Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočtové právo Základy finančního práva Olga Sovová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočtové právo Základy finančního práva Olga Sovová."— Transkript prezentace:

1 Rozpočtové právo Základy finančního práva Olga Sovová

2 Státní rozpočet Příjmy státního rozpočtu- výnosová stránka Výdaje státního rozpočtu- výdajová stránka Vazby na rozpočty územních samosprávných celků, rozpočet EU

3 Výnosy státního rozpočtu Daně Pojistné na sociální zabezpečení Poplatky Výnosy ze státního majetku Splátky návratných dotací a půjček Podíl na výběru cla Dotace z EU

4 Výdaje státního rozpočtu- mandatorní Důchody Nemocenské Ostatní sociální dávky a dávky státní podpory Výdaje na činnost organizačních složek státu Platy státních zaměstnanců

5 Výdaje státního rozpočtu Příspěvky státu do mezinárodních organizací Dotace a návratné finanční výpomoci Náhrada majetkové újmy dle zvláštních právních předpisů Reprodukce státního majetku, investice, rozpočtové a příspěvkové organizace Záruky za úvěry a závazky

6 Rozpočtový proces Zakotven v zákoně 218/2000 Sb., čl.42 Ústavy Postup sestavování, projednávání, schvalování, plnění a kontroly rozpočtu Dlouhodobý výhled- 10- 15 let Střednědobý výhled- 3-5 let Krátkodobý rozpočet- konkrétní na 1 rok, schvaluje se samostatným zákonem tak, aby nabyl účinnosti k 1. 1. kalendářního roku

7 Rozpočtový proces Rozpočet rozdělen do kapitol, správce kapitoly- jednotlivá ministerstva, odpovědnost ministerstvo financí Rozpočet schvaluje Poslanecká směnovna, povinnost 3 čtení, 3/5 většina Neprochází Senátem, prezident nemůže vetovat Rozpočtové provizorium- rozpočet není včas schválen nebo publikován

8 Státní závěrečný účet Údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření předcházejícího roku Správci kapitol zpracovávají závěrečné účty kapitol Poslanecká sněmovna bere na vědomí Státní dluh- řídí MF, vydávání, nákup a prodej státních dluhopisů, spolupráce s ČNB

9 Právní úprava Zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla Zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě Zák. č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu

10 Použitá literatura Sovová, O., Fiala, Z.: Základy finančního a daňového práva, A. Čeněk, Plzeň, 2009, Bakeš, M. a kol.: Finanční právo, 5. vydání, Praha,C. H. Beck, 2009 Boháč, R. Rozpočtové právo jako součást finančního práva, In Pocta Milanu Bakešovi k 70. narozeninám. Praha. Leges 2009. str. 64-68 Gruň, L.: Finanční právo a jeho instituty. Praha. Linde, 2004


Stáhnout ppt "Rozpočtové právo Základy finančního práva Olga Sovová."

Podobné prezentace


Reklamy Google