Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální politika Oldřich Hájek. Obsah přednášky: Další typologie nástrojů lokálního rozvoje a RP Podle charakteru a zaměření Podle charakteru a zaměření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální politika Oldřich Hájek. Obsah přednášky: Další typologie nástrojů lokálního rozvoje a RP Podle charakteru a zaměření Podle charakteru a zaměření."— Transkript prezentace:

1 Regionální politika Oldřich Hájek

2 Obsah přednášky: Další typologie nástrojů lokálního rozvoje a RP Podle charakteru a zaměření Podle charakteru a zaměření Podle oblastí podpory Podle oblastí podpory Principy regionální politiky Podporované regiony Základní úrovně v regionálním rozvoji Aktéři regionálního rozvoje

3 Regionální politika Členění nástrojů lokálního rozvoje a RP podle charakteru zaměření a: Nepřímé nástroje: Zjednodušení administrativních postupů Poskytování informací, poradenství, technické asistence Podpora marketingových aktivit Přímé nástroje: Scelování pozemků, vyjasnění vlastnických vztahů, prodej a pronájem pozemků Scelování pozemků, vyjasnění vlastnických vztahů, prodej a pronájem pozemků Vzdělávání, školení a příprava pracovních sil Vzdělávání, školení a příprava pracovních sil Kapitálové podpory Kapitálové podpory

4 Regionální politika Členění nástrojů lokálního rozvoje a RP podle oblastí podpory na: A: Rozvoj fyzického prostředí obce a veřejných služeb Plánovací nástroje a aktivity, stavební regulace a kontrolní mechanismy (územní plán, strategický plán, marketingová koncepce) Plánovací nástroje a aktivity, stavební regulace a kontrolní mechanismy (územní plán, strategický plán, marketingová koncepce) Změna fyzických struktur v obci, změny funkčního využívání ploch a budov Změna fyzických struktur v obci, změny funkčního využívání ploch a budov Zlepšení vzhledu veřejných prostranství a budov Zlepšení vzhledu veřejných prostranství a budov Zlepšení kvality a rozsahu veřejných služeb Zlepšení kvality a rozsahu veřejných služeb B: Podpora podnikání a rozvoj podniků Poradenství malým a středním podnikům, informační podpora podnikatelům, odstranění (byrokratických) překážek podnikání Poradenství malým a středním podnikům, informační podpora podnikatelům, odstranění (byrokratických) překážek podnikání Výstavba speciálních podnikatelských objektů, poskytování pozemků a prostor pro podnikání Výstavba speciálních podnikatelských objektů, poskytování pozemků a prostor pro podnikání Usnadnění přístupu ke kapitálu a finanční podpora podnikatelů Usnadnění přístupu ke kapitálu a finanční podpora podnikatelů

5 Regionální politika C: Rozvoj lidských zdrojů Cílená školení a rekvalifikace Cílená školení a rekvalifikace Cílené umísťování pracovní síly Cílené umísťování pracovní síly Vzdělávací programy pro obtížně zaměstnatelné skupiny Vzdělávací programy pro obtížně zaměstnatelné skupiny D: Rozvoj místní správy a lokálních vztahů Změny kvality institucí a organizační změny lokální správy Zlepšení a podpora komunikace a změna přístupů k místním subjektům, vytváření lokálních sítí vztahů Propagace a externí marketing města E: Svépomocný rozvoj zaměstnanosti Komunitní rozvojové organizace Družstva

6 Regionální politika Principy regionální politiky Princip monitorování a vyhodnocování Zásada hodnocení přínosu, průběžné kontroly a skutečných efektů Princip adicionality (doplňkovosti) Prostředky poskytnuté ze zdrojů EU musí být doplněny určitým podílem zdrojů ze strany příjemce Princip koncentrace Zásada koncentrace úsilí Zásada koncentrace úsilí Princip partnerství Zásada finanční spoluúčasti Zásada finanční spoluúčasti Princip programování Zásada programových období na řešení problémů Zásada programových období na řešení problémů

7 Regionální politika Podporované regiony (z.č. 248 / 2000 Sb.) Venkovské regiony Vývoj počtu obyvatelstva, struktura zaměstnanosti, podíl obyvatelstva ve venkovských obcích Ostatní regiony Pohraniční regiony, bývalé vojenské prostory, postižené živelnými pohromami, s poškozeným životním prostředím,… Strukturálně postižené regiony Míra nezaměstnanosti + počty uchazečů na 1 místo, rozsah útlumu odvětví podle zaměstnanosti Míra nezaměstnanosti + počty uchazečů na 1 místo, rozsah útlumu odvětví podle zaměstnanosti Hospodářsky slabé regiony Míra nezaměstnanosti + počty uchazečů na 1 místo, výše mzdových p. a příjmů ze zemědělství, podíl primárních odvětí, hustota osídlení Míra nezaměstnanosti + počty uchazečů na 1 místo, výše mzdových p. a příjmů ze zemědělství, podíl primárních odvětí, hustota osídlení

8 Regionální politika Základní úrovně v RR Nadnárodní úroveň Nadnárodní úroveň Koncepční a výkonná činnost, zabezpečení prostředků a legislativy Státní úroveň Státní úroveň Koncepční a výkonná činnost, zabezpečení prostředků a legislativy Krajská úroveň Krajská úroveň Koncepční a výkonná činnost, spolupráce s ústředními orgány, koordinace zájmů obcí Obecní úroveň Obecní úroveň Koncepční a výkonná činnost, řešení místních problémů, využívání programů Hlavní aktéři regionálního rozvoje Zákonodárné složky Výkonné složky (vláda, ústřední orgány a jejich organizace) Regionální rady (NUTS2) Orgány samosprávy (krajská a obecní úroveň) Řídící a monitorovací orgány (ŘaKV, VRR) Rozvojové A. (A. pro rozvoj podnikání, A. pro rozvoj průmyslu, CzechInvest, CzechTrade, RRA,…) Hospodářské a agrární komory Instituce veřejného sektoru (VŠ, zdravotní a sociální zařízení,…) Subjekty soukromého sektoru


Stáhnout ppt "Regionální politika Oldřich Hájek. Obsah přednášky: Další typologie nástrojů lokálního rozvoje a RP Podle charakteru a zaměření Podle charakteru a zaměření."

Podobné prezentace


Reklamy Google