Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané otázky svobodného přístupu k informacím Mgr. Karel Švercl právník kanceláře hetmana 15. 6. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané otázky svobodného přístupu k informacím Mgr. Karel Švercl právník kanceláře hetmana 15. 6. 2009."— Transkript prezentace:

1 Vybrané otázky svobodného přístupu k informacím Mgr. Karel Švercl právník kanceláře hetmana 15. 6. 2009

2 2 Právní úprava svobodného přístupu informacím a její stručná charakteristika poskytování informací a svobodný přístup k informacím obecně upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) povinnými subjekty zejména územní samosprávné celky a jejich orgány povinnost poskytovat informace se mimo jiné netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo jejich zveřejněním všeobecná bezformálnost při poskytování informací, pouze vyjmenované postupy podléhají úpravě správního řádu o správním řízení vázanost povinných subjektů při postupech dle InfZ základními zásadami o činnosti správních orgánů

3 3 Problematika úhrady nákladů poskytování informaci zásadně bezplatné za podmínek dle ust. § 17 InfZ možnost požadovat úhradu „přiměřených“ nákladů dle ust. § 5 odst. 1 písm. f) InfZ povinnost přijmout a zveřejnit sazebník úhrad náhradu nákladů lze požadovat i v případě, jestliže sazebník nebyl vydán zásady stanovení výše úhrad za poskytování informací upravuje nařízení vlády č. 173/2006 Sb.

4 4 Problematika úhrady nákladů úhradu nákladů lze požadovat dle ust. § 17 odst. 2 InfZ na základě výzvy výzva musí pod „sankcí“ ztráty nároku na úhradu nákladů předcházet poskytnutí informace proti stanovené výši úhrady nákladů dle výzvy lze v souladu s ust. § 17 odst. 3 InfZ podat stížnost neuplatněním výzvy ve lhůtě pro poskytnutí informace zaniká nárok na úhradu nákladů

5 5 Odložení žádosti o poskytnutí informace způsob „vyřízení“ žádosti předpokládaný InfZ v případech zákonem předpokládaných 1. žadatel ve stanovené lhůtě nedoplní požadované nezbytné údaje (§ 14 odst. 5 písm. a) InfZ) 2. požadované informace se nevztahují k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst. 5 písm. c) InfZ) 3. žadatel ve stanovené lhůtě nezaplatí požadovanou úhradu (§ 17 odst. 5 InfZ)

6 6 Odložení žádosti o poskytnutí informace netřeba formou usnesení, odložení je v tomto případě faktickým úkonem, neboť dle ust. § 20 odst. 4 InfZ se správní řád použije pouze pro vyjmenované postupy InfZ nestanoví formu odložení výslovný požadavek na vyrozumění žadatele stanoven pouze v případě dle ust. § 14 odst. 5 písm. c) InfZ V případech odložení z důvodu pasivity žadatele lze akceptovat pouhý záznam o postupu při (ne)poskytování požadovaných informací

7 7 Děkuji za pozornost.. kontakt: karel.svercl@pardubickykraj.cz


Stáhnout ppt "Vybrané otázky svobodného přístupu k informacím Mgr. Karel Švercl právník kanceláře hetmana 15. 6. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google