Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů ze zasedání orgánů obce a orgánů kraje Igor Němec Předseda Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů ze zasedání orgánů obce a orgánů kraje Igor Němec Předseda Úřad pro ochranu osobních údajů."— Transkript prezentace:

1 Zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů ze zasedání orgánů obce a orgánů kraje Igor Němec Předseda Úřad pro ochranu osobních údajů

2 2 Nahlížení do zápisů a usnesení ze zasedání zastupitelstva a pořizování si písemných záznamů  Je upraveno zákony –č. 128/2000 Sb., o obcích, –č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze –č. 129/2000 Sb., o krajích  i s osobními údaji

3 3 Poskytování informací o jednání zastupitelstva na žádost občana  upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  bez osobních údajů  s osobními údaji na základě výjimek

4 4 Zveřejňování informací o jednání zastupitelstva  úřední deska  média – televize, rozhlas, tisk, internet  bez osobních údajů

5 5 Právo nahlížet a pořizovat si záznamy ze zápisů a usnesení z jednání zastupitelstva 1)občané s trvalým pobytem 2)fyzické osoby - vlastníci nemovitostí 3)cizí státní příslušníci s trvalým pobytem  i s osobními údaji všichni na daném území

6 6 Poskytování informací o jednání zastupitelstva dle zákona č. 106/1999 Sb.  s výjimkou v § 8a) Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.

7 7 Zveřejnění informací o jednání zastupitelstva  úřední deska  média – televize, rozhlas, tisk, internet  bez osobních údajů  Jedná se o neomezený okruh osob a je tedy nutné osobní údaje anonymizovat  Platí zákon č. 101/2000 sb.

8 Další právní předpisy  Zákon č. 101/2000 o ochraně osobních údajů  Zákon č. 499/2004 o archivnictví a spisové službě 8

9 9 Odpovědnost fyzické osoby  Trestní zákon - § 180 - Neoprávněné nakládání s osobními údaji 1) Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje, které byly o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné moci, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

10 10 Odpovědnost fyzické osoby (2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i z nedbalosti, poruší státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti tím, že neoprávněně zveřejní, sdělí nebo zpřístupní třetí osobě osobní údaje získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají.

11 11 Odpovědnost fyzické osoby (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo d) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

12 Odpovědnost fyzické osoby ( 4) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 12

13 13 Otázky ?

14 14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů ze zasedání orgánů obce a orgánů kraje Igor Němec Předseda Úřad pro ochranu osobních údajů."

Podobné prezentace


Reklamy Google