Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální management II prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., prof. h. c.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální management II prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., prof. h. c."— Transkript prezentace:

1 Regionální management II prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., prof. h. c.

2 OBSAH: Evropská politika soudržnosti Cíle Regiony NUTS Operační programy Struktura programových dokumentů Fondy Projekt a jeho cyklus

3 EVROPSKÁ POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI Evropská unie prostřednictvím politiky soudržnosti usiluje o rovnoměrný hospodářský a společenský rozvoj všech svých členských států a jejich regionů. Cílem je, aby se zmírnily rozdíly v životní a ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími zeměmi EU a zároveň se zvyšovala schopnost Evropské unie jako celku čelit výzvám 21. století. Ve středu zájmu spolu s důrazem na udržitelný růst, inovace a konkurenceschopnost stojí vytváření otevřené, flexibilní a soudržné společnosti s vysokou mírou zaměstnanosti.

4 CÍLE = oblasti, na které se politika hospodářské a sociální soudržnosti zaměřuje: 1. Konvergence:  Členské státy a regiony, jejichž rozvoj zaostává,  Cíl je zaměřen na regiony, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 75% průměru Společenství,  podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích a oblastech 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost:  území Společenství mimo cil „Konvergence“  programy pro regiony a orgány regionální správy podporující ekonomické změny v průmyslových, městských a venkovských oblastech 3. Evropská územní spolupráce  Regiony v blízkosti pozemních nebo mořských hranic, oblasti nadnárodní spolupráce definované s ohledem na opatření prosazují integrovaný územní rozvoj a podporu meziregionální spolupráce a výměny zkušeností

5 REGIONY NUTS EU klasifikuje regiony svého území v hierarchickém členění do několika úrovní tzv. Nomenklatury územních statistických jednotek => NUTS Klasifikace NUTS člení území EU do tří hlavních jednotek 1.NUTS 1: 3 000 000 – 7 000 000 obyvatel 2.NUTS 2: 800 000 – 3 000 000 obyvatel 3.NUTS 3: 150 000 - 800 000 obyvatel Nižší územní členění spočívá v tzv. místních administrativních jednotkách LAU (Local Administrative Unit), a to LAU 1 (původní NUTS 4), tato úroveň však není definovaná ve všech státech, a LAU 2 (původně NUTS 5), kterou tvoří nejnižší jednotky - obce

6 HDP na osobu měřeno v paritě kupní síly (PPS) (EU 27 = 100) HDP na osobu měřeno v paritě kupní síly (PPS) (EU 27 = 100) 19971998199920002001200220032004200520062007 (p 2008 (p EU 27100,0 EU 25104,9105,0 104,8104,6104,4104,2104,1103,9 103,8 EU 15115,5 115,4115,2114,8114,2113,7113,1112,8112,1111,8111,4 Eurozóna116,2116,3116,1115,6113,8112,9112,1111,1111,0110,2109,9109,4 Eurozóna13114,5114,6114,4113,9113,6112,7111,9110,9 110,1109,9109,4 Eurozóna12114,8 114,7114,2113,8112,9112,1111,1111,0110,2110,0109,5 Česká rep.73,3 (o 70,8 (o 69,968,770,570,873,776,177,079,381,483,2 (p prognóza (o odhad

7 Produktivita práce na pracovníka HDP na pracovníka měřeno v paritě kupní síly ve srovnání s EU-27 (EU 27 = 100) 199719981999200020012002200320042005200620072008 EU 27100,0 EU 25105,8105,7105,3105,4105,2104,4104,3104,1104,0103,9 103,8 EU 15115,9115,5114,3113,9113,2111,8111,3110,8110,7110,4110,3110,0 Eurozóna118,5118,0116,6115,4114,0112,4111,7110,8111,0110,5110,1109,6 Eurozóna1 3 117,5117,0115,6114,6113,8112,1111,5110,6110,8110,3110,1109,6 Eurozóna1 2 117,8117,3115,9114,9114,0112,4111,7110,8111,0110,5110,3109,7 Česká rep.61,060,5 (o 62,162,263,662,966,568,669,371,273,375,1 (p prognóza (o odhad

8 STRUKTURA PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ  Strategické obecné zásady Společenství  Rámcový strategický dokument pro politiku soudržnosti;  navrhuje Evropská komise, přijímá Rada EU a schvaluje Evropský parlament  Národní rozvojový plán:  Vytváří členský stát při použití principu partnerství  Národní strategický referenční rámec  Rámcová rozvojová strategie na úrovni státu;  Základ pro sektorové (tematické) a regionální operační programy;  Navrhuje členský stát při použití principu partnerství;  Předmět vyjednávání s Komisí  Operační programy  jeden program na fond a členský stát nebo region NUTS II;  popis souhrnných priorit, řízení a finančních zdrojů;  v konečném důsledku o něm rozhoduje Komise

9 OPERAČNÍ PROGRAMY Tematické operační programy:  OP Podnikání a inovace  OP Výzkum a vývoj pro inovace  OP Lidské zdroje a zaměstnanost  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  OP Životní prostředí  OP Doprava  Integrovaný OP  OP Technická pomoc

10 OPERAČNÍ PROGRAMY Regionální operační programy: 7 regionálních operačních programů na úrovni NUTS II Operační programy Praha: OP Praha Konkurenceschopnost OP Praha Adaptabilita 5 OP Přeshraniční spolupráce: ČR - Bavorsko ČR - Polsko Rakousko - ČR Sasko - ČR Slovensko - ČR OP Meziregionální spolupráce OP Nadnárodní spolupráce ESPON 2013 INTERACT II

11 FONDY Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) Evropský sociální fond (ESF) Fondy pro venkov a zemědělství – nebudou již patřit mezi strukturální fondy; půjde o: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Evropský zemědělský garanční fond Evropský fond pro rybolov Kohezní fond – Fond soudržnosti

12 PROJEKT A JEHO CYKLUS Projekt – skupina koordinovaných aktivit s přesně určeným začátkem a koncem za účelem splnění specifických cílů v rámci definovaného času. Projektový cyklus Identifikace a formulace záměru Příprava projektu a jeho formulace Posouzení a schválení projektu Vyjednávání a financování Implementace a monitoring Hodnocení

13 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Regionální management II prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., prof. h. c."

Podobné prezentace


Reklamy Google