Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdroje informací Zpracoval: Štěpán Rattay Oživení, o. s. Oživení, o. s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdroje informací Zpracoval: Štěpán Rattay Oživení, o. s. Oživení, o. s."— Transkript prezentace:

1 Zdroje informací Zpracoval: Štěpán Rattay Oživení, o. s. Oživení, o. s.

2 Obsah: Úvod Úvod Jak získat informaci - media, soukromý zdroj - veřejné zdroje - zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Jak získat informaci - media, soukromý zdroj - veřejné zdroje - zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Postupy Postupy Na co (ne)máme nárok? Na co (ne)máme nárok?

3 Co využíváme k získání informace? Media a osobní zdroje (známost) Media a osobní zdroje (známost) Veřejné zdroje: internet úřední deska Veřejné zdroje: internet úřední deska Na základě zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Na základě zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Na základě zákona o obcích, o krajích Na základě zákona o obcích, o krajích

4 Veřejné zdroje - Internet centralniadresa.cz centralniadresa.cz Web obce (MČ, Magistrátu, úřadu) Web obce (MČ, Magistrátu, úřadu) justice.cz justice.cz CEDR cedr.mfcr.cz/cedr3 CEDR cedr.mfcr.cz/cedr3 ARES wwwinfo.mfcr.cz/ares ARES wwwinfo.mfcr.cz/ares ČÚZK nahlizenidokn.cuzk.cz ČÚZK nahlizenidokn.cuzk.cz Odkaz „Digitální archiv“ www.psp.cz Odkaz „Digitální archiv“ www.psp.cz Globální vyhledavače např. google.com Globální vyhledavače např. google.com Databáze FairPlay www.bezkorupce.cz Databáze FairPlay www.bezkorupce.czwww.bezkorupce.cz Zákony portal.gov.cz Zákony portal.gov.cz

5 Postupy - rozhodování Ujasnit si, co chci znát a dobře formulovat žádost. Mám na informaci nárok? Ujasnit si, co chci znát a dobře formulovat žádost. Mám na informaci nárok? Jasně formulovat požadavek. ZVOLIT POSTUP - zvážit Jasně formulovat požadavek. ZVOLIT POSTUP - zvážit Z časového hlediska (naléhavost x pohodlnost) Z časového hlediska (naléhavost x pohodlnost) Z hlediska dostupnosti (náročnost x nepříjemnost) Z hlediska dostupnosti (náročnost x nepříjemnost)

6 Postup – jak získat informaci Veřejné zdroje – internet Veřejné zdroje – internet vyhledat ve veřejných zdrojích a médiích ( Newton, národní čítárna periodik, rešeršní centrum NK) vyhledat ve veřejných zdrojích a médiích ( Newton, národní čítárna periodik, rešeršní centrum NK) Na základě zákona o svobodné přístupu k informacím, zák. o obcích, o krajích Na základě zákona o svobodné přístupu k informacím, zák. o obcích, o krajích Analýza toho, co jsme se dozvěděli. Analýza toho, co jsme se dozvěděli. Medializace, etc. Medializace, etc.

7 Zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Žadatel (f. o., p. o. a povinné údaje!) Žadatel (f. o., p. o. a povinné údaje!) Povinný subjekt Povinný subjekt ➔ státní orgány ➔ orgány územní samosprávy ➔ veřejné instituce-veřejné prostředky ➔ subjekty s rozhodováním o právech, právem chráněných zájmech nebo povinonostech f.o., p.o. v oblasti veřejné správy Formulace žádosti-jasné z požadavku Formulace žádosti-jasné z požadavku Odeslání písemnou formou na adresu povinného subjektu elektronikou formou na el.adresu k tomu určenou Odeslání písemnou formou na adresu povinného subjektu elektronikou formou na el.adresu k tomu určenou Lhůty – 15 dnů (+10 dnů), odvolání do 15 dnů, požádáme-li do 15 dnů, musí povinný subjekt (ne f.o.) umožnit dálkový přístup Lhůty – 15 dnů (+10 dnů), odvolání do 15 dnů, požádáme-li do 15 dnů, musí povinný subjekt (ne f.o.) umožnit dálkový přístup

8 Na co nemám nárok? Dle zákona 106/1999 Sb. (obchodní tajemství) § 17, díl V, zák.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoník Dle zákona 106/1999 Sb. (obchodní tajemství) § 17, díl V, zák.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoník Předmětem práv náležejících k podniku je i obchodní tajemství. Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje. Předmětem práv náležejících k podniku je i obchodní tajemství. Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje. Musí platit všechny 4 podmínky najednou!!! Musí platit všechny 4 podmínky najednou!!!

9 Na co nemám nárok? zák.č.106/1999 Sb., o svobodném... - ochrana utajovaných skutečností (je-li informace v souladu s právními předpisy.... tajné, přísně tajné) - ochrana důvěrnosti majetkových poměrů (osoba, která není povinným subjektem, získané informace na základě zák. o daních,poplatcích, penzijním nebo zdrav.pojištění) -další omezení práva na informaci (informace ve vztahu k vnitřním pokynům a personálním předpisům pov.subj.,trestní řízení, rozhodovací činnost soudů, NKÚ, MF ČR) zák.č.106/1999 Sb., o svobodném... - ochrana utajovaných skutečností (je-li informace v souladu s právními předpisy.... tajné, přísně tajné) - ochrana důvěrnosti majetkových poměrů (osoba, která není povinným subjektem, získané informace na základě zák. o daních,poplatcích, penzijním nebo zdrav.pojištění) -další omezení práva na informaci (informace ve vztahu k vnitřním pokynům a personálním předpisům pov.subj.,trestní řízení, rozhodovací činnost soudů, NKÚ, MF ČR)

10 Na co má zastupitel nárok? Zákon č.128/2000 Sb., o obcích § 82 Zákon č.128/2000 Sb., o obcích § 82 Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání, a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání, b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů, b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů, c) požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů. c) požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

11 Tyto semináře jsou součástí projektu „Občan v právním státě - I.“, který je podporován za finanční podpory MVČR a Open Society Fund Praha


Stáhnout ppt "Zdroje informací Zpracoval: Štěpán Rattay Oživení, o. s. Oživení, o. s."

Podobné prezentace


Reklamy Google