Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu Aktiva, pasiva – VY_32_INOVACE_01.01.03 Autor Ing. Jana Kulhavá Tematická oblast Účetnictví pro OA Ročník Druhý Datum tvorby Leden – září 2013 Anotace Materiál je určen pro výuku tematického celku základy účetnictví pro podnikatele a podniky… Metodický pokyn Materiál obsahuje výklad, příklady k procvičení, písemné práce.

2 Anotace  Procvičování a opakování aktiv, pasiv (charakteristika, členění, zatřídění) formou ústní či písemnou.

3 3. Aktiva, pasiva procvičování

4 1. Příklad (aktiva)  1. Jak členíme aktiva?  2. Vysvětlete, co znamená pohledávka za upsaný kapitál? Které obchodní společnosti používají toto aktivum?  3. Jak členíme dlouhodobý majetek? Uveďte konkrétní příklady.  4. Jak členíme oběžný majetek?  5. Charakterizujte obecně pohledávku podniku, podnikatele.  6. Jaký je rozdíl mezi dlouhodobou a krátkodobou pohledávkou?  7. Vysvětlete, co znamená pohledávka z obchodního vztahu, kdy vzniká, jaký účetní doklad ji dokládá?

5  8) Vysvětlete, kdy vzniká pohledávka za zaměstnancem?  9) Vysvětlete, kdy vzniká pohledávka za pojišťovnou?  10) Vysvětlete, zda může mít podnik, podnikatel pohledávku za finančním úřadem?  11) Co řadíme do krátkodobého finančního majetku?  12) Co řadíme do cenin?  13) Co patří do krátkodobých cenných papírů?

6 2. Příklad (pasiva)  1) Charakterizujte pasiva.  2) Pasiva se člení na dvě skupiny, které?  3) Vysvětlete, co je základní kapitál. Které obchodní společnosti ho tvoří povinně? Jaká je minimální výše základního kapitálu v obchodních společnostech?  4) Charakterizujte zákonný rezervní fond (z čeho je tvořen, k čemu slouží, které společnosti ho tvoří, je to povinný fond, je to vlastní či cizí zdroj financování)?  5) Který podnik musí povinně tvořit nedělitelný fond?  6) Jak se obecně vypočítá výsledek hospodaření běžného účetního období?

7  7) Co je to VH minulých let, proč ho obchodní společnosti vytváří?  8) Charakterizujte závazky z obchodních vztahů, kdy vznikají, který účetní doklad je zachycuje?  9) Kdy vznikají závazky k zaměstnancům?  10) Kdy vznikají závazky ke společníkům v s. r. o.?  11) Charakterizujte závazky podniku, podnikatele k finančnímu úřadu?  12) Charakterizujte závazky ke zdravotním pojišťovnám, ke správě sociálního zabezpečení.

8 3. příklad: Rozhodněte, zda se jedná o aktiva či pasiva:  Pozemek  Ztráta z minulých let  Úvěr u komerční banky  Poštovní známky  Cenné papíry  Nevyplacená mzda zaměstnanci  Zboží na skladě  Prodej výrobků na fakturu  Nezaplacená daň z příjmů za podnik  Dopravní prostředek

9 Aktiva, pasiva:  Základní kapitál akciové společnosti  Obaly na skladě  Zákonný rezervní fond  Výrobní linka  Patenty, licence  Výsledek hospodaření akciové společnosti  Nezaplacená faktura za nákup zboží  Přeplatek DPH  Nezaplacená silniční daň  Půjčka od jiného podniku

10 Aktiva, pasiva:  Prodej nepotřebného materiálu na fakturu  Základní kapitál společnosti s ručením omezeným  Stravenky do provozoven veřejného stravování  Fondy tvořené z čistého zisku  Nedělitelný fond (u družstva)  Dodávkový automobil  Dlouhodobý úvěr u banky  Pracovní stroj  Zisk z minulých let  Pohledávka za upsaný nesplacený ZK akciové společnosti

11 4. Příklad: Aktiva (DM, OM), pasiva (vlastní, cizí)  1) soustruh  2) programové vybavení  3) základní kapitál  4) zisk běžného roku  5) materiál  6) nezaplacená silniční daň  7) budova  8) přeplatek daně  9) půjčka od fyzické osoby  10) akcie, které má podnik již 3 roky

12 Použité zdroje:  Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., novela č. 503/2012 Sb.  Vzorový účtový rozvrh 2013  Rozvaha a výsledovka 2013  Pavel Štohl,Učebnice účetnictví 2012 pro střední školy a veřejnost, 1. díl. Znojmo, 2012  Obrázek – klipart – www.office.microsoft.com


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google