Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 2006  Ministerstvo průmyslu a obchodu Příprava aplikace zákona č. 179/2006 sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání do působnosti Ministerstva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " 2006  Ministerstvo průmyslu a obchodu Příprava aplikace zákona č. 179/2006 sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání do působnosti Ministerstva."— Transkript prezentace:

1  2006  Ministerstvo průmyslu a obchodu Příprava aplikace zákona č. 179/2006 sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu Shrnutí dosavadních výstupů

2  2006  Ministerstvo průmyslu a obchodu Postup přípravy MPO k aplikaci zákona 179/2006 Sb. ve své působnosti - Vyhodnocení obecných záměrů zákona a z nich vyplývajících povinností ústředních orgánů včetně role MPO, - Vyhodnocení předpokládaných změn souvisejících se zajištěním rolí MPO - Rozbor a popis procesů pro aplikaci zákona 179/2006 Sb. v působnosti MPO - Navržení alternativ realizace potřebných procesů a výběr optimální varianty - Navržení komplexu opatření k implementaci povinností autorizujícího orgánu

3  2006  Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní procesy zajišťované autorizujícím orgánem

4  2006  Ministerstvo průmyslu a obchodu Struktura zajišťovaných procesů – Příklad č. 1 Posuzování návrhu kvalifikačního standardu pro NSK

5  2006  Ministerstvo průmyslu a obchodu Struktura zajišťovaných procesů – Příklad č. 2 Věcné posuzování návrhu kvalifikačního standardu pro NSK

6  2006  Ministerstvo průmyslu a obchodu Varianty zajištění procesů Varianta A počítá s plnou realizací všech procesů a činností interně v rámci úřadu (s výjimkou externího auditu kvality procesů, jehož náklady jsou v rámci celkového rozpočtu minimální). Varianta B uvažuje s velmi vysokým interním podílem MPO, ale také s využitím poradenských subjektů, tzv. sektorových rad (SR), které převezmou část odborných hodnotitelských kapacit a přinesou bezprostřední informace a postřehy od zaměstnavatelů a profesních sdružení. Tato varianta ponechává na straně MPO všechny správní a administrativní úkony a umožňuje sdílení některých náročných odborných činností. Varianta C představuje nejmenší pracovní zátěž i náročnost na straně MPO, protože uvažuje jak s prací sektorových rad (viz varianta B), tak s využitím subdodavatelských vztahů v podobě servisní organizace (SO). Práce sektorových rad bude ve stejném rozsahu jako v případě varianty B a interní podíl MPO bude snížen o řadu dalších činností, a to jak administrativních tak i odborných, které bude vykonávat vybraná servisní organizace. Její činnost bude převážně orientována na administraci všech činností a procesů (mimo správní řízení) a na koordinaci a metodickou i technickou podporu práce jednotlivých sektorových rad.

7  2006  Ministerstvo průmyslu a obchodu Sektorové rady – koncept a možnost zapojení do procesů Sektorové rady – zájmová uskupení složená ze zástupců zaměstnavatelů v odvětvích s ekonomickou a strategickou důležitostí. Sektorové rady směřují k dosažení strategických cílů v oblasti rozvoje odborných znalostí v daném sektoru a rozvoje pracovní síly a obchodu tohoto sektoru. Cílem sektorových rad je zajistit vyšší produktivitu, pracovní výkonnost, zaměstnatelnost a lepší úroveň veřejných služeb prostřednictvím rozvoje odborných znalostí a pracovní síly. - model vychází ze zahraničních zkušeností - v současnosti je pilotně ověřován v ČR - bylo již zřízeno větší množství sektorových rad v řadě odvětví - sektorové rady mohou spolupracovat na tvorbě a posuzování návrhů kvalifikačních standardů i hodnoticích standardů - sektorové rady mohou také poskytovat poradenské služby v procesu autorizace

8  2006  Ministerstvo průmyslu a obchodu Role MPO jako autorizujícího orgánu a sektorových rad při tvorbě standardů kvalifikací

9  2006  Ministerstvo průmyslu a obchodu Role MPO jako autorizujícího orgánu a sektorových rad při autorizaci

10  2006  Ministerstvo průmyslu a obchodu Schéma možného organizačního uspořádání pro realizaci doporučované varianty

11  2006  Ministerstvo průmyslu a obchodu Příklad informačních toků v zajišťovaných procesech – vyřizování žádosti o udělení/prodloužení autorizace

12  2006  Ministerstvo průmyslu a obchodu Informační systém a principy jeho konstrukce Předpoklad – vznik specializovaného informačního systému - Informační systém pro kvalifikace a autorizaci (ISKA). Role ISKA: - evidence a zveřejňování informací pro jednotlivé procesy - archivace povinně evidovaných údajů - komunikace mezi zúčastněnými subjekty - podporu řízení procesů a kontrolních mechanismů - podpora činností autorizovaných osob Základem bude využití internetových technologií s vyšší mírou zabezpečení. Hlavní části ISKA: - databáze Evidence návrhů změn v NSK - databáze Evidence autorizovaných osob, termínů zkoušek, průběhu a výsledků zkoušek

13  2006  Ministerstvo průmyslu a obchodu  Zákon 179/2006 Sb. vymezuje 3 oblasti v nichž bude MPO plnit významné role – autorizace a ověřování kvalifikací, informační podpora budování Národní soustavy kvalifikací, kontrolní a kultivační činnosti  Byly navrženy 3 varianty zabezpečení pro zabezpečení rolí MPO daných zákonem 179/2006 Sb.  Pro implementaci procesů, které zajistí naplnění všech povinností MPO bude zapotřebí zřídit specifické interní útvary/orgány.  Byly navrženy varianty, zahrnující podporu rolí MPO sektorovými radami – zástupci zaměstnavatelů  Vzhledem ke složitosti procesů a k nim se vážících informačních toků bude v zájmu realizace rolí MPO zapotřebí vybudovat specializovaný informační systém. Zásady jeho tvorby byly navrženy v obecné rovině. Závěry z dosavadního postupu příprav


Stáhnout ppt " 2006  Ministerstvo průmyslu a obchodu Příprava aplikace zákona č. 179/2006 sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání do působnosti Ministerstva."

Podobné prezentace


Reklamy Google