Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu VY_62_INOVACE_02.01.02, základní pojmy Autor Ing. Blanka Kožíšková Tematická oblast Ekonomika pro 2. ročník OA (Daňová soustava) Ročník 2.ročník Datum tvorby Červen 2013 (úprava leden 2014) Anotace Materiál je určen k výuce tematického celku „Daňová soustava v ČR“ včetně výpočtu daní. Metodický pokyn Materiál obsahuje teoretickou část, výkladové příklady i příklady k samostatnému řešení.

2 Anotace Tento učební materiál seznamuje se základními pojmy daňové soustavy, bez jejichž pochopení není možné porozumět dalšímu výkladu.

3

4 Pojmy daň, daňová záloha, nedoplatek a přeplatek daně Daň – zákonem stanovená, zpravidla opakující se, platba fyzických či právnických osob do SR. Každá daň má stanoveny termíny odvádění. Záloha na daň – část daně, která musí být uhrazena před koncem zdaňovacího období (např. zaměstnanci platí každý měsíc zálohu na daň z příjmu FO ze své měsíční mzdy). Nedoplatek – vzniká tehdy, jsou-li celkové zaplacené zálohy menší než vypočítaná celková daňová povinnost. Přeplatek – opačná situace (zaplacené zálohy jsou vyšší než daňová povinnost).

5 Předmět, základ a sazba daně Předmět daně – udává, z čeho se daň vybírá (např. příjem, motorové vozidlo, pozemek). Základ daně – říká, z čeho se bude vypočítávat daň (např. dosažený zisk, objem motoru osobního auta, výměra pozemku). Sazba daně – udává, kolik bude daň činit. a) % sazba – např. sazba daně z příjmu PO je 19% z (upraveného) základu daně b) pevná částka – např. sazba silniční daně u auta s objemem motoru 1700 cm³ činí 3.000,- Kč

6 Správce daně, plátce a poplatník Správce daně – příslušný finanční orgán, kterému plátce daň poukazuje, který kontroluje výpočet a odvádění daní, případně ukládá sankce. Správcem většiny daní jsou finanční úřady (FÚ). Pouze u spotřebních daní je to Celní úřad. Plátce daně – osoba, která je povinna daň vypočítat a odvést do SR. Poplatník daně – osoba (FO nebo PO), která nese daňové břemeno, „která daň pocítí“, „která daň platí ze své kapsy“.

7 Rozdíly mezi plátcem a poplatníkem U nepřímých daní je vždy oddělená osoba plátce a poplatníka. Např. DPH je součástí ceny zboží a proto jejím poplatníkem je konečný spotřebitel. Plátcem je ale podnik, který daný výrobek spotřebiteli prodal. U přímých daní může být poplatníkem i plátcem tatáž osoba (např. podnik vlastní pozemek a je tedy poplatníkem i plátcem daně z nemovitostí) nebo mohou být tyto osoby odděleny (např. daň z příjmu FO ze závislé činnosti odvádí za své zaměstnance podnik – je tedy plátcem, ale sráží je zaměstnancům ze mzdy – zaměstnanci jsou tedy poplatníkem).

8 Daňové přiznání Placení daní se provádí na základě daňového přiznání, které se podává vždy za dané zdaňovací období (měsíc, čtvrtletí, rok). Pro každou daň jsou stanoveny termíny pro podání daňového přiznání. Přiznání podané v tomto termínu je tzv. přiznání řádné. Pokud zjistíme, že jsem udělali v řádném přiznání chybu a termín pro podání DP ještě neuplynul, podáme opravné přiznání. Pokud ale chybu zjistíme až po daném termínu, podáváme tzv. dodatečné přiznání.

9 Otázky k opakování 1. Vysvětlete pojem daň. 2. Jaký je rozdíl mezi pojmy předmět daně a základ daně? 3. Jakými dvěma způsoby může být stanovena sazba daně? 4. Kdo je správcem většiny daní? 5. Vysvětlete rozdíl mezi plátcem a poplatníkem daně. 6. Jaký je rozdíl mezi opravným a dodatečným daňovým přiznáním? 7. Jak vznikne přeplatek na dani? 8. Pokuste se zdůvodnit smysl placení záloh na daň.

10 Použité zdroje Daňové zákony Podniková ekonomika 3 – Ing. Z. Novotný, Ing. V. Dyntarová, Ing. R. Kafková, Ing. P. Mikulášová, nakladatelství Moraviapress, rok 2001


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google