné prezentace


Reklamy Google