Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spolupráce OSPOD se školami a školskými zařízeními TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spolupráce OSPOD se školami a školskými zařízeními TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ."— Transkript prezentace:

1 Spolupráce OSPOD se školami a školskými zařízeními TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU Standardizace sociálně - právních služeb ORP Bučovice 5.6.2015

2 Spolupráce OSPOD a školských zařízení Spolupráce orgánu sociálně-právní ochrany dětí se školami a školskými zařízeními je vymezena zákonem č. 359/1999Sb. o sociálně-právní ochraně dětí a dalšími předpisy. Úspěch spolupráce – vzájemná komunikace

3 Řešit či neřešit ? Většina případů -jako první kontaktuje školy OSPOD a požaduje informace o dítěti Škola - povinné, doporučené a není nutné DOPORUČENÍ OSPOD v případě pochybností: aktivní přístup Nedůvodné Zanedbání oznámení x a podcenění situace

4 Případy některých žáků a studentů mají školy a školská zařízení možnost řešit v rámci svých pravomocí a kompetencí. OSPOD by měl nastoupit až v případě, kdy škola vyčerpala všechny své možnosti, jak danou věc řešit. OSPOD nefunguje jako represivní orgán! Rozpoznání hranice možného zanedbávání výchovy a péče o nezl. dítě je velice individuální – konzultace školy a OSPOD. Pravomoci a kompetence škol a školských zařízení

5 Pravomoci OSPOD PRIMÁRNĚ NESPADÁ: Některé výchovné problémy Špatná domácí příprava Špatné hygienické návyky Záškoláctví URČITĚ SPADÁ: Týrání a nevhodné zacházení s dítětem

6 Oznámení školy Zanedbávání, týrání či nevhodná nebo nedostatečná péče o dítě - povinnost školy věc oznámit OSPOD. OSPOD – povinnost přijmout každou informaci týkající se podezření na ohrožení dítěte. Doporučení OSPOD - podat oznámení v podobě písemného záznamu nebo sdělení se všemi formálními náležitostmi – v zájmu školy vést přesnou dokumentaci oznamované věci.

7 Možnost zpětné vazby pro školy Oprávnění školy požadovat informace, týkající se jejich žáka či studenta. K žádosti o zpětnou vazbu se OSPOD vyjádří ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího obdržení – zda shledal či neshledal, že jde o dítě uvedené v § 6. Zpětná vazba v podrobnějším rozsahu spíše závisí opět na vzájemné komunikaci mezi školou a OSPOD.

8 Vyhodnocování situace dítěte + IPOD Postup OSPOD s ohledem na akutnost daného případu, přednost případů, kdy je reálně ohrožen život a zdraví dítěte. Oznámení školy Sběr podkladů Vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny Tvorba IPOD Nejpozději do jednoho měsíce by měl mít OSPOD k dispozici odpovídající množství podkladů, na jejichž základě je možné IPOD vypracovat.

9 Sběr informací při vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny Telefonický nebo osobní pohovor s ředitelem školy, výchovným poradcem či třídním učitelem Pohovor s nezletilým dítětem na půdě školy Prostřednictvím dotazníku

10 Vstup na půdu školy a pohovor s dítětem Oprávnění pracovníka OSPOD navštěvovat dítě přímo ve škole Oprávnění pracovníka OSPOD pořizovat obrazovou, video a audio dokumentaci Oprávnění pracovníka OSPOD vést rozhovor bez přítomnosti další osoby - při pohovoru realizovaném ve škole není nutná přítomnost pedagoga či jiného zástupce školy Právo dítěte vyjádřit se svobodně ke všem skutečnostem, které se jej dotýkají, a to bez přítomnosti dalších osob, včetně rodičů

11

12 Případové konference Od roku 2014 - nová technika práce s ohroženou rodinou a dítětem případové konference PK – multidisciplinární setkání rodiny (dítěte) s odborníky, kteří s rodinou a dítětem pracují a doprovázejí, na PK společně hledají řešení složité situace. OSPOD Bučovice - 8 případových konferencí – účast zástupců škol na většině z nich

13 možnosti další spolupráce….. Zuzana Fialová tel. 517 324 418 mobil: 730 855 858 e-mail: fialova@bucovice.cz fialova@bucovice.cz


Stáhnout ppt "Spolupráce OSPOD se školami a školskými zařízeními TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ."

Podobné prezentace


Reklamy Google