Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZDROJE FINANCOVÁNÍ MAJETKU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marie Hovorková. Dostupné z Metodického portálu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZDROJE FINANCOVÁNÍ MAJETKU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marie Hovorková. Dostupné z Metodického portálu"— Transkript prezentace:

1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ MAJETKU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marie Hovorková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Podniky potřebují k plnění svých činností různé prostředky (budovy, stroje a zařízení, materiál, peníze), s těmito prostředky hospodaří (vyrábí, prodávají, poskytují služby). Souhrn hospodářských prostředků nazýváme obchodním majetkem. V účetnictví nahlížíme na majetek ze dvou hledisek: 1.Z hlediska jeho složení (dlouhodobý a oběžný). 2.Z hlediska zdrojů, ze kterých byl majetek financován (peněžní, nepeněžní, vlastní a cizí zdroje).

3 Zdroje financování majetku vyjadřují z jakých prostředků byl majetek podniku pořízen tyto zdroje můžeme rozdělit: a)podle formy zdroje peněžní (vstupují do podnikání formou hotových peněz, pohledávek, vlastnictvím cenných papírů) nepeněžní (představují např. vklady strojů a zařízení, budov, pozemků)

4 b) podle vztahu k podniku vlastní kapitál – do podniku vložen podnikatelem nebo byl vytvořen vlastní činností a patří sem: 1. základní kapitál (představuje hodnotu peněžních a nepeněžních vkladů podnikatelem) 2. nerozdělený zisk (je část zisku po odvodu daní, která se nerozděluje a slouží jako prostředek k dalšímu podnikání )

5 3. fondy tvořené ze zisku a) zákonné patří sem rezervní fond, který je určen ke krytí podnikatelského rizika a je tvořen přídělem ze zisku b) ostatní jsou vytvářeny podle potřeb účetní jednotky a jsou podle daných pravidel určeny např. k čerpání příspěvků na rekreace zaměstnanců, kulturní a sportovní akce nebo i jako nepeněžní dary

6 cizí kapitál – představuje dluh podniku, který musí v určité době splatit a patří sem: 1. závazky vůči zaměstnancům (jedná se o dosud nevyplacené mzdy po ukončení měsíce) 2. závazky vůči finančnímu úřadu (jedná se o neuhrazené daně finančnímu úřadu) 3. závazky vůči zdravotní pojišťovně a správě sociálního pojištění (vznikají z neuhrazeného zdravotního a sociálního pojištění z mezd zaměstnanců po ukončení měsíce)

7 4. leasing a) operativní (jedná se o zapůjčení DM, platíme pronájem, po ukončení nájemní smlouvy majetek vracíme, nepřechází do vlastnictví firmy) b) finanční (jedná se o pořízení DM s následnou koupí, splácíme, po ukončení splátek za symbolickou cenu odkoupíme do vlastnictví) 5. dotace a dary

8 6. úvěry kapitál poskytuje peněžní ústav za sjednaných podmínek (splátky, úroky) a z časového hlediska členíme úvěry na: a) krátkodobé – se splatností do jednoho roku b) dlouhodobé – se splatností delší než jeden rok


Stáhnout ppt "ZDROJE FINANCOVÁNÍ MAJETKU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marie Hovorková. Dostupné z Metodického portálu"

Podobné prezentace


Reklamy Google